příspěvková organizace

Škola získala dotaci na projekt Úspěšně v základním vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008681 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063.  Projekt je určen žákům základní školy, školní družiny a školního klubu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.838.209,- Kč. Z projektu bude podpořena práce školního asistenta ve škole a ve školní družině a školním klubu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní speciální pedagog, školní psycholog, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, projektové dny ve školní družině a školním klubu a projektové dny mimo školní družinu a školní klub. Projekt bude realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy