příspěvková organizace

Průzkum Světové zdravotnické organizace odhalil, že české děti nedodržují správnou životosprávu. Často nesnídají a především dívky mají pokřivené vnímání své tělesné hmotnosti. Společnost Nestlé na tuto situaci reaguje programem „Nestlé pro zdraví dětí“, který získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V České republice byl program uveden do škol v roce 2015, je realizován lektory společnosti ŠIK CZ. Všechny uvedené informace odpovídají výživovým doporučením Společnosti pro výživu, která je odborným partnerem projektu.

Na naší škole projekt proběhl ve středu 14. listopadu a byl určen žákům 2. až 5. tříd. Žáci si povídali o Ovoci a zelenině a pomocí interaktivního výukového programu se seznámili s důležitostí konzumace ovoce a zeleniny v denním jídelníčku.  Zjistili,  kdy co jíst  a jaký podíl živin, vitamínů a minerálů jednotlivé druhy ovoce a zeleniny obsahují  a  proč a jak jsou prospěšné našemu zdraví. Povídali si o pestré stravě a pod vedením lektorky diskutovali o přínosech zdravé stravy a zdravého životního stylu, ale také o  nástrahách nezdravého způsobu života (důležitost pravidelného odpočinku, spánku, aktivního odpočinku, vyvarování se umělých přísad v potravinách, sladkostí, tuků, trvanlivých potravin apod.). Neopomněli také důležitost hygieny, mytí rukou a mytí samotného ovoce a důležitost pohybové aktivity. Žáci si následně vyplnili pracovní list, ve kterém museli splnit řadu úkolů a přesvědčit se, co si z uvedeného výkladu pamatují.

Snad se podařilo alespoň částečně podpořit kroky, které vedou ke zlepšení stravovacích návyků dětí. S blížícími se vánočními svátky si možná mnozí uvědomí, že stravovat se dá chutně a zdravě zároveň. 

Za 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová