příspěvková organizace

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku samostatného Československa. A ani naši žáci na 1. stupni nezůstali s rukama v klíně a aktivně, ve spolupráci se svými třídními učiteli, se zapojili v pátek 26. 10. 2018 do oslav tohoto dějinného mezníku. Seznámili jsme se s gastronomií, oblečením a automobily z období po roce 1918 a porovnali se současnou dobou. Připomněli jsme si prvního prezidenta T. G. Masaryka a posílili tím výchovu k občanství.