Základní škola

Ředitelka školy

Mgr. Blanka Váňová

 

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Dáša Kalužová         1. stupeň
Mgr. Romana Fajmonová      2.  stupeň
Mgr. Lenka Zychová         gymnázium

 

Třídní učitelé

1. A     Mgr. Dagmar Lanková
1. B     Mgr. Jana Hanušová
1. C     Mgr. Lenka Hauerlandová
2. A     Mgr. Jana Honková
2. B     Mgr. Dana Štenclová
2. C     Mgr. Jarmila Haubeltová
3. A     Mgr. Bára Marešová
3. B     Mgr. Ivana Vičánková
3. C     Mgr. Eva Maršálková
4. A     Mgr. Štěpánka Přečková
4. B     Mgr. Jana Špoková
4. C     Mgr. Blanka Štolfová
5. A     Mgr. Zuzana Víchová
5. B     Mgr. Lenka Schleiderová
5. C     Mgr. Hana Halamíčková
5. D     Mgr. Sylva Doleželová
6. A     Mgr. Renáta Šťastná
6. B     Mgr. Jana Brožová
6.C      Mgr. Kristýna Krejčí
7. A     Mgr. Ivo Hasala
7. B     Mgr. Petra Beková
8. A     Mgr. Kamila Kokešová
8. B     Mgr. Dana Kajzarová
8. C     Mgr. Petra Bartoschová
9. A     Mgr. Jana Ambrožová
9. B     Mgr. Michaela Hasalová

Prima           Mgr. Jitka Složilová
Sekunda         Mgr. Andrea Mášová
Tercie          Mgr. Lenka Jamnická
Kvarta          Mgr. Veronika Trlicová
Kvinta          Mgr. Milena Mačáková
Sexta           Mgr. Miroslav Bučánek
Septima         Mgr. Helena Kozlová
Oktáva          Tomáš Kaluža

 

Další vyučující 

Mgr. Eva Janštová           výchovná poradkyně
Mgr. Martin Šrubař           koordinátor ICT
Petr Ambrož
PhDr. Jana Ambrožová
Mgr. Alena Grosová
Mgr. Miroslava Chovancová
PhDr. Marie Mikulíková
Mgr. Petr Molek
Mgr. Jana Repková
Mgr. Jitka Sokolová
Mgr. Zuzana Szulová
Mgr. Hana Vejvodová
Mgr. Zuzana Peterová Drimajová

 

Speciální pedagog

Mgr. Petra Grossmannová
Mgr. Jan Foltýn

 

Školní psycholog

Mgr. Ivona Binarová

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Jan Foltýn
Mgr. Pavla Hümerová
Bc. Radka Kopecká
Květoslava Krátká
Lukáš Latušinský
Bc. Romana Nováková
Simona Přecechtělová
Eva Šlofová
Barbora Valová
Pavla Vymětalová
Jana Zimmerová

 

Vychovatelé školní družiny

 1. oddělení    Valérie Křížová
 2. oddělení    Lenka Baroňová
 3. oddělení    Pavla Malušková Lukašíková
 4. oddělení    Veronika Řehounková
 5. oddělení    Markéta Rusňáková
 6. oddělení    Bc. Romana Nováková
 7. oddělení    Bc. Ludmila Šromotová
 8. oddělení    Blanka Sedlaříková
 9. oddělení    Jana Tvrdá
 10. oddělení    Jana Franková
 11. oddělení    Andrea Brijarová

 

Vychovatelé školního klubu

Karína Kopecká – vedoucí vychovatelka
Lukáš Váňa

 

Všechny výše uvedené zaměstnance lze kontaktovat na pracovním mailu, vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@zsgvitkov.cz.

Přehled vyučujících na na gymnáziu zde.

Důležité kontakty zde.