příspěvková organizace

Žáci 5. až 7. ročníků se ve dnech 20. a 21. května 2019 zúčastnili výchovného programu Etiketa a školní řád. Lektorka žáky zapojila interakčně do programu, díky praktickému nácviku si žáci zopakovali a osvojili chování ve škole, chování nejen k učitelům, ale i k ostatním lidem. Dále si žáci vyzkoušeli situace, které mohou nastat ve školním prostředí, a vhodně je řešili. Celý program probíhal v prostorách školy a žáci si u něj nejen sami vyzkoušeli a upevnili své znalosti z etikety, ale také se zdokonalili v nových dovednostech, které mohli ihned ve škole začít využívat.

Mgr. Petra Beková