Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve středu 28. 2. 2018 proběhla v kulturním domě ve Vítkově komentovaná fotografická prezentace známého českého cestovatele Jiřího Kolbaby, nazvaná „Fotograf na cestách – splněný sen“.

Jiří Kolbaba je český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. V roce 2013 navštívil již potřetí Antarktidu, tentokrát značně dobrodružně na polské plachetnici SELMA.

Popularizátor poznávání cizích kultur, ochrany fauny a flóry spolupracuje s mnoha tištěnými i elektronickými médii.  Na rádiu Impuls má již mnoho let populární autorský pořad o cestování. Známá jsou zejména jeho jevištní diashow, velkoplošné fotografie prezentuje při rozsáhlých výstavách doma i v zahraničí. Dosud vydal 8 publikací.

Při naší fotoshow jsme na jeho fotografiích procestovali celý svět, a o tom, že se to žákům líbilo,  svědčí jejich dlouhá diskuse s cestovatelem na závěr jeho přednášky.

Mgr. Renáta Šťastná, T. Kaluža

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě

Dne 1. 3. 2018 se vydaly třídy 5. A a 5. B do Divadla loutek v Ostravě. Shlédli jsme představení s názvem Hodina Komenského, během kterého jsme se nejen dověděli mnoho informací o životě Jana Ámose Komenského, ale také jsme se pobavili a zasmáli. Herci představení pojali velmi zábavně, a tak se určitě nikdo z diváků nenudil. Už se těšíme na další návštěvu divadla.

 

Mgr. Zuzana Víchová, Mgr. Lenka Schleiderová

 

Google nám nabídl vytvořit fotografickou prohlídku školy. Formou Street View můžete projít interiér i exteriér a vpravo si přepínat pohledy do dalších pater budov. Školu lze dohledat přímo v mapách google, nebo nebo přímým odkazem.

 

V neděli 4. 2. 2018 jsme se vydali s žáky devátých tříd a žáků střední školy na Dolní Moravu, abychom zde zdokonalili už protřelé, či zasvětili nové, zájemce o lyžařský a snowboardový sport. V průběhu týdne se nám vystřídalo snad veškeré možné počasí, ale to neubralo dětem od zápalu a chuti se něco nového naučit. V pátek jsme odjeli obohaceni o zážitky ze sjezdovky, bobové dráhy, stezky v oblacích i každovečerních přednášek a společných her. Tak snad zase za rok na Dolní Moravě, nebo někde výš?

Tomáš Kaluža

V pátek dne 16. 2. 2018 se konala na naší škole akce „Hasík,“ které se zúčastnily třídy 6. A, 6. B, 6. C a prima.

Tuto besedu, která je součástí projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, pořádali pro naše žáky členové místního požárního sboru ve Vítkově.

Žáci vzpomínali, kde všude hasiči pomáhají a zachraňují životy. Následně si zopakovali důležitá telefonní čísla. Poté si zkoušeli s hasiči zkušební hovory, kdy hlásili požár domu, havárii auta atd. Zopakovali si také správný postup při požáru budovy a jak a kdy používat hasicí přístroje.

Všem šesťákům se tato akce velmi líbila a už se těší na slíbenou prohlídku hasičské zbrojnice.

Mgr. Hana Halamíčková

Ve čtvrtek 8. února 2018 v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, navštívili naši školu členové požárního sboru ve Vítkově. Provedli  besedu se žáky druhých tříd, kde je seznámili s tím, co je náplní práce hasičů a ukázali jim, jaké mají speciální oblečení při zásahu. To si také mohly děti později i vyzkoušet.

Dále dětem předvedli i vzduchové dýchací přístroje a vyváděcí masky. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla, dozvěděli se, jak se nahlašuje požár na tísňovou linku, a že ta se nesmí zneužívat.

Hasiči strávili s dětmi tři vyučovací hodiny a myslím, že i oni se s dětmi pobavili. Na závěr si vzájemně slíbili, že to nebude jejich poslední setkání.

Mgr. Dana Štenclová

 

V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 176 žáků ve čtyřech kategoriích. Vítězstvím si postup do okresního kola zajistili – v kategorii A Tereza Kokořová, v kategorii B Vojtěch Vašátko, v kategorii C Denis Přikryl a z kategorie D (střední školy) postupují první dva Jan Juroška a Matěj Volný.

