příspěvková organizace

Ve dnech od 17. 9. do 19. 9. 2018 třída IV. A absolvovala třídní pohybově-vzdělávací projekt s názvem „Sportujeme pro radost, zábavu a zdraví“. Žáci si vyzkoušeli kooperativní učení se záměrem posilovat vzájemnou spolupráci jako základní osobnostní rys člověka.

Chlapci a děvčata pracovali ve skupinách, ve kterých společně plnili úkoly, za něž si každé dítko sbíralo body do své soutěžní karty. Při práci si žáci formovali sociální dovednosti, vztahy a společně se snažili dosáhnout vytyčeného cíle – nasbírat co možná největší počet bodů. Seznámili se s historií olympijských her, jejich symbolikou a významem. Vyzkoušeli si spoustu zajímavých činností nejen výtvarně a sportovně zaměřených. Přemýšleli i o možném nebezpečí při sportu, prevenci úrazu a zopakovali si, jak se při úrazu zachovat. Zároveň měli možnost vyzkoušet si život s handicapem a to hlavně při sportovních aktivitách, které byly orientovány na tematiku paralympiády (ve dvojicích děti soutěžily v kopané se svázanýma nohama k sobě, svázanýma rukama se naopak snažily na určené místo odnést pingpongový míček na lžíci, se zavázanýma očima měli za pomocí navigátora projít překážkovou dráhu). Také si zahráli spoustu vzdělávacích her, během kterých si osvojili nové vědomosti. Po dobu projektu si žáci postupně vypracovávali „Knihu sportu a her“, kde mají na jednom místě založeny např. nově získané poznatky o olympijských hrách, obrázky návrhů třídní vlajky a jejich (vysněného) sportu, třídní olympijský slib, text hymny České republiky a také pravidla sportovně-pohybových her, které si společně zahráli.

Hlavním cílem celého projektu však bylo motivování a vytvoření pozitivního postoje žáků ke sportu, včetně zodpovědného chování nejen vůči sobě samému a svému zdraví, ale i vůči ostatním sportovcům a lidem v okolí. Pro děti bylo největší motivací každodenní navštěvování školního hřiště, které efektivně využily při posledních letních dnech v tomto roce.

Celý projekt byl zakončen symbolickým vyhlášením výsledků. Děti si vzájemně pogratulovaly, předaly si, jimi vytvořené, medaile a obdržely diplomy za účast na projektu. Tyto tematicky orientované dny na sport a zdraví se žákům moc líbily, což šlo skvěle poznat z jejich báječně odvedené práce.

 

Kristina Holáňová