příspěvková organizace

Škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na pětidenní ozdravný pobyt 80 žáků čtvrtých ročníků v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Nedílnou součástí ozdravného pobytu je ekologický výukový program s názvem Křížem krážem přírodou Jesenicka. Z dotace je žákům hrazena doprava, ubytování, stravování a výukový program. Akce se uskuteční v říjnu 2018, celková výše podpory formou neinvestiční dotace je 112.000,- Kč.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy