příspěvková organizace

DEN UČITELŮ

Na den učitelů si mohli někteří žáci druhého stupně vyzkoušet nelehkou práci učitele. Dvojice žáků ze 7. až 9. tříd si vybrala určitý předmět, který by chtěla odučit. Žáčci 1. až 4. ročníků se už velmi těšili na své starší kamarády. Děti se předem domluvily s daným vyučujícím a ať už to byly hodiny českého jazyka, matematiky, prvouky či tělocviku, žáci si své hodiny pěkně připravily. Akce se setkala s oboustranným úspěchem a žáci zjistili, že toto povolání není až taková „sranda“.

 

DAR PRO MĚSTSKÝ ÚTULEK

Žáci mohli celý prosinec a část ledna přinášet dary pro pejsky do místního útulku. Vybrané dárky jsme spolu se zástupci parlamentu zanesli v únoru na městkou policii ve Vítkově.

 

Soutěž KDO JE KDO?

Učitelé školy byli osloveni, aby přinesli fotografie z dětství. Učitelé dodali fotku v zalepené obálce a fota se poté naskenovala a vytiskla v černobílé barvě. Zástupci parlamentu fotky pod daným číslem přidělali na nástěnku. Jednotlivé třídy hádali, kdo je kdo. Zástupci parlamentu odpovědi zpracovávali do tabulky a třída, která hodnotila nejlépe, byla odměněna. Soutěž se setkala  s velkým zájmem a žáci i učitelé se dobře pobavili.

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT NA RADĚ MĚSTA

Dne 21. 11. 2017 pět zástupců Žákovského parlamentu navštívilo Radu města. Žáci tam přišli prezentovat výsledky Školního fóra ze dne 7. 11. Parlament seznámil radní města s přáními žáků, co jim chybí ve škole a ve městě. Jako nejdůležitější bod bylo zmíněno nové školní hřiště. Z požadavků na město bylo probíráno osvětlení parku, četnost odpadkových košů, posílení spojů TQM do okolních vesnic a jiné. Pan starosta s radními žákům sdělili ke všem bodům své názory a pohledy na věc. I když ne všechny požadavky byly zhodnoceny kladně, zkušenost byla pro žáky jistě přínosem.

 

VYBRÁN NEJLEPŠÍ NÁVRH NA ŠKOLNÍHO MASKOTA

Od září do začátku listopadu žáci naší školy předkládali svým spolužákům, zapojeným do Žákovských parlamentů, návrhy na školního maskota. Z těchto návrhu vzešlo pět, z nichž mohli 16. 11. 2017 volit rodiče a učitelé školy toho nejlepšího.

Vítězný návrh nakreslila Eliška Janečková z 9. B (A – 34 hlasů). Na druhém místě se umístil návrh Štěpánky Šindlerové z 1. G (D – 28 hlasů), na třetím místě byla Zuzana Krejčí z 9. B (C – 23 hlasů), následovaná Terezou Kokořovou z 1. G (E – 21 hlasů) a Karolínou Kameníčkovou ze 6. B (B – 14 hlasů).

 

 

Konference žákovských parlamentů

Dne 8. 11 se vybraní žáci Horní komory Žákovského parlamentu zúčastnili konference Žákovských parlamentů Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovali Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková a Adam Barbořák. Akce se konala v krásných prostorách zasedacího sálu Krajského úřadu v Ostravě. Žáci museli předem připravit plakát o projektu realizovaném ŽP. Byla vybrána Podzimní slavnost, kde bylo úkolem žáků plnit dobré skutky. Plakáty všech zúčastněných 28 škol našeho kraje byly vystaveny v předsálí a sloužily jako inspirace pro ostatní. Po společném uvítání pořádající školou z Krnova, byli zástupci parlamentu rozděleni do skupin, ve kterých společně pracovali. Odpovídali na otázky ohledně školního parlamentu a vzájemně hodnotili své zkušenosti a činnost svých parlamentů. Koordinátoři – učitelé mezitím pracovali společně na stejném tématu a předávali si zkušenosti ze svých škol. Poté jednotlivé skupiny žáků své myšlenky prezentovaly. Po krátké přestávce a občerstvení mezi sebou studenti komunikovali a hledali partnery pro případnou spolupráci. Dále se děti dozvěděly, co je potřeba pro případnou realizaci projektu, či jak uskutečnit nějakou akci. Konference byla pro všechny velice přínosná a rádi se jí zúčastníme i příští rok.

Mgr. Michaela Hasalová

 

Školní fórum v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR

Dne 7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, a dát jim možnost svobodně se vyjádřit.

V šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých nesměli být oba zástupci stejné třídy, měli žáci nejprve napsat, co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na škole baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí – co by chtěli například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové.

Následně došlo k hlasování, přičemž každý účastník fóra měl 2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny se pak napsaly na společný papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo zrenovovat, a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru se paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým návrhům a zodpověděla případné dotazy.

Ve druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na město Vítkov, sepisovali, co se jim líbí, ale také co by chtěli změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce kina, vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování dorazil k žákům pan starosta, ing. Pavel Smolka, který opět k jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž zodpověděl případné dotazy.

„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na jednotlivé projekty, i jak se pracuje s rozpočtem školy a města. Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou na naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech a mohli jsme se zapojit do rozhodování. Celá akce se nám velice líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala tradicí, která pomůže v rozvoji školy i města.“

Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie Repková, Anežka Šrubařová (sexta),

Mgr. Miroslav Bučánek

 

 

„PODZIMNÍ SLAVNOST“ ANEB 72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v rámci projektu „72 hodin“, jehož cílem je naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“. Na přípravách spolupracovali zástupci Žákovského parlamentu 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, gymnázia a Školní klub.

Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst čerstvý bramborák, ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli zástupci jednotlivých tříd, ale také si zasoutěžit (nachystána byla např. přetahovaná, běh překážkovou dráhou s pingpongovým míčkem na lžíci, lovení píšťalky z mouky bez použití rukou, tančení s obručí, tipování množství kamínků v lahvi, soutěže vědomostní i o postřehu). Především však museli navštívit „Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí vylosovali zadání svého úkolu, který v následujících 72 hodinách měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho splnění. Sami jsme byli zvědaví, jak se děti úkolu zhostí. Velmi mile nás překvapila spousta fotografií dokazujících řádné splnění úkolů. Děti měly například navštívit psí útulek a darovat pejskům granule, pomoci rodičům a prarodičům s domácími pracemi, vyrobit podzimní dekorace a darovat je seniorům v Domově důchodců, uklidit veřejná prostranství.

Velmi vydařené odpoledne, na kterém bylo vidět, že každý přiložil ruku k dílu. Děti si soutěže připravovaly samy, žáci 1. stupně nám krásně podzimně vyzdobili prostory školní zahrady a přátelská atmosféra vládla až do večerních hodin.

Poděkování zaslouží všichni pracovníci školy, žáci i studenti, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, ale i dobrovolníci, kteří si vylosovali dobrý skutek a vykonali jej.

Karína Kopecká, Miroslav Bučánek