příspěvková organizace

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 proběhl na naší škole vitamínový den. Ve školní družině měli žáci 1. – 3. ročníků ochutnávky různých druhů ovocných a zeleninových šťáv. Povídali si, jak se zeleninové šťávy dělají, jaké ovoce se dá kombinovat a v čem je kolik vitamínů. Rozšířili si tak obzor o zdravé výživě a v závěru odpovídali na otázky. Za správné odpovědi obdrželi odměnu v podobě ovoce, pexesa a rozvrhů hodin. Ovocné šťávy byly výborné, všem moc chutnaly a na závěr si každý žák odnesl ještě kelímek ovocného pyré do třídy. Žáci 4. – 9. ročníků si o zdravé výživě povídali ve svých hodinách s třídními učiteli a na ochutnávku také dostali do tříd mošty a ovocné pyré. Celou akci pro nás uspořádala firma MK Fruit s.r.o. ze Šumperka, která celý rok se školou spolupracuje na projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“.

Mgr. Jarmila Haubeltová