Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

5. místo v mezinárodní konkurenci

Třída V. A se v letošním školním roce zúčastnila Poháru vědy ROJKO 2016. Tato fyzikální soutěž letos uctila památku doc. Milana Rojka, předního českého fyzika, který byl čestným prezidentem Asociace mladých debrujárů, jež celý pohár organizuje. Letošní ročník proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a mnohých dalších organizací. Soutěž má mezinárodní rozměr, jelikož se jí účastní také Alžírsko, Egypt, Turecko, Tunisko, Irán, Libye, Malajsie, Slovensko a Německo. Každý z přihlášených týmů musel projít celkem čtyřmi koly, která se vždy skládala ze tří částí – kreativity žáků, teorie a výzkumu, praxe a projektu. Během jednotlivých kol jsme tak vytvořili např. přístroj na přelévání vody, Archimédův šroub či kuličkodráhu. V konkurenci zhruba 5.000 týmů jsme ziskem 395 bodů (ze 400 možných) obsadili v rámci České republiky 5. místo v naší kategorii (1. stupeň základních škol) a postoupili tak do mezinárodního finále. To se uskutečnilo ve dnech 17. – 19. 6. 2016 v hotelu Pramen v Praze a probojovalo se do něj celkem 21 týmů z České republiky, Slovenska, Německa a Turecka, rozdělených do tří kategorií (1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy). Naši školu reprezentovali Václav Stec, Martina Kristiánová, Martina Jochcová a Lucie Konečná. V pátek proběhla pódiová vystoupení jednotlivých týmů, kdy měli  žáci za úkol během pěti minut představit svůj tým a vlastní vybraný pokus z oblasti fyziky. V sobotu dopoledne proběhla prezentace na stáncích, kde jednotlivé týmy představily své výrobky, pokusy apod., které vytvářely během jednotlivých školních kol. Odpoledne bylo volno určené k individuální prohlídce Prahy. Večer se konalo vyhodnocení celé soutěže spojené s předáním pohárů, diplomů a věcných odměn. Celou soutěž zakončil kulturní program s živou hudbou pro děti, zatímco vedoucí jednotlivých týmů měli možnost na společné schůzce zhodnotit letošní ročník Poháru vědy a dát organizátorům zpětnou vazbu. V naší kategorii jsme obsadili 5. místo, což je v mezinárodní konkurenci obrovský úspěch.

Mgr. Hana Halamíčková, vedoucí týmu

img514 img510 img511 img512 img513

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOd ledna do dubna se celá třída 5. A zúčastnila mezinárodní soutěže POHÁR VĚDY SCIENCE CUP ROJKO 2016. Této soutěže se kromě České republiky účastní také Alžírsko, Egypt, Írán, Libye, Malajsie, Německo, Slovenská republika, Tunisko a Turecko.

Celá soutěž byla zaměřena na fyzikální pokusy a experimenty. Každé ze čtyř kol se skládalo vždy ze 3 částí.

První část představovala kreativitu žáků. Žáci měli např. nakreslit své logo, představit se pomocí rýmů v básni, atd.

Druhá část byla zaměřena na teorii a výzkum. V této části museli žáci podle popisu vytvořit pokus a z něj odvodit teorii a odpovědět na dané otázky, např. měli vytvořit raketu na vzduchový pohon z PET láhve.

Třetí část nazvaná praxe a projekt byla vždy nejsložitější. Žáci museli vymyslet na dané téma svůj vlastní vynález, který musel splňovat určité parametry a také musel fungovat. Vymýšleli jsme např. kuličkodráhu nebo přístroj na přelévání  a dopravu vody.

Z 91 přihlášených družstev jsme obsadili v naší kategorii krásné 5. místo v České republice. Chyběl nám jen jeden bod k postupu do mezinárodního finále. Z celkových možných 400 bodů jsme získali 395 bodů.

Mgr. Hana Halamíčková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA oslík

V pátek 15. dubna 2016 odjela osmičlenná skupina žáků Ondřej Šamárek 2. G, David Jirout 2. G, Karolína Daníčková 3. G, Jan Leher 3. G, Dominik Nedzbala 3. G, René Kristián 3. G, Kryštof Wojnarovský 7.A a Beáta Vodičková 5. G za doprovodu Mgr. Dany Kajzarové, vyučující matematiky a Mgr. Petra Molka do partnerské školy v polských Kaletách na Matematickou soutěž.  Po příjezdu do Kalet nás vyučující zavedli do haly, kde jsme si odložili věci a vylosovali si číslo stolu, u kterého jsme řešili samostatně jednu hodinu příklady z matematické olympiády. Po dopsání pro nás bylo připraveno občerstvení. Následující hodinu jsme čekali na výsledky. Umístili jsme se celkem dobře. Ondřej Šamárek se umístil na 2. místě, o pouhé 3 body za místem prvním, na 4. místě David Jirout a  Karolína Daníčková se shodným počtem bodů, na 5. místě Jan Leher z celkového počtu 16 řešitelů v naší kategorii.

Po vyhlášení výsledků, převzetí diplomů a věcných odměn byl pro nás připraven oběd.  Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce z polské školy Mgr. Dorotě Manczak, starostovi Města Kalety Mgr. Klaudiuszovi Kandziovi a hlavnímu organizátorovi celé soutěže Dr. Josefu Kalinowskému za pozvání do Kalet a přípravu soutěže.

Ondřej Šamárek,  sekunda

img450 img451 img452 img453