příspěvková organizace

Dne 7. 6. 2018 se sešli členové Ekotýmu před naší školou. Přijali jsme pozvání lektorů z Lesní správy Vítkov na lesní pedagogiku pro skupinu dětí ve věku 7 – 11 let. Po celou dobu nás provázeli pan revírník Ing. Jan Peter a pan Matouš Kopecký.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Těšili jsme se, že prožijeme celý půlden v přírodě a dozvíme se mnoho zajímavostí ze života lesa. Před vstupem do lesa jsme si všichni pripomněli, jak se máme chovat v lese a ošetřili jsme si  obuv proti klíšťatům , protože dobře víme, jak jsou klíšťata nebezpečná a dokážou způsobit vážná onemocnění.
Na vycházce  revírem 6 Dubová jsme poznávali a určovali listnaté a jehličnaté stromy. Pozoruhodná je třeba jedle douglaska s velmi pórovitou a ostrou kůrou. Pan revírník  nám vysvětlil, co je to lapač na kůrovce a jak se používá. Lýkožroutem  smrkovým (kůrovcem) je napadeno mnoho stromů ve vítkovských lesích, a nejen tam, je to aktuálně celorepublikový velký problém.

Páni lesníci si pro nás připravili i různé zábavné aktivity.  Cestou jsme hledali  poklad, který se nám podařilo najít. Objevili jsme v něm nařezané břízové tenké špalíčky, ty jsme si ozdobili a poté pověsili jako přívěšek na krk. Při soutěži v řezání dřeva jsme si museli nasadit ochrannou helmu a navléci si rukavice.   Nejvíce nás zaujalo vcítění se do stonožky, kdy pouze první z nás viděl,  ostatní se drželi za ramena a měli oči zakryté černou páskou. A jako stonožka jsme stoupali do strmého kopce! Tato aktivita byla velmi náročná, ale všichni jsme ji zvládli.
Poté na nás čekala další velmi zajímavá aktivita. Dostali jsme korýtko ze smrkové kůry, a měli jsme udělat „kanál“, aby se jím mohl dokutálet pingpongový míček až na konec k cíli. A tady záleželo na přesné domluvě mezi soutěžícími. Jak jsme si všichni oddechli, když tato soutěž skončila! Míček nám totiž několikrát vyskočil z korýtka a kutálel se více po zemi než v korýtku. Docela jsme se nasmáli, ale ozývala se i vzrušená zvolání: „Zvedni to, ne tak, to je hodně, to je málo…!“ Nakonec jsme se shodli, že to nebylo jen tak, abychom tento úkol splnili. Určovali jsme názvy malých semenáčků jehličnatých a listnatých stromů, zkoušeli jsme spočítat letokruhy na pařízku.

Pan lesník nám také ukazoval skutečné rohy, parohy a také kly divokého prasete. Dozvěděli jsme se, proč jdou parohy zlomit, kdo je nosí, a kdy je shazuje. A také už víme, komu rostou rohy (muflonovi). Vše jsme si mohli osahat, poťukat, očichat. Cestou na lesní chatu někteří z nás poprvé ochutnali lesní jahůdky, u chaty na nás již čekal malý táborák.
Děti si samy opekly párky, občerstvily se, odpočinuly si.
Rozloučili jsme se s našimi milými průvodci z Lesní správy Vítkov a poděkovali jim za skvěle prožitý den.

Tento celý půlden byl velmi zábavný, poučný a veselý, prožili jsme jej na čerstvém vzduchu a rádi bychom zažili více takových dnů.

 

Za žáky Ekotýmu ZŠG Vítkov

Mgr. Sylva Doleželová – koordinátorka EVVO za 1. stupeň.