příspěvková organizace

V letošním školním roce jsme měli možnost shlédnout dvě jarní akademie, 25. dubna jarní akademii žáků 1. – 3. tříd s podtitulem „Hola, hola, jaro volá“ a 26. dubna jarní akademii žáků 4. – 6. tříd a primy víceletého gymnázia s podtitulem „Hezky česky“.

Třídní učitelky nacvičily s žáky nápaditý program a na podiu se tak mohla prostřídat taneční, divadelní, pěvecká i sportovní vystoupení. Velký obdiv zaslouží také krásně barevné a také velmi propracované kostýmy. Po oba dny provázeli programem mluveným slovem i scénkami Karína Kopecká, Blanka Sedlaříková a Petr Molek.

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům za nácvik vystoupení, organizaci akademie a výzdobu vestibulu školy výtvarnými pracemi. Poděkování patří také všem žákům, kteří zajišťovali organizaci v zákulisí a rodičům, prarodičům a příbuzným, kteří se postarali o bouřlivý potlesk.

Mgr. Zuzana Víchová