příspěvková organizace

1. Stanovy žákovského parlamentu

Stanovy ke stažení

 

2. Členové parlamentu

Žákovský parlament druhého stupně pracuje v tomto školním roce 2017/2018 v níže uvedeném složení.

Scházíme se co 14 dní ve středu od 7.20 do 7. 45 v učebně Jaz.

 

Třída Jméno a příjmení Jméno a příjmení
6. A Angelika Králová Zuzana Petrová
6. B Naděžda Paršová Amálie Šimíková
6. C Adéla Nováková Eva Hruboňová
7. A Martina Jochcová Vanda Gřešková
7. B Daniel Cáb Kateřina Sobolová
8. A Marie Pavlíčková Tomáš Bira
8. B Pavel Šebestík Jakub Mazare
8. C Adam Barbořák Kristýna Buchwaldová
9. A Kryštof Wojnarowský Marcela Křížová
9. B Matěj Bek Daniel Kolesa

 

20170920_123922


Funkce:

Předseda ŽP: Kryštof Wojnarowský

Místopředseda: Daniel Kolesa

Hlasatel: Marie Pavlíčková, Daniel Cáb

Zapisovatel: Adam Barbořák

Učitelé: Mgr. Michaela Hasalová, Mgr. Petra Bartoschová

 

3. Osvědčení „Škola pro demokracii“, logo konzultačního centra pro žákovské parlamenty 

 

sos parlamenty 001 KC_SOS_ŽP