Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V předvánoční době má náš pěvecký sbor vždy velmi nabitý program. Hned jak napadl první letošní sníh, tak 23. listopadu jsme s dětmi zamířili na Městský úřad ve Vítkově, kde jsme předvedli náš adventní program. Sešli se zde bývalí zaměstnanci úřadu, aby se společně naladili na sváteční období.

Vystoupení se moc líbilo, protože jsme dostali pozvánku na vystoupení v následujícím týdnu.  Proto jsme 30. listopadu vystoupili znovu k vánočnímu posezení tentokrát současných zaměstnanců.
K svátku sv. Mikuláše 5. prosince jsme vyrazili mezi naše mladší žáky. Letos mezi děti 5. ročníků, abychom je také naladili na sváteční notu a možná získali i nové zpěváčky do následujících let.
Společně s dětmi z 2. B jsme 13. prosince vyjeli autobusem do LDN Klokočov. Tam jsme potěšili místní klienty s programem básní, písní a tanců v podání žáků 2. B, a také s naším pěveckým sborem.

 

Helena Kozlová a Jana Brožová

 

„Přišla zima, přišel mráz, pojďte čerti mezi nás…“ I letos navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou – anděly a čerty. V pátek 1. prosince se postupně podívali do všech tříd naší školy. Mikuláš hodné děti pochválil, ty zlobivější musely slíbit polepšení. Po předvedení písničky nebo básničky rozdali andělé všem dětem sladké balíčky. Doufáme, že se mikulášská nadílka povedla a děti na ni budou dlouho vzpomínat.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

Ke svým výukám v týdnu od 20. 11. do 22. 11. 2017, které se týkají reedukace, speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, jsem dostala zapůjčené diagnostické, edukační a kompenzační pomůcky. Je to plyšová postavička klokana se jménem Béďa a jeho klokanovými kapsami. Náplní jsou různé hry rozvíjející matematické představy, zrakovou analýzu a syntézu, zrakové rozlišování a prostorovou orientaci.  Vše je určeno pro děti předškolního věku a žáky nižšího stupně.

Při plnění rozmanitých úkolů žáci zapojili nejen snahu, motivaci, odvahu, ale i kreativitu, fantazii apod. Během jednotlivých úkolů je „pozoroval“ plyšový klokan Béďa, se kterým mohli navázat komunikaci, pohladit si ho, obejmout apod. Klokana Béďu si žáci hned oblíbili J

V kapse klokana Béďi byl vždy zajímavý úkol, který s chutí plnili. Žáci vnímají jakoukoli změnu, a především nám předávají tu správnou zpětnou vazbu. Vše probíhalo kreativní a zábavnou formou.

Samotného klokana Béďu jsem využila i o přestávkách, kdy byl středem pozornosti. Bylo příjemné vidět radost a nadšení. S žáky jsme si povídali, kdo klokany viděl při návštěvě v ZOO a další zajímavosti. Bylo to hezké zpestření předvánočních dnů. Jsem ráda, že jsem měla možnost vyzkoušet klokanovy kapsy společně s klokanem Béďou, které obohatily mé speciálně pedagogické výuky.

 

Mgr. Petra Grossmannová

Školní speciální pedagog

 

Během pátečního dopoledne 24. listopadu proběhl pro žáky 2. tříd výukový program barevný podzim. Na začátku programu si děti poslechly pohádku o lese a zvířátkách, které v něm žijí. Po vzájemném obeznámení se děti názorně seznámily s několika druhy stromů, jejich listy a plody. Své znalosti si mohly poté ověřit v řešení různých hádanek a kvízů a ve skupinové hře, kdy hromádku plodů roztřídily ke správným listům ze stromů. Na památku si všechny děti odnesly pracovní listy na domácí procvičování.

Mgr. Honková Jana

 

Dne 27. 11. 2017 se na naší škole konala přednáška o plazech. Přednášky se zúčastnily 4 třídy – 5. A, 5. C, 5. D a 4. C.

Na začátku hodiny probíhalo představení několika hadů – krajty královské, užovky červené, korálovky a heterodona nosatého. Dále si žáci mohli prohlédnout vodní a suchozemskou želvu a ještěrku zvanou gekon.

Dozvěděli se, že ne všichni hadi jsou jedovatí a někteří plazi mohou také onemocnět. Jednoho takového hada také viděli. Měl zcela jiné zbarvení než běžný had svého druhu. Žáci také poznávali rozdíly mezi neškodnou korálovkou a nebezpečným korálovcem.

Na konec hodiny si mohli žáci hady pohladit. Odvážnější si je nechali obvinout kolem rukou a ti nejodvážnější i kolem krku. Všem se přednáška moc líbila a doufejme, že si nikdo hada nepřibalil s sebou do batohu.

