příspěvková organizace

Žáci a studenti naší školy si už zvykli, že v lednu, či únoru na naši školu zavítají zahraniční vysokoškolští studenti, abychom se dověděli něco zajímavého o jejich zemi. Nejinak tomu bylo i letos, kdy projekt s názvem Edison proběhl ve dnech 18. – 21. 2. 2019.

Tentokrát nás navštívili zástupci Číny, Gruzie a Ukrajiny. Přestože jsme shlédli a vyslechli prezentace o zmíněných zemích již v minulých letech, neškodilo si některá fakta zopakovat. Velkým přínosem letos bylo, že kromě základních údajů o daných zemích jsme tentokrát více ocenili osobitost a individuální přístup jednotlivých přednášejících: milé a vstřícné vystupování Yixuan Che z Číny, energické projevy se specifickým humorem Ukrajince Andrie a systematický, byť někdy poněkud kontroverzní výklad Giorgie z Gruzie. Všichni dokázali navodit takovou atmosféru, aby po prezentaci následovaly spontánní dotazy, což byla velmi cenná část projektu – uplatnění nabytých znalostí v reálné komunikaci významně zvýší motivaci k dalšímu studiu angličtiny.

Zvláštní poděkování patří rodinám, které zahraniční stážisty ubytovaly.

Za PK CJ Jana Ambrožová