příspěvková organizace

KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY (specializace na 1. stupeň)

 Škola pro demokracii je celonárodní síť škol, které zapojují děti do života školy. Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“ („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Naše škola se podílela na tříletém vývoji a testování  adaptovaných materiálů pro ČR v projektu „Žákovské parlamenty S.O.S“, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Po registraci školy na webových stránkách  www.skolaprodemokracii.cz vás budeme kontaktovat a zašleme vám informační tabuli a nálepky pro vyznačování splněných oblastí. Dále vám poskytneme zdarma konzultace k mapování a procesu certifikace.