příspěvková organizace

V období od 8. 4. 2019 do 10. 5. 2019 jsem obdržela zapůjčené diagnostické, edukační a kompenzační pomůcky do svých výuk, které se týkají speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. Jedná se o plyšového klokana se jménem Béďa a jeho klokanovy kapsy. Náplní práce jsou různé hry rozvíjející matematické představivosti, zrakovou analýzu a syntézu, zrakovou diferenciaci a prostorovou orientaci.  Vše je určeno pro děti předškolního věku a žáky nižšího stupně.

Při plnění rozmanitých úkolů žáci zapojili nejen snahu, motivaci, odvahu, ale i kreativitu, fantazii. Během jednotlivých úkolů je „pozoroval“ klokan Béďa, se kterým mohli navázat komunikaci, pohladit si ho, obejmout. Klokana Béďu si žáci velmi oblíbili.

V kapse klokana Béďi byl vždy zajímavý úkol, který s chutí plnili. Žáci vnímají jakoukoli změnu, a především nám předávají tu správnou zpětnou vazbu. Vše probíhalo kreativní a zábavnou formou.

Po celou dobu zapůjčení pomůcek bylo příjemné vidět radost a nadšení v očích žáků. Také jsme si povídali, kdo klokany viděl při návštěvě v ZOO a další zajímavosti. Bylo to hezké zpestření výuk. Jsem ráda, že jsem měla možnost vyzkoušet klokanovy kapsy společně s klokanem Béďou, které obohatily mé speciálně pedagogické výuky.

Mgr. Petra Grossmannová

Školní speciální pedagog