příspěvková organizace

V úterý 16. října a ve středu 17. října 2018 odjelo 42 žáků devátých ročníků a kvarty do televizního studia České televize v Ostravě na natáčení soutěžního zábavného pořadu s názvem Bludiště.

Čtyřčlenný tým ve složení Luděk Kozák (9. A), Dominik Mader (9. B), Ondřej Moravec (9. C) a Adam Faldýn (4. G) se svého nelehkého úkolu zhostil se ctí.

Kluci z našeho soutěžního družstva s názvem Komeňáci museli prokázat obrovské sportovní nadání ve fyzicky velmi náročných disciplínách, např. při zdolávání visuté překážky ke zvonu umístěnému v sedmimetrové výšce, při šplhání po provazové síti k získání bludišťáků, při následném přenášení bludišťáků po různě upravených lanových drahách a nakonec při jejich umisťování do košů zavěšených ve výšce. Svou ohebnost a pružnost zase dokazovali při „vysvobozování“ bludišťáka ze zakódovaného prostoru v laserovém bludišti a osobní zkušenosti či odborné znalosti někdy také s trochou štěstí zúročili ve vědomostních částech soutěže, při odpovědích na videoukázky a při hledání závěrečné tajenky pomocí získaných indicií. Nedílnou částí soutěže je také průchod světelným bludištěm, ve kterém svému týmu mohou přinést body respektive bludišťáky také zástupci z řad pedagogů. Paní asistentka Barbora Valová v této soutěži prokázala vynikající paměť a získala tak důležité body pro náš tým.

Nutno je také vyzdvihnout povzbudivou atmosféru a sportovní chování jejich spolužáků –  fanoušků po celou dobu soutěže.

No a jak to všechno dopadlo? Naši Komeňáci předvedli, že se ani v labyrintu soutěže Bludiště neztratí, ale další podrobnosti a výsledky se dozvíte při sledování pořadu Bludiště v televizi ve dnech 17. listopadu, 24. listopadu a 1. prosince tohoto roku.

Mgr. Petra Bartoschová