příspěvková organizace

Prosinec

Termíny schůzek: 12. 12

Hlavním předmětem schůzky byl Vánoční jarmark, který se konal 14. 12 ve školním klubu. Členové parlamentu se zapojili jak do výroby, tak do prodeje vánočních výrobků. Dále žáci připomněli ve svých třídách každoroční pomoc místnímu útulku pro psy. Žáci poctivě sbírali ve svých třídách různé pamlsky pro pejsky, které jim jako vánoční dar budou předány.

 

Listopad

Termíny schůzek: 7. 11., 28. 11.

Na první listopadové schůzce se projednávala akce „Den pro Katku“. V rámci projektu „Jsem laskavec“ se pořádal pochod od naší školy na stadion, za účelem podpořit a přispět finanční částkou paní Katce Janečkové.  Na další schůzce se projednávala se členy parlamentu možnost zrušit zvonění, žáci toto ovšem neodsouhlasili. Dále se žáci dozvěděli o zapojení do charitativní akce s názvem Vánoční hvězda, kdy koupí této vánoční květiny přispějí na onkologicky nemocné děti v Olomoucké nemocnici. Členové parlamentu měli motivovat žáky ve svých třídách. Prodejem se na naší škole získalo 26 900 korun. Dále se začal připravovat Vánoční jarmark ve školním klubu. Parlamenťáci pomáhali s výrobou a chystáním věcí na jarmark.

 

Říjen

Termíny schůzek: 3. 10., 8. 10., 31. 10.

Na první říjnové schůzce se ladily detaily projektu 72 hodin. Na další schůzce se daný projekt probral a členové byli pochváleni za dobrou reprezentaci. Akce se setkala s velkým ohlasem. Na třetí schůzce  se připomněla akce Den pro Katku, kdy výtěžek z tohoto dne bude věnován paní Katce Janečkové jako příspěvek na nový invalidní vozík.

 

Září

Termíny schůzek: 19. 9.

Na první zářijové schůzce se přivítali noví členové parlamentu. Všichni žáci poté zvolili předsedu, místopředsedu a hlasatele. Jako předseda (s největším počtem hlasů) byl vybrán Adam Barbořák z 9. C, jeho zástupcem se potom stala Sarah Krásová z 9. B. Funkci hlasatele bude vykonávat Daniel Cáb z 8. B. Všichni žáci byli seznámeni s funkcí parlamentu a jeho pravidelnými schůzemi a akcemi. Dohodlo se, že schůzky budou probíhat jednou za 14 dní, případně podle potřeby. Žáci byli informováni o pravidelné sbírce pro místní psí útulek a dále se probírala každoroční akce – projekt 72 hodin. Letos s názvem „Bezpečně bezpeční“. Bylo potřeba vybrat několik členů parlamentu, kteří na této akci ztvární figuranty. Dále byli členové seznámeni s listopadovou akcí „Den pro Katku“, kde také bude potřeba jejich pomocná ruka.