Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se konal další ročník Šifry Jana Ámose, jedná se o soutěž určenou pro žáky 5. ročníků základních škol. I v tomto roce jsme byli mile potěšeni hojnou účastí, neboť se nám do soutěže přihlásilo 32 žáků, kteří tak vytvořili šest soutěžních týmů.

Jednotlivé týmy měly před sebou 10 stanovišť s rozličnými soutěžními úkoly, přičemž po jejich zdárném splnění obdržely část Šifry. A jaké typy úloh na ně čekaly? Žáci sestavovali pomocí světelných diod předem danou informaci, v učebně chemie pracovali s tablety a skrze nápaditou výukovou aplikaci zjišťovali vlastnosti chemických prvků, dále je čekaly jazykové hlavolamy, dějepisné pexeso či hudební kvíz a mnoho dalších aktivit.

Všichni účastníci byli úspěšní, jelikož obdrželi všechny potřebné části Šifry k jejímu úspěšnému rozluštění. Po hodině a půl soutěžení tak měli před sebou různé obrázky, v nichž byla zakódována přísloví. I v tomto kroku všechny týmy obstály na výbornou, byly oceněny diplomy a sladkou odměnou.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se do příprav a samotné realizace soutěže zapojili, dále velké díky patří žákům sekundy, tercie a kvinty a samotným soutěžícím.

Mgr. Jamnická Lenka

 

Ski park Gruň, Staré Hamry

2. 1. 2018-6. 1. 2018

Letos jsme absolvovali lyžařský kurz sedmých ročníků hned na začátku nového kalendářního roku. Hostil nás lyžařský areál Gruň, který disponuje třemi sjezdovkami. Bohužel z důvodu nevyhovujících sněhových podmínek byla v provozu pouze jedna sjezdovka se sedačkovou lanovkou. I přes tyto bojové podmínky jsme se věnovali výcviku celých pět dní.

Na výcvik vyjelo 43 žáků sedmých ročníků a sekundy. Vytvořili jsme 3 lyžařská a 2 snowboardová družstva, která po celý výcvik zdokonalovala své dovednosti na sjezdovce. Aktivity na svahu jsme završili závodem ve slalomu.

Nedílnou součástí lyžařských kurzů jsou večerní přednášky a soutěže. Žáci se dozvěděli mnoho informací o lyžařském desateru a nebezčí na horách, lyžařské výstroji a výzbroji či první pomoci.

Na závěr byli nejúspěšnější slalomáři odměněni diplomem a nejlepší tým doplňkových soutěží sladkým pokladem. Všichni účastníci obdrželi účastnický list.

Nepřízeň počasí nás nijak nerozhodila a kurz řadíme mezi zdařilé. Všichni žáci udělali obrovské pokroky na lyžích i snowboardech!

Děkujeme za všechny účastníky lyžařského výcviku Městu Vítkov, které přispělo částkou 2000,- Kč na žáka a věříme v podporu i nadále! 

 

  

Dne 19. 12. 2017 se žáci 9. ročníků zúčastnili akce „Hand made“ pořádanou SŠ Odry. Žáci mohli zhlédnout ukázky oborů, které tato škola nabízí. K vidění byly ukázky práce kadeřnic, kosmetiček, kloboučníků, ale například i masérů, kde přímo na pódiu proběhla ukázka masáže. Další obory, které žáky lákaly, byly například automechanik, lakýrník, kuchař, číšník a prodavač. Celá akce byla v rukou studentů, kteří se moc snažili, aby upoutali pozornost a zaujali právě svým oborem. Možná, že ještě některým žákům pomohli v rozhodování, kam bude směřovat jejich budoucí kariéra.

Mgr. Michaela Hasalová

Dne 20. prosince všichni žáci prvních a druhých ročníků navštívili vánoční koncert v ZUŠ. Při vyprávění vánočního příběhu na všechny dýchlo kouzlo Vánoc. Společně jsme si připomněli různé vánoční zvyky, poznávali hudební nástroje a poslouchali, jak různě nástroje dovedou koledu zahrát. Koncert zpestřilo i taneční vystoupení děvčat z tanečního oboru. Během celého koncertu jsme si společně s pěveckým sborem známé koledy také zpívali.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

Již tradičně jsme v prosinci zorganizovali úspěšnou akci  – „Vánoční bruslení“. Opět jsme využili služeb zimního stadionu v Horním Benešově, kde nám byla k dispozici ledová plocha na hodinu a půl. Děvčata zdokonalovala svůj krasobruslařský um. Hoši zabrali třetinu kluziště a věnovali se hokeji. Bez úrazu jsme spálili pár kalorií, což se bude v nadcházejících svátečních dnech hodit. Pro velký zájem a kladné odezvy žáků bude tato akce organizována nadále.

 

Do posledního místa zaplněný kostel ve Vítkově přivítal ve středu 20. prosince 2017 Pěvecký sbor při Základní škole a gymnáziu Vítkov a Martina Chodúra na společném Vánočním koncertu. Pro náš školní sbor se jednalo o první vystoupení před tak náročným a početně velkým publikem. O to větší poděkování patří oběma sbormistryním Mgr. Heleně Kozlové a Mgr. Janě Brožové, které dokázaly členy sboru kvalitně připravit po všech stránkách a připravit nám nezapomenutelný zážitek.

Vaše ohlasy nás potěšily a dodaly energii do další práce.

