příspěvková organizace

Ve školním roce 2017/2018 jsme vytvořili tři Ekotýmy – Ekotým 1. stupně základní školy, Ekotým 2. stupně základní školy a Ekotým gymnázia. Během pravidelných schůzek budeme pracovat na úkolech Ekoškoly z okruhů voda, biodiverzita, doprava, energie, šetrný spotřebitel a jídlo. Pro velký zájem pokračujeme v loňském celoškolním projektu Víš, co jíš? i v tomto školním roce. Schůzky probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci a dále dle potřeby.