příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Květen

V pondělí 7. května proběhl ke Dni vítězství „Den v trikoloře“. Žáci jednotlivých tříd přišli v barvách státní vlajky. Na schůzce bylo tedy i probráno důležité datum 8. 5.

 

Duben

Žáci na schůzce parlamentu vymysleli „Den v trikoloře“ na počest Dne vítězství. Odsouhlasili, že se do trikolory jednotlivé třídy oblečou dne 7. 5, tedy den před státním svátkem.

 

Březen

V měsíci březnu proběhla akce parlamentu „výuka naruby“. Přesně na den učitelů si někteří žáci vyzkoušeli jaké to je být učitelem. Žáci 7. až 9. ročníků si zkusili výuku na 1. stupni naší školy. Akce se setkala s velkým oboustranným úspěchem.

 

Únor

V měsíci únoru žáci zanesli vybrané granule a jídlo na městskou policii ve Vítkově jako dar pro městský útulek.

Dále zástupci parlamentu měli za úkol zjistit ve svých třídách zájem o výuku naopak. Během této akce půjdou žáci vyššího stupně učit žáčky na nižší stupeň a vyzkouší si tak nelehkou práci učitelů.

 

Leden: termín schůzek: 10. 1., 31. 1. 2018

Žáci vymysleli soutěž mezi třídami. Byli osloveni vyučující naší školy, aby donesli fotku z dětství. Veškeré fotografie žáci přidělali na nástěnku a členové parlamentu zapisovali tipy ve svých třídách. Soutěž bude vyhodnocena po jarních prázdninách, nejlépe tipující třída dostane odměnu.

Dále byli žáci informováni o akcích na následující měsíce.

 

Prosinec: termín schůzky: 15. 12.

Na této schůzce byly vybírány dary pro pejsky do městského útulku ve Vítkově. Každá třída něčím přispěla, ať už to byly granule, konzervy, či nějaký pamlsek pro opuštěné zvířecí kamarády. Sbírka bude předána v lednu městské policii.

Dále žáci dostali za úkol popřemýšlet o nějaké vhodné soutěži mezi třídami.

Listopad: termíny schůzek: 15. 11., 21. 11., 29. 11.

Dne 7. 11 se konalo Školní fórum – Síť zdravých měst. Celý parlament se účastnil a společně přemýšlel, co zlepšit ve městě a ve škole (viz. akce parlamentu)

Dne 8. 11 listopadu se 3 žáci parlamentu (Adam Barbořák, Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková) zúčastnili konference Žákovských parlamentů v Ostravě na Krajském úřadě (viz. akce parlamentu).  Na následné schůzce dne 15. 11 se tedy probírala účast žáků, co se jim líbilo a co je inspirovalo. Dále byly vybrány nejlepší návrhy maskotů. Ty byly vyvěšeny ve vestibulu, kde hlasovali rodiče a učitelé pro nejpovedenějšího maskota školy. Byl vybrán návrh Elišky Janečkové – zajíc.

Dne 22. 11 se pět zástupců parlamentu zúčastnilo zasedaní Rady města, kde konzultovali výsledky ze školního fóra (viz. akce parlamentu). Ve 14, 00 hodin téhož dne proběhla i schůzka s paní ředitelkou. Parlament se dozvěděl o akcích školy a žáci také měli možnost konzultovat výsledky fóra s paní ředitelkou.

Dne 29. 11 proběhlo třetí zasedaní. Byla dohodnuta sbírka (granule, konzervy,…)pro místní psí útulek. Sbírka bude ukončena týden před vánoci a dar předán Městské policii ve Vítkově. Taktéž žáci odhlasovali vzniknutí schránky přání, nápadů či stížností.

Říjen: termíny schůzek: 4. 10., 25. 10.

Na první říjnové schůzce se parlament zabýval Podzimní slavností, řešilo se, kdo bude zastávat jakou funkci a jak bude probíhat samotná akce.  Dále dostal parlament za úkol připravit si otázky na Fórum síť zdravých měst. Zadání otázek znělo: „Co bych chtěl zlepšit ve městě, co mi zde chybí.“ A stejná otázka ohledně naší školy. Zástupci parlamentu sepisovali odpovědi ve svých třídách a ty byly následně předány p. ředitelce. Fórum se uskuteční 7. 11 pro všechny členy parlamentu, za přítomnosti paní ředitelky, pana starosty a vedoucího Fóra.

Na druhé schůzce byli vybráni členové, kteří se zúčastní konference Žákovských parlamentů v Ostravě dne 8. 11. Žáci připravovali plakát, který měl charakterizovat nějakou činnost parlamentu. Byla vybrána podzimní slavnost. Za Horní komoru druhého stupně akci navštíví: Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková a Adam Barbořák.

Dále pokračovalo vybírání výkresů na projekt Maskot školy. Vítězný obrázek bude vybrán v listopadu.

Září: termíny schůzek: 13. 9., 20. 9.

Činnost školního parlamentu byla zahájena dne 13. 9. 2017. Na první schůzce uvítala členy parlamentu paní ředitelka a sdělila členům všechny důležité akce, které je do Vánoc čekají. Následovala volba předsedy parlamentu a jeho zástupce, taktéž se volil hlasatel a zapisovatel. Žáci se společně vyfotili. Na první schůzce se vyhlásila soutěž o výtvarný návrh maskota školy. Žáci výtvarně zpracují v hodinách výtvarné výchovy nápady na maskota školy a zástupce parlamentu v dané třídě vždy vybere tři nejlepší návrhy, které odevzdá. Na další schůzce z vybraných návrhů členové parlamentu zvolí nejlepší návrh. Taktéž došlo k nastínění akce „Podzimní slavnost“, která se má konat v říjnu. Akci se pořádá v rámci projektu 72 hodin a školní parlament bude spolupracovat se školním klubem.