příspěvková organizace

Únor je měsíc, na nějž se těší především mladí milovníci poezie.  O tom, že jich na naší škole není málo, svědčí každoroční účast v recitační soutěži, která nám alespoň částečně zpříjemňuje dlouhé zimní dny. Letos jsme se v hojném počtu sešli v pondělí 18. února. Škála, ze které žáci vybírali své úryvky, byla opět velmi široká. Zazněly básně tradičních autorů, ale i současných tvůrců, básně vážné, melancholické, ale i veselé a vtipné. Ze všech přednášejících tříčlenná porota, ve které zasedaly paní učitelky jazyka českého, vybrala čtyři postupující. Ti se v březnu zúčastní okrskového kola ve Vítkově. Všem recitátorům ještě jednou děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí do dalších kol.

Mgr. Veronika Trlicová