příspěvková organizace

Září

Termín schůzky: 11. 9. 2019

Na první zářijové schůzce jsme se setkali s novými, ale i zkušenými členy parlamentu. Tak jako každý rok, i letos proběhla volba předsedy, místopředsedy i hlasatele parlamentu. Žáci zvolili dva předsedy, a to Daniela Cába a Kateřinu Sobolovou z 9. B. Místopředsedou se stal nový člen z 9. A David Jurosz. Hlasatelem byl vybrán Ondřej Ječmenek, také z 9. A. Všichni žáci byli seznámeni s funkcí parlamentu a jeho pravidelnými schůzemi a akcemi. Dohodlo se, že schůzky budou probíhat jednou za měsíc, případně podle potřeby. Žáci byli informováni o pravidelné sbírce pro místní psí útulek a dále se probírala každoroční akce – projekt 72 hodin. Letos s názvem „Aktivně aktivní“. Bylo potřeba vybrat několik členů parlamentu, kteří na této akci ztvární figuranty. Padl i návrh na podávání neochucené vody ve školní jídelně. Žáci měli za úkol udělat anketu ve svých třídách. Případné kladné reakce budou projednány s vedoucí školní jídelny.

 

Říjen

Termín schůzek: 9. 10., 23. 10. 2019

V těchto termínech se mezi členy parlamentu vybírali dobrovolníci na každoroční akci 72 hodin, tentokrát na téma Aktivně aktivní.  Žáci fungovali jako figuranti na jednotlivých stanovištích, kde si žáci nižšího stupně trénovali své znalosti z oboru ekologie, bezpečnosti a požární ochrany. 

Na další schůzce se řešilo nadcházející Školní fórum v rámci Sítě zdravých měst. Členové měli společně se svými spolužáky připravit sedm problémů či návrhů, které by chtěli ve škole změnit. 

 

Listopad

Termín schůzek: 13. 11. 2019, 20. 11. 2019

Na první listopadové schůzce členové vybrali a zhodnotili jednotlivé návrhy na změny ve škole. Sešlo se mnoho myšlenek a bylo vybráno celkem sedm nápadů, které byly poté předloženy na Školním fóru. Dne 19. 11. 2019 proběhlo samotné fórum. Všichni členové parlamentu (ZŠ i gymnázium) byli rozděleni do různých skupin a probírali návrhy na změny, jak ve škole, tak ve městě. Celkově bylo vybráno deset nápadů, ze kterých byla vytvořena anketa. Členové parlamentu poté ve svých třídách provedli a vyhodnotili tuto anketu. Výsledky byly následně předány vedení školy.  Na schůzce 20. 11. jsme probírali výsledky fóra a také byli zvoleni žáci, kteří se zúčastní 6. ročníku žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě v Ostravě.

 

Prosinec

Termín schůzky: 18. 12. 2019

Dne  4. 12. 2019 vyjelo celkem 10 členů parlamentu do Ostravy na žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě. Členové parlamentu gymnázia si nachystali prezentaci na téma Kyberbezpečí – hoax. Žáci parlamentu ZŠ jeli jako diváci, aby se poučili a inspirovali do dalších let.  Tuto akci hodnotíme jako velmi pozitivní.  Taktéž se připomněla sbírka na psí útulek ve Vítkově. Všechny třídy přinesly různé pamlsky a granule pro psy. Sbírka byla předána 18. 12. 2019 na Městské policii ve Vítkově.