Výsledky: Kategorie A:

1. Tereza Kokořová, 1.G, 38 bodů

2. Adam Karlík, 1.G, 36,5 bodů

3. Daniel Zeisberger, 1.G, 34 bodů

Kategorie B:

1. Vojtěch Vašátko, 2.G, 24,5 bodů

2. Lucie Konečná, 2.G, 23,5 bodů

3. Aleš Till, 2.G, 23 bodů

Kategorie C:

1. Denis Přikryl, 4.G, 34 bodů

2. Kryštof Wojnarowský, 9.A, 30 bodů

3. Lenka Söllösy, 4.G, 29 bodů

Kategorie D:

1. Jan Juroška, 8.G, 39,5 bodů

2. Matěj Volný, 7.G, 36,5 bodů

3. Anežka Šrubařová, 6.G, 30,5 bodů

Tomáš Kaluža

Ve dnech 22. – 26. 1. 2018 jsme pro žáky 1. – 5. ročníků uspořádali lyžařskou školičku v lyžařském areálu Vaňkův kopec, kam jsme se dopravovali každý den třemi autobusy. Celé pětidenní akce se zúčastnilo 103 dětí, které byly rozděleny do družstev podle lyžařských schopností. Na svahu byl dostatek instruktorů, družstva začátečníků měla dva lyžařské instruktory, aby se mohli dětem lépe věnovat při samotné výuce. Během celého týdne bylo vyhovující počasí a výborné sněhové podmínky. Novinkou letošní školičky bylo i vzpomínkové focení. V pátek celá akce vyvrcholila závodem ve slalomu, vyhodnocením, rozdáním diplomů a medailí a pro všechny děti byl pod sjezdovkou připraven zdravý ovocný raut. Některé děti měly pro své instruktory připravená malá překvapení, a tak na tvářích všech byl vidět spokojený úsměv. Před odjezdem z Vaňkova kopce se vrátilo vypůjčené lyžařské vybavení a všichni ostatní lyžaři si vše odvezli autobusy zpět do Vítkova. Děkujeme těm ochotným, kteří neváhají nabídnout pomocnou ruku při přenášení lyžařského vybavení od autobusů do školy. Sportu a lyžování zdar!

 

„Haló, haló proč je koček málo……“ ozývalo se z kouzelného sluchátka 20. ledna 2017 v Kulturním domě ve Vítkově. Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace a Zapsaný spolek Klub rodičů tradičně pořádali maškarní ples. Kde bylo kouzelné sluchátko, nechyběly ani pohádkové postavy Mach a Šebestová, které celý ples parádně provázely. Po zahájení plesu paní ředitelkou jsme se pustili do různých soutěží pod vedením pedagogického sboru, vystoupení žáků školy a rejdění masek. Každoroční promenáda masek ukázala, že fantazii se meze nekladou, rodiče přípravu masek nepodceňují a vždy překvapí nějakým novým nápadem. A tak měly paní učitelky těžký úkol vyhodnotit nejlepší masky, za které předala paní ředitelka vítězům pěkné odměny. Úspěch mělo i dechberoucí vystoupení skupiny Vem Camará Capoeira, která předváděla unikátní spojení tance, akrobacie a netradičního boje. Nechyběla bohatá tombola a občerstvení, kolo štěstí, malování na obličej, fotokoutek a překvapení. Živá hudba RK Band celé odpoledne bezvadně hrála k tanci i k poslechu a ve spolupráci s Machem a Šebestovou dokázala rodiče vyburcovat k úžasným tanečním kreacím. Letošní maškarní ples se vydařil a my už se těšíme na ten následující.

Mgr. Jana Špoková

V sobotu 20. ledna 2018 se konal v prostorách kulturního domu ve Vítkově Maškarní ples, který organizovali členové Zapsaného spolku Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov společně se zaměstnanci školy. Příprava plesu a jeho samotná realizace představuje úsilí velkého počtu osob, kteří zajišťují tombolu, program, občerstvení, kolo štěstí, prodej vstupenek a obálek do tomboly, hudbu, tisk plakátů a řadu dalších prací.

Spokojené tváře dětí a úsměvy rodičů nám byly velkou pochvalou a poděkováním.

Poděkování si zaslouží L. Baroňová, P. Malušková, B. Sedlaříková, V. Řehounková, M. Rusňáková, J. Tvrdá, L. Šromotová, R. Nováková, J. Franková, L. Váňa, R. Kopecká, K. Kopecká, P. Bartoschová, A. Mášová, P. Molek, P. Hümerová, L. Schleiderová, E. Janštová, J. Sokolová, D. Lanková, Š. Přečková, J. Špoková, J. Hanušová, D. Štenclová, B. Štolfová, S. Doleželová, E. Maršálková, P. Vymětalová, P. Grossmannová, I. Binarová, V. Burdíková, R. Fajmonová, D. Kalužová, H. Halamíčková, P. Chromek, Z. Víchová, S. Přecechtělová, L. Latušinský, M. Jurášková, T. Šímová, M. Mičková, T. Mičková, P. Neuwirth, E. Hyžová, S. Balnarová, M. Jedináková, J. Dušek, J. Dušková. A. Lukašíková a A. Lukašíková.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy