příspěvková organizace

ZMĚŇ SEBE – ZMĚNÍŠ SVĚT

V těchto dnech probíhala na naší škole charitativní sbírka pro Fond Sidus. Tento fond přispívá na léčbu dětských pacientů. Žáci žákovského parlamentu prodávali barevné propisky a magnetky sloužící jako záložka do knihy. Na základní škole i gymnáziu se podařilo celkem vybrat 1175,- Kč.  Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

 

PONOŽKOVÝ DEN

V letošním roce se i druhý stupeň naší školy rozhodl podpořit děti s Downovým syndromem během Světového dne Downova syndromu a zapojil se tak do akce Ponožkový den. Dne 21. března si všichni žáci museli vzít na každou nožku jinou ponožku a nejlépe co nejvíce barevné. Na chodbách to jen zářilo a bylo k vidění spousta nápaditých kousků.

  

 

SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

Dne 8. ledna se čtyři vybraní zástupci žákovského parlamentu II. stupně ZŠ zúčastnili setkání koordinátorů a členů žákovského parlamentu. Koordinátor městského parlamentu v Karviné a zároveň školitel akce, pan Petr Kantor, žáky postupně seznamoval s různými aktivitami, které mohou být použity jako náplň činnosti v žákovském parlamentu. Zároveň došlo k setkání se členy parlamentu ze základní školy v Melči, kdy si žáci navzájem vyměnili své praktické zkušenosti z různých akcí svého žákovského parlamentu a mohli se tak inspirovat k dalším aktivitám.  Celá akce proběhla pod záštitou pana Milana Freiberga z MAP Vítkovsko.

 

CHUTNÝ PŘÍSPĚVEK MĚSTSKÉMU ÚTULKU VE VÍTKOVĚ

Jako každý rok, tak i letos se rozhodli členové parlamentu II. stupně uspořádat sbírku pro opuštěné pejsky ve Vítkově. Všechny třídy během prosince nosily granule, konzervy a jiné dobroty, aby je v předvánočním týdnu předaly. Útulek funguje při městské policii, takže i letos kroky vybraných členů parlamentu směřovaly právě tam. Věříme, že naše dárky udělaly pejskům radost a děkujeme všem, co byli ochotní a přispěli.

 

 

DEN PRO KATKU

Dne 9. 11 se v rámci projektu Jsem laskavec konal v naší škole charitativní pochod pro paní Katku Janečkovou, která je od dětství upoutaná na invalidní vozík a potřebuje vozíček nový. Škola pořádala pochod z naší školy na stadion, kde děti oběhly čestné kolečko, abychom paní Katku podpořili a společně vybrali nemalou finanční částku. Členové parlamentu pomáhali s organizací. Na městském stadionu dávali dětem, které přispěly, náramek na ruku. Náramek poté dětem umožňoval vstup do kulturního domu, kde probíhala další část akce. Na naší škole se vybralo celkem 22 855,- korun. Za tuto skvělou částku všem děkujeme!

 

BEZPEČNĚ BEZPEČNÍ

Ve dnech 4. a 5. října se uskutečnila v rámci projektu 72 hodin preventivní akce s názvem Bezpečně bezpeční. Byla určena žákům čtvrtých a pátých ročníků a jejím cílem bylo ověřit znalosti dětí v bezpečnosti a ochraně zdraví, v požární ochraně, ale také v oblasti šikany či drog.

4. října byla akce spuštěna a jednotlivá stanoviště zajišťovali odborníci z praxe (hasiči, policisté, pracovníci z odboru dopravy, odboru sociálních věcí, záchranáři a pracovníci Renarkonu). Žáci našeho parlamentu ztvárnili figuranty na jednotlivých stanovištích. Žákovské týmy se pak snažily co nejlépe vyřešit dané situace na jednotlivých stanovištích – autonehoda, vloupání, pomoc seniorům na přechodu, požár, šikana a jiné. Akce byla bezesporu velkým přínosem jak pro naše figuranty, tak pro samotné žákovské týmy. Všichni se svých úkolů zhostili se ctí a za to jim patří velká pochvala.