příspěvková organizace

Dne 13. 11. 2018 v 16 hodin se v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, na adrese Komenského 754, 749 01 Vítkov koná členská schůze Zapsaného spolku Klubu rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588.

 

Program:

  • Výroční zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018.
  • Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018.
  • Návrh rozpočtu spolku na školní rok 2018/2019.
  • Návrh hlavních směrů činnosti spolku ve školním roce 2018/2019.
  • Volba orgánů spolku na školní rok 2018/2019.
  • Odhlasování výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019, jeho splatnost a způsob splatnosti.

 

Ve Vítkově dne 13. 11. 2018                                                Ladislava Sobolová, předsedkyně

 

Členská schůze Spolku 13 11 2018 – podklady 2018-2019