příspěvková organizace

ZÁŘÍ:

13. 9.

Činnost školního parlamentu byla zahájena dne 13. 9. 2017. Nové členy jsme naučili pozdrav parlamenťáků nižšího stupně, poté jsme se seznámili s plánem práce na tento školní rok. Následovala volba předsedy parlamentu a jeho zástupce, taktéž se volil hlasatel. Žáci se společně vyfotili. Na první schůzce se vyhlásila soutěž o výtvarný návrh maskota 1. stupně školy. Žáci výtvarně zpracují v hodinách výtvarné výchovy nápady na maskota školy a zástupce parlamentu v dané třídě vždy vybere tři nejlepší návrhy, které odevzdá. Na další schůzce z vybraných návrhů členové parlamentu zvolí nejlepší návrh.

27. 9.

Dnes jsme vybírali nejlepší návrhy na maskota nižšího stupně školy. Nejvíce se nám líbil návrh tučňáka. Zástupci tříd seznámí žáky s vítězným návrhem maskota – tučňáka. Zároveň vyhlásí výtvarnou soutěž –  Tučňák.

ŘÍJEN:

4. 10.

Členové parlamentu byli seznámeni s akcemi školy na měsíc říjen, se kterými seznámí své spolužáky. Dne 23. 10. proběhne Halloweenský den. Strašidelné hlášení zajistí Sára Staňková a Lukáš Lamatschek. Kouzelné krabice namalují členky ŽP z 2. B a 2. A.

18. 10.

Vytvoření nástěnky s výkresy tučňáků v přízemí školy. Vyhodnocení výkresů z jednotlivých tříd.