příspěvková organizace

Součástí projektu Česko-polská hudební setkávání se 25. května 2018 stal koncert pěveckých sborů na Noci kostelů ve Vítkově, kterého se účastnil i náš pěvecký sbor. Z partnerského města Kalety přijal pozvání sbor Sonáta, který vystoupil spolu s ostatními vítkovskými sbory. Všechny sbory předvedly zajímavý program a na závěr koncertu zazněla společná píseň.  Děkujeme za velkou účast a kladné ohlasy.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová