příspěvková organizace

Smích, radost a skvělá zábava…tato slova vystihují vystoupení ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka, který 21. ledna navštívil naše prvňáčky. Tato interaktivní show, která byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, proběhla v rámci projektu MAP Vítkovsko II.

Pan Adolf Dudek představil dětem netradiční formou některé klasické české pohádky. O řepě, O Šípkové Růžence, O Koblížkovi, O perníkové chaloupce.  Žáci si společně s ním pohádky vyprávěli, tvořili pohádkové bytosti, kreslili na keramickou tabuli obrázky z pohádkových knížek.  Pan ilustrátor vtipným, nápaditým a spontánním způsobem dokázal děti vtáhnout do programu. Děti vesele reagovaly a ani chvíli se nenudily. Z každé pohádky si odnesly i ponaučení, která jsou stále aktuální.

Děkujeme za zábavné a poučné vystoupení!

Mgr. Jana Hanušová