příspěvková organizace

V letošním školním roce proběhl 23. ročník vědomostní soutěže Eurorebus. Do této soutěže se mohou dobrovolně zapojit veškeré základní a střední školy. První kolo probíhá elektronickou formou, kdy žáci odpovídají na otázky přes internet. O soutěži jsme informovali třídní kolektivy a na bázi dobrovolnosti se mohly zapojit. Soutěže úspěšně řešilo deset třídních kolektivů a zajistily si účast v krajském kole v Ostravě, kde je reprezentovala trojice spolužáků. V kategorii ZŠ01 (6. – 7. třídy) se žáci 7.B umístili na čtvrtém místě, což jim zajistilo postup do celostátního finále.

Sabina Davidová, Daniel Cáb a Tomáš Raus reprezentovali svou třídu v pražském finále 5. 6. 2018. Finálovým úkolem bylo vyplnit test, který čítal 36 otázek převážně z oblasti zeměpisu a dějepisu. Kritériem k vytvoření pořadí byl správný počet odpovědí a čas odevzdání. Výsledky byly velice vyrovnané. Náš tým odpověděl správně na 24 otázek a obsadil 42. příčku. Děkujeme za reprezentaci školy.

Kompletní výsledky: https://www.eurorebus.cz/docs/cms/v%C3%BDsledky/23.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/finale/tridy_zs01.pdf 

Za kabinet zeměpisu, Mgr. Ivo Hasala