příspěvková organizace

Tradiční soutěže na ZŠ Jana Zajíce se účastnily děti z celého Vítkovska, Oder i z Hradce nad Moravicí. Soutěž se uskutečnila 27. března 2019 a na žáky zde čekala jako vždy odborná porota (letos v ní zasedl místostarosta Mgr. Martin Šrubař) a kvalitní ceny. V pěvecké části bodovali naši žáci ve všech třech kategoriích, kde získali tři 1. místa (Simona Vránová – 2. A – I. kategorie, Michal Trojanowski – 6. A – II. kategorie a Natálie Hrubá- sekunda – III. kategorie). Kromě těchto tří krásných prvních míst jsme získali také 3. místo v I. kategorii (Nina Šromotová – 3. B). Úspěch jsme zaznamenali i v kategorii dueta, kde jsme vybojovali 2. i 3. místo (Natálie Hrubá a Gabriela Vavrošová – sekunda, Emma Kubalová a Nina Šromotová – 3. B).
Výtvarná soutěž má vždy své specifické zaměření, letos to bylo téma „Nic nežije bez chemie.“ Odtud jsme si odnesli 1. místo v I. kategorii (Charlotte Složilová – 3. B), 2. místo ve II. kategorii (Rút Kučerková – 5. C) a 3. místo ve III. kategorii (Ondřej Roháč – 9. A).  

Mgr. Helena Kozlová

 

Vystoupení Simony Vránové

Vystoupení Michala Trojanowského