příspěvková organizace

Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 se na naší škole mohou žákům 9. ročníků prezentovat střední školy. Schůzka pro rodiče vycházejících žáků bude probíhat dne 23. 10. 2018 od 16:00 hodin. Pokud budete mít zájem vaši střední školu představit, prosím, kontaktujte Mgr. Petru Bekovou, petra.bekova@zsgvitkov.cz.