příspěvková organizace

Dne 8. ledna se čtyři vybraní zástupci žákovského parlamentu II. stupně ZŠ zúčastnili setkání koordinátorů a členů žákovského parlamentu. Koordinátor městského parlamentu v Karviné a zároveň školitel akce, pan Petr Kantor, žáky postupně seznamoval s různými aktivitami, které mohou být použity jako náplň činnosti v žákovském parlamentu. Zároveň došlo k setkání se členy parlamentu ze základní školy v Melči, kdy si žáci navzájem vyměnili své praktické zkušenosti z různých akcí svého žákovského parlamentu a mohli se tak inspirovat k dalším aktivitám.  Celá akce proběhla pod záštitou pana Milana Freiberga z MAP Vítkovsko.