Základní škola

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Listopad: termíny schůzek: 15. 11., 21. 11., 29. 11.

Dne 7. 11 se konalo Školní fórum – Síť zdravých měst. Celý parlament se účastnil a společně přemýšlel, co zlepšit ve městě a ve škole (viz. akce parlamentu)

Dne 8. 11 listopadu se 3 žáci parlamentu (Adam Barbořák, Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková) zúčastnili konference Žákovských parlamentů v Ostravě na Krajském úřadě (viz. akce parlamentu).  Na následné schůzce dne 15. 11 se tedy probírala účast žáků, co se jim líbilo a co je inspirovalo. Dále byly vybrány nejlepší návrhy maskotů. Ty byly vyvěšeny ve vestibulu, kde hlasovali rodiče a učitelé pro nejpovedenějšího maskota školy. Byl vybrán návrh Elišky Janečkové – zajíc.

Dne 22. 11 se pět zástupců parlamentu zúčastnilo zasedaní Rady města, kde konzultovali výsledky ze školního fóra (viz. akce parlamentu). Ve 14, 00 hodin téhož dne proběhla i schůzka s paní ředitelkou. Parlament se dozvěděl o akcích školy a žáci také měli možnost konzultovat výsledky fóra s paní ředitelkou.

Dne 29. 11 proběhlo třetí zasedaní. Byla dohodnuta sbírka (granule, konzervy,…)pro místní psí útulek. Sbírka bude ukončena týden před vánoci a dar předán Městské policii ve Vítkově. Taktéž žáci odhlasovali vzniknutí schránky přání, nápadů či stížností.

 

Říjen: termíny schůzek: 4. 10., 25. 10.

Na první říjnové schůzce se parlament zabýval Podzimní slavností, řešilo se, kdo bude zastávat jakou funkci a jak bude probíhat samotná akce.  Dále dostal parlament za úkol připravit si otázky na Fórum síť zdravých měst. Zadání otázek znělo: „Co bych chtěl zlepšit ve městě, co mi zde chybí.“ A stejná otázka ohledně naší školy. Zástupci parlamentu sepisovali odpovědi ve svých třídách a ty byly následně předány p. ředitelce. Fórum se uskuteční 7. 11 pro všechny členy parlamentu, za přítomnosti paní ředitelky, pana starosty a vedoucího Fóra.

Na druhé schůzce byli vybráni členové, kteří se zúčastní konference Žákovských parlamentů v Ostravě dne 8. 11. Žáci připravovali plakát, který měl charakterizovat nějakou činnost parlamentu. Byla vybrána podzimní slavnost. Za Horní komoru druhého stupně akci navštíví: Kryštof Wojnarowský, Marie Pavlíčková a Adam Barbořák.

Dále pokračovalo vybírání výkresů na projekt Maskot školy. Vítězný obrázek bude vybrán v listopadu.

 

Září: termíny schůzek: 13. 9., 20. 9.

Činnost školního parlamentu byla zahájena dne 13. 9. 2017. Na první schůzce uvítala členy parlamentu paní ředitelka a sdělila členům všechny důležité akce, které je do Vánoc čekají. Následovala volba předsedy parlamentu a jeho zástupce, taktéž se volil hlasatel a zapisovatel. Žáci se společně vyfotili. Na první schůzce se vyhlásila soutěž o výtvarný návrh maskota školy. Žáci výtvarně zpracují v hodinách výtvarné výchovy nápady na maskota školy a zástupce parlamentu v dané třídě vždy vybere tři nejlepší návrhy, které odevzdá. Na další schůzce z vybraných návrhů členové parlamentu zvolí nejlepší návrh. Taktéž došlo k nastínění akce „Podzimní slavnost“, která se má konat v říjnu. Akci se pořádá v rámci projektu 72 hodin a školní parlament bude spolupracovat se školním klubem.