příspěvková organizace

V pátek 1. června 2018 jsme v areálu naší školy uspořádali tradiční Mezinárodní sportovní závody. Kromě našich žáků se akce zúčastnili také žáci a studenti z partnerských škol z polských Kalet a ze slovenského Vrbového. Připraveny byly netradiční sporty: korfbal (turnaj smíšených družstev v hale), interkros (turnaj družstev na asfaltové ploše), streetbal (turnaj trojic na červené umělé ploše) a ultimate (turnaj smíšených družstev na travnatém hřišti na stadionu). Našim sportovcům se dařilo velmi dobře, protože ze 16 kategorií zvítězili v devíti a získali tak zlatý pohár pro celkového vítěze. Celá akce probíhala plynule od samotného příjezdu až po vyhlášení výsledků a medailí, které předaly ředitelky Mgr. Blanka Váňová a Dorota Manczak. Velké díky patří nejen sportovcům, ale i kabinetu TV, školnímu klubu a školní jídelně za to, že závody připravili a poskytli žákům i učitelům skvělé zázemí. Děkujeme a přejeme všem mnoho zdaru do dalších závodů.

Kabinet TV