příspěvková organizace

Vážení rodiče, s nástupem do školy dne 25. května 2020 podáváme následující informace:

 • Příchod do školy – žáci budou do školy vcházet pod dohledem třídních učitelek dle následujícího harmonogramu:
 1. ročníky v 7,40 h
 2. ročníky v 7,45 h
 3. ročníky v 7,50 h
 4. ročníky v 7,55 h
 5. ročníky v 8,00 h

pouze dojíždějící žáci přichází do školy individuálně

Při příchodu žáci odevzdají třídní učitelce Čestné prohlášení o bezrizikovém stavu dítěte.          Viz. Příloha níže.     

 

 • Převlékání a dezinfekce – žáci si po příchodu do budovy dezinfikují ruce na připraveném dezinfekčním stojanu a poté vcházejí do kmenové třídy. Oblečení i přezutí budou mít žáci umístěny v těchto třídách po celou dobu výuky a odpolední výchovné činnosti.

 

 • Svačina a oběd – před každým jídlem budou žáci vyzváni k dezinfekci rukou, pokud mají nahlášen oběd, bude jim balíček ze školní jídelny donesen v 11,00 hodin. Konzumovat budou jídlo v lavicích za dodržení všech hygienických pravidel.

 

 • Roušky – každý žák si do školy přinese dvě roušky a igelitový sáček k odkládání roušky použité (viz. Metodika MŠMT).

 

 • Odpolední výchovná činnost – tato bude navazovat na školní výuku od 11,00 hodin, bude zajištěna vychovatelkami do 15,00 hodin.

 

 • Vyzvedávání žáka – žáci přinesou prokazatelně písemně, kdy budou ze školy odcházet, kdo je bude vyzvedávat. Žáky budou rodiče vyzvedávat pouze u vchodu školní družiny na budově 1. stupně (vchod od Komenského ulice). Po zazvonění jim bude dítě vychovatelkou přivedeno – vstup do školy je zakázán.

 

Otevírání-školy-2020-čestné-prohlášení