příspěvková organizace

Ve čtvrtek 21. 3. odjel autobus plný nadšených biologů do ZOO Ostrava na soutěž Velká cena ZOO, tentokrát se zaměřením na ochranu přírody, národní parky a chráněné krajinné oblasti ČR. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – 1. kategorii pro pětičlenné týmy primy, sekundy, 6. a 7. ročníků ZŠ a 2. kategorii pro týmy tercie, kvarty, 8. a 9. ročníků ZŠ. V náročném testu odpovídaly týmy na otázky z oblasti historie, vzniku ochrany přírody v ČR, zákonů o ochraně přírody, různých typů zvláště chráněných území, Natury  2000, repatriace a biologie druhů žijících v NP a CHKO. Po testu si všichni zaslouženě odpočinuli při procházce jednotlivými expozicemi se zvířaty.

Mgr. Milena Mačáková