příspěvková organizace

Také v letošním školním roce jsme využili příležitost pozvat k nám přes studentskou organizaci AISEC stážisty – studenty vysokých škol – ze zahraničí, aby našim žákům představili své země. Tentokrát Vítkov navštívili Mehmet z Turecka a Shafa a Riana z Indonésie.

Žáci 8. a 9. tříd a všichni gymnazisté měli tedy výuku angličtiny oživenou prezentacemi stážistů, kteří poutavě vyprávěli o životě ve svých zemích, samozřejmě vše bylo bohatě ilustrováno obrazovým materiálem a video ukázkami. Měli jsme možnost zopakovat si údaje, které jsme znali z hodin zeměpisu, dějepisu či společenských věd, ale především šlo o osobní kontakt s našimi téměř vrstevníky z těchto zemí. Dověděli jsme se, jak studují, čím se baví a co je zajímá. Byli jsme překvapeni podobností některých negativních jevů v politickém životě (například úplatkářství a korupce), na druhou stranu jsme si uvědomili, že věci, jež považujeme u nás za samozřejmé, mohou studentky z Indonésie oceňovat jako úžasnou výhodu – třeba fakt, že můžeme bez problémů pít vodu z kohoutku. Nejcennější jistě pro všechny byla reálná komunikace v angličtině a poznatek, že mladí lidé v ostatních zemích mají podobné radosti a starosti jako u nás.

Děkujeme rovněž rodinám, jež stážisty ubytovaly a obětavě se o ně staraly, stejně jako studentům, kteří se našim hostům věnovali i ve svém volném čase, aby jim ukázali Vítkov a okolí.

PhDr. Jana Ambrožová