příspěvková organizace

Dne 6. 6. 2019 cestoval Ekotým  1. stupně do ZOO v Ostravě. Jelo 25 žáků, z toho jednu žákyni z 5. ročníku jsme pozvali na výlet za odměnu ve sběru papíru (150 kg). Projeli jsme se vlakem, trolejbusem. V ZOO jsme pozorovali život zvířat, nejvíce se nám líbila panda červená. Pohráli jsme si ve výběhu s kamerunskými kozičkami.  Víme, že v ZOO chovají 417 zvířat…. Výlet byl zajímavý a poučný. Během cesty jsme zažili veselé příhody, vyzkoušeli jsme si i označování lístků v trolejbusu, někteří poprvé měli možnost nabídnout v dopravních prostředcích své sedadlo starším lidem. Výlet byl uskutečněn za finanční podpory DPOV (a. s., člen skupiny ČD) z Přerova.

Domů jsme se vraceli mírně unavení, ale spokojeni, že jsme mohli strávit celé dopoledne v přírodě a mezi zvířaty.

Ema Martínková, žákyně V. A