příspěvková organizace

Dne 19. 12. 2018 se pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy i příslušné ročníky gymnázia konala přednáška žákyně septimy (Martiny Maléřové) na téma Prevence alkoholismu.

Žáci byli seznámeni s příčinami vzniku alkoholismu, diskutovali s přednášející o jednotlivých fázích alkoholismu, o vlivu na okolí, a také se bavili o prevenci. Při přednášce jim bylo puštěno i několik videí týkajících se tohoto tématu, aby se více dokázali vcítit do alkoholiků, i lidí, kteří jsou jejich nemocí ovlivněni, a taktéž aby dokázali porozumět, jak je tato závislost nebezpečná.

Žákům byl v závěru přednášky rozdán dotazník, kdy měli odpovědět na základní otázky týkající se alkoholismu a jejich vztahu k alkoholu. Výsledky z dotazníků pak přednášející využije do své práce psané v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Martina Maléřová