příspěvková organizace

Jistě víte, že Halloween je lidový svátek, jehož oslavy připadají na 31. října. Vznikl v Irsku a odtud se rozšířil zejména do Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Oslavy Halloweenu pocházejí přibližně z období 5. století, kdy jej slavili Keltové jako konec léta a příchod zimy. Střídalo se tak období hojnosti s časem zimy a hladu. K původu Halloweenu se vztahuje stará legenda, která vypráví o muži jménem Jack. Byl to velký podvodník, lhář a opilec. Proto si pro něj přišel ďábel, ale Jack tak chytračil, až se mu podařilo na ďáblovi vymámit slib, že si pro něj už nikdy nepřijde. Když Jack zemřel, nemohl se dostat do nebe, protože byl velký hříšník, ale nemohl se ani dostat do pekla, neboť měl ďáblův slib. Musel se tedy vydat na věčnou cestu světem. Na svoji pouť dostal od ďábla žhavý uhlík. Vložil ho do vydlabané řepy a od té doby ho provází.

Irové původně používali jako „Jackovu lucernu“ řepu. Ale když přišli do Ameriky, zjistili, že tam je dýně mnohem hojnější než řepa. Tak vznikla Jackova lucerna z vydlabané dýně s řeřavými uhlíky uvnitř.

Mezi symboly Halloweenu patří kromě dýně také oheň, kostlivci, sovy, netopýři, kočky, čarodějnice a démoni.

Ve středu 31. října byl velký „rej“ v maskách také na 1. stupni. V kostýmech učily také paní učitelky a udělaly žákům velkou radost. V některých třídách se dlabaly dýně, tvořilo se, malovalo, jinde se hrály zábavné hry, žáci plnili úkoly Halloweenské matematiky a mlsali sladkosti, které napekly paní učitelky nebo samotní žáci s pomocí svých maminek. Netradiční den se velmi vydařil.

Mgr. Dáša Kalužová