příspěvková organizace

Září

Termín schůzky: 11. 9. 2019

Na první zářijové schůzce jsme se setkali s novými, ale i zkušenými členy parlamentu. Tak jako každý rok, i letos proběhla volba předsedy, místopředsedy i hlasatele parlamentu. Žáci zvolili dva předsedy, a to Daniela Cába a Kateřinu Sobolovou z 9. B. Místopředsedou se stal nový člen z 9. A David Jurosz. Hlasatelem byl vybrán Ondřej Ječmenek, také z 9. A. Všichni žáci byli seznámeni s funkcí parlamentu a jeho pravidelnými schůzemi a akcemi. Dohodlo se, že schůzky budou probíhat jednou za měsíc, případně podle potřeby. Žáci byli informováni o pravidelné sbírce pro místní psí útulek a dále se probírala každoroční akce – projekt 72 hodin. Letos s názvem „Aktivně aktivní“. Bylo potřeba vybrat několik členů parlamentu, kteří na této akci ztvární figuranty. Padl i návrh na podávání neochucené vody ve školní jídelně. Žáci měli za úkol udělat anketu ve svých třídách. Případné kladné reakce budou projednány s vedoucí školní jídelny.