Mgr. Hana Halamíčková

 

Dne 28. 11. 2017 proběhlo vyhodnocení podzimního sběru kaštanů a papíru.

Za sběr kaštanů – kategorie jednotlivců, byli oceněni:

 1. Jana Burdíková z V. A (100 kg)
 2. Patrik Cáb ze IV. A (55 kg)
 3. Vícha Lukáš ze IV. B (38 kg)

Za třídní kolektivy si ve sběru kaštanů nejlépe vedly:

 1. A + I. A (137 kg)
 2. B (113 kg)
 3. A (108 kg)

Za sběr papíru byli v kategorii jednotlivců oceněni:

 1. Dominik Turoň z III. B (140 kg)
 2. Kravčíková Tereza z V. B (90 kg)
 3. Filip Matuška ze IV. B (85 kg)

Za třídní kolektivy byly nejlepšími sběrači tyto třídy:

 1. A (257 kg)
 2. B (191 kg)
 3. B (140 kg)

 

Všichni ocenění získali upomínkové předměty a vyznamenání.

 

Vůně nejrůznějších druhů léčivých bylin prostoupila třídu III. A dne 24. 11. 2017. Lektorka organizace Rozchodník inspirativním způsobem provedla žáky světem aromatických léčivek. Žáci se seznámili s rozmanitými druhy bylin doslova všemi smysly. Nejprve se učili bylinky poznávat za pomocí obrázků , karet a pracovních listů. Dramatizací si vzájemně upevňovali léčivé účinky jednotlivých bylin. Jak kvalitní čichové ústrojí žáci mají, si otestovali v následující aktivitě, kdy rozeznávali byliny čichem. Hmat však také nezahálel- všichni si vyrobili plátěné voňavé pytlíčky naplněné levandulí, heřmánkem a mátou, které si odnesli domů jako upomínku na tento poutavý pořad. Závěrečnou tečkou byly potěšeny zejména chuťové pohárky žáků, kdy vyzkoušeli různé druhy bylinných čajů. Jednoznačně zvítězil čaj heřmánkový. Ať je zima nebo mráz, nemoci již nemají v III. A šanci.

Mgr.Barbora Marešová

 

Žáci pátých, šestých tříd a primy se ve dnech 21. a 23. listopadu účastnili projektu ODISbus, který je podporován Moravskoslezským krajem a je financován Evropskou unií.

Děti si přímo v přednáškovém autobuse vyslechly interaktivní prezentaci o výhodách a jednoduchosti cestování veřejnou dopravou, o možnosti bezbariérové přepravy cestujících s handicapem a o ekologickém přínose této dopravy. V závěru žáci vyplnili dotazník o jejich způsobech dopravy a zasoutěžili si o pěkné ceny.

Speciálně upravený ODISbus propaguje veřejnou dopravu a ochranu životního prostředí opravdu netradičním, zajímavým a zábavným způsobem.

Mgr. Dáša Kalužová

 

Od září do začátku listopadu žáci naší školy předkládali svým spolužákům, zapojeným do Žákovských parlamentů, návrhy na školního maskota. Z těchto návrhu vzešlo pět, z nichž mohli 16. 11. 2017 volit rodiče a učitelé školy toho nejlepšího.

Vítězný návrh nakreslila Eliška Janečková z 9. B (A – 34 hlasů). Na druhém místě se umístil návrh Štěpánky Šindlerové z 1. G (D – 28 hlasů), na třetím místě byla Zuzana Krejčí z 9. B (C – 23 hlasů), následovaná Terezou Kokořovou z 1. G (E – 21 hlasů) a Karolínou Kameníčkovou ze 6. B (B – 14 hlasů).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

 

Vybraní žáci, kteří se v loňském roce zúčastnili projektu Gratias Tibi získali za své dobrovolnické aktivity možnost navštívit Českou televizi v Ostravě a nahlédnout tak do zákulisí mediální práce.

Vydali jsme se tedy 2. listopadu 2017 na exkurzi do prostor České televize v Ostravě. Paní průvodkyně nám ukázala studio, ze kterého se každodenně vysílají zprávy, počasí či oblíbené dětské pořady. Vysvětlila dětem, jak fungují kamery a co je to „čtecí zařízení“.  Měli jsme také možnost vyzkoušet si metodu KLÍČOVÁNÍ, která děti velmi pobavila.  Další zastávkou naší exkurze bylo studio, sloužící k natáčení např. pořadu Sama doma. Velmi zajímavá byla také návštěva v režii nebo střižně.

Vůbec jsme netušili, kolik hodin práce stojí za takovým zpravodajstvím nebo dětskými pořady.

Karína Kopecká