příspěvková organizace

Týden drobného zvířectva následován týdnem školních tabletů proběhl v měsíci květnu ve třídě 3. A. První týden si žáci mohli do výuky nosit své zvířecí mazlíčky a představit je svému třídnímu kolektivu formou referátu. Měli jsme možnost dozvědět se spoustu zajímavostí ze života králíků zakrslých, morčat, křečků a dokonce gekončíků nočních. Zvířecí mazlíčky jsme si mohli také pohladit a pozorovat jejich chování během celého dopoledne. Všechna zvířata přežila exkurzi do školního zařízení bez újmy na zdraví. Obzvláště se jim líbily hodiny jazyka českého.

Živé exempláře byly následující týden vystřídány technickými vymoženostmi. Naše škola disponuje výukovými tablety s řadou vzdělávacích programů. Každý žák měl v tomto týdnu k dispozici jeden tablet, který využíval ke zpestření výuky dle pokynů vyučujícího ve všech předmětech. Hravou formou si všichni zúčastnění procvičili a upevnili např. vyjmenovaná slova a slova příbuzná, stavbu slova, násobení, dělení, sčítání a odčítání, anglickou slovní zásobu či učivo z prvouky.

Oba dva týdny byly velmi úspěšné. Jako třídní učitelku mne mile překvapilo, že přece jen o krůček úspěšnější byl týden s živými tvory. Snad tedy můžu konstatovat, že umělá inteligence nad námi, živými, ještě úplně nezvítězila.

Mgr. Bára Marešová, tř. uč. 3. A