příspěvková organizace

Ve dnech 4. a 5. října se uskutečnila v rámci projektu 72 hodin preventivní akce s názvem Bezpečně bezpeční. Byla určena žákům čtvrtých a pátých ročníků a jejím cílem bylo ověřit znalosti dětí v bezpečnosti a ochraně zdraví, v požární ochraně, ale také v oblasti šikany či drog. Vzhledem k tomu, že teorie jde ruku v ruce s praxí, rozhodli jsme se v tomto duchu vést také celou akci.

Žáci v týdenním předstihu vyplňovali testy, které obsahovaly otázky právě z těchto oblastí. Ve čtvrtek 4. října pak vypukla samotná akce.  Jednotlivá stanoviště zajišťovali odborníci z praxe, hasiči, policisté, pracovníci z oddělení dopravy, z odboru sociálních věcí, pracovnice Renarkonu či záchranáři.

Žáci školního parlamentu skvěle ztvárnili figuranty a mezi figuranty nechyběl ani pan školník.  Úkolem žákovských týmů pak bylo co nejlépe vyřešit dané situace, kterými byly: autonehoda se zraněním tří osob, pomoc seniorů při přecházení silnice, nahlášení vloupání, zakládání požáru malými dětmi, pohozené injekční stříkačky narkomany a šikana spolužáka.

Děti se jednotlivých úkolů zhostily se ctí a jejich snaha pomoci byla odborníky ohodnocena cennými body. Vyhodnocení celé akce proběhlo v pátek 5. října za účasti zástupců OSPODu Vítkov, tiskového mluvčího PČR Opava por. Bc. René Černohorského a vedení školy. Vítězové v každé kategorii pak získali krásné ceny, které věnoval Besip a Město Vítkov.

Tato akce splnila nadmíru naše očekávání. Přejeme žákům, aby se nikdy nemuseli setkat se situacemi podobnými našim modelovým. A když už je přece jen v životě něco takového potká, aby nebyli lhostejní a věděli jak pomoci, zkrátka aby byli vždy „bezpečně bezpeční“.

Mgr. Romana Fajmonová a Karína Kopecká