Děkujeme rovněž za Vaše emaily, za všechny alespoň citace ze dvou:

… dovolte mi prosím alespoň touto formou poděkovat za nezapomenutelný zážitek, který jsem měl šanci prožít na včerejším koncertu vašeho školního sboru. Atmosféra kostela a skvělý pěvecký výkon sboru vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Klobouk dolů před vaší pílí a prací. Množství zpěváků jistě vyžaduje nemalou energii a odhodlání, za což vás obdivuji. Podařilo se vám vytrhnout posluchače z předvánočního shonu a přispět k opravdové sváteční atmosféře. Ještě jednou moc děkuji.
… dobrý den, milé dámy,
dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za včerejší nádherný zážitek. Repertoár byl zajímavý, děcka soustředěné a nádherně čisté. Ave Maria mě trošku rozsekala…. Společné vystoupení s p. Chodúrem bylo krásně sehrané a pěkně ladilo uchu určitě každého posluchače. Viděla jsem několik slzících lidí kolem sebe a slyšela jen a jen chválu. Ještě jednou mnohokrát děkuji za krásný vánoční dárek a přeji hodně trpělivosti a sil do další práce.
Odkaz na web Martina Chodura:

http://www.martinchodur.cz/fotogalerie/20-12-2017-adventni-koncert-vitkov/

 

S přáním všeho dobrého do nového roku 2018

 

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy

 

Přednáška byla zaměřena na srovnání oslav Vánoc ve vybraných zemích EU, žáci byli seznámení s původem Vánoc, s vánočními tradicemi, pokrmy či kuriozitami napříč Evropou.

Děti si nejprve připomněly, proč vlastně slavíme Vánoce a jaký je jejich původ a také shrnuly, jaké tradice považují za typické pro české Vánoce. V dalším programu se přednášející zaměřily na srovnání s dalšími evropskými státy. Děti se seznámily např. s čarodějnicí Befanou, která naděluje dárky v Itálii nebo skřítkem Tomtem ze Švédska. Děti také zjistily, proč se v jiných zemích těší především na Mikuláše, nebo naopak velmi očekávají příchod tří králů. Další část byla věnována také symbolům Vánoc, odkud pochází tradice zdobení stromečku, či vynález skleněných baněk, kam děti schovávají vánoční dopisy, kde sledují místo tradičních pohádek Kačera Donalda nebo kde se stále chodí koledovat dům od domu. Řeč byla také o vánočních pochutinách, co ostatní jedí, když ne kapra, a jaké sladkosti mají v jiných zemích rádi, když tolik nepečou cukroví. Nové vědomosti si pak děti ověřily v závěrečném kvízu.

Děkujeme přednášejícím Mgr. Lence Foniokové z Eurocentra Ostrava a Ing. Janě Juříčkové z Europe Direct Ostrava, které žáky 3. – 5. tříd přednáškou provázely. Těšíme se na další spolupráci a setkání, tentokrát na zajímavé téma Velikonoce.

Mgr. Dáša Kalužová

 

Dne 20. 12. 2017 se tercie a ostatní 8. třídy zúčastnily zájezdu do Slezského divadla v Opavě na vystoupení „Gazdina roba“. Gazdina roba je realistické drama, z vesnického prostředí, jehož autorkou je Gabriela Preissová, která se inspirovala skutečným příběhem. Toto představení je o dvou zamilovaných lidech, Evě a Mánkovi. I přestože se milují, nemohou být spolu kvůli tomu, že Mánek pochází z bohatší rodiny než Eva, takže se nakonec rozejdou. Když se po čtyřech letech opět potkají, v tu dobu ovšem již sezdaní s jinými partnery, zjistí, že jsou do sebe stále zamilovaní.  Poté, oba dva odjedou do Rakouska, kde se rozhodnou, že budou žít spolu. Mánek se po ostré hádce se svou matkou však uchýlil k tomu, že bude lepší, když se vrátí ke své manželce, a proto se s Evou znovu rozchází. Jeho zrada Evu natolik zasáhne, že se rozhodne ukončit své trápení skokem do Dunaje.

Na divadelním představení nás zaujaly kostýmy herců. Hudba byla taktéž krásná a podmanivá. Jelikož byl příběh z větší části smutnější, hudba jej dokázala alespoň na chvíli rozveselit, a dát tedy představení místy šťastnější ráz. Zaznělo zde několik pěkných písniček, které nám ještě dlouho budou znít v hlavě. Ale nejvíce bychom ocenily živý orchestr, který doprovázel zpěv herců.

Velká pochvala tedy patří všem účinkujícím, protože předvedli fantastický výkon.

V. Šavrdová, B. Švecová a M. Tomešová (žákyně 3. G)

V pátek 15. 12. se vybraní žáci vypravili na historickou exkurzi do Krakova.  Nejprve jsme v židovské čtvrti Kaziměř navštívili muzeum Oscar Schindler´s Factory, kde jsme poznali historii města Krakov a jeho židovských obyvatel před 2. světovou válkou i během války.

Dalším zastavením byl hrad Wawel. Měli jsme možnost prohlédnout si katedrálu i s královskými hrobkami. V tamní věži jsme vystoupali až ke známému zvonu Zigmund. Prošli jsme rozlehlým nádvořím, abychom pod Wawelem na břehu řeky Visly spatřili symbol Krakova – draka, jak chrlí oheň.

Z hradu Wawel jsme se vydali na prohlídku centra města. Jedinečnou atmosféru jsme prožívali na vánočních trzích. Tam jsme také mohli obdivovat Sukenici a Mariánskou baziliku.

Žáci už dnes vědí, že Krakov patří k perlám polské historie a kultury.