příspěvková organizace

Vážení zákonní zástupci, dle ČSSZ nárok na ošetřovné zaniká dnem, kdy si žák ve škole vyzvedne vysvědčení (v případě naší školy 26. 6. 2020) a zaniká také ve dnech ředitelského volna (29. a 30. 6. 2020).