příspěvková organizace

V krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, které se uskutečnilo 12. prosince na Střední průmyslové škole chemické akad. Heyrovského v Ostravě, naši školu reprezentoval Jakub Šrámek z IX. A, který se umístil na krásném 19. místě z 220 zúčastněných soutěžících a proto postoupil do regionálního kola, které se uskutečnilo 30. ledna na stejnojmenné škole. V regionálním kole byly prověřeny nejen jeho teoretické znalosti ale i praktické laboratorní dovednosti. Díky své velké snaze se umístil na 14 místě z 30. Všichni zúčastnění byli odměněni exkurzí v BorsodChem. Do celostátního kola postupují pouze první čtyři žáci, ale i tak nepřijde jeho práce nazmar, protože 27. března se koná slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže ve Světě techniky, kde budou všichni soutěžící patřičně odměněni. Moc děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy a blahopřejeme k velkému úspěchu.

Mgr. Kamila Kokešová