příspěvková organizace

DEN PRO KATKU

Dne 9. 11 se v rámci projektu Jsem laskavec konal v naší škole charitativní pochod pro paní Katku Janečkovou, která je od dětství upoutaná na invalidní vozík a potřebuje vozíček nový. Škola pořádala pochod z naší školy na stadion, kde děti oběhly čestné kolečko, abychom paní Katku podpořili a společně vybrali nemalou finanční částku. Členové parlamentu pomáhali s organizací. Na městském stadionu dávali dětem, které přispěly, náramek na ruku. Náramek poté dětem umožňoval vstup do kulturního domu, kde probíhala další část akce. Na naší škole se vybralo celkem 22 855,- korun. Za tuto skvělou částku všem děkujeme!

 

BEZPEČNĚ BEZPEČNÍ

Ve dnech 4. a 5. října se uskutečnila v rámci projektu 72 hodin preventivní akce s názvem Bezpečně bezpeční. Byla určena žákům čtvrtých a pátých ročníků a jejím cílem bylo ověřit znalosti dětí v bezpečnosti a ochraně zdraví, v požární ochraně, ale také v oblasti šikany či drog.

4. října byla akce spuštěna a jednotlivá stanoviště zajišťovali odborníci z praxe (hasiči, policisté, pracovníci z odboru dopravy, odboru sociálních věcí, záchranáři a pracovníci Renarkonu). Žáci našeho parlamentu ztvárnili figuranty na jednotlivých stanovištích. Žákovské týmy se pak snažily co nejlépe vyřešit dané situace na jednotlivých stanovištích – autonehoda, vloupání, pomoc seniorům na přechodu, požár, šikana a jiné. Akce byla bezesporu velkým přínosem jak pro naše figuranty, tak pro samotné žákovské týmy. Všichni se svých úkolů zhostili se ctí a za to jim patří velká pochvala.