Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Jako nositelé statusu EKOŠKOLA pořádáme v rámci šíření osvěty několik ekologicky laděných akcí ročně. Jedním z takových počinů je již tradiční DEN ČINU, který je určen primárně pro naše budoucí školáky.

Ani letos jsme nezaháleli a ve dnech 26. a 27. září 2017 nás přijelo navštívit více než 200 děti z okolních a místních mateřských škol. Žáci pátých ročníků společně s organizačním týmem připravili pro děti soutěžní dopoledne s názvem MICKEYHO ZAMILOVANÝ KLUBÍK.  Děti plnily nejrůznější úkoly přírodního a ekologického zaměření. Vyzkoušely si například jak správně třídit odpad, vyrobit ovocný džus, posbírat dešťové kapky či postavit bazének z ledových kostek. Po celou dobu byl přítomen myšák Mickey a myška Minnie. Akce proběhla v prostorách školní družiny a školní jídelny. Děti byly odměněny sladkou dobrotou, obrázkem a vyznamenáním.

Děkujeme všem dětem za účast, jejich doprovodu za trpělivost a budeme se těšit příští rok opět na viděnou.

 

 

Již v první sportovní soutěži tohoto školního roku naši žáci uspěli. Každý rok se účastníme přespolního běhu v Opavě na Stříbrném jezeře. Kategorie starších hochů běží náročných 3000m! V cíli nehraje roli čas, ale jednotlivé pořadí běžců, které se sčítá za každou školu. Za účasti patnácti škol a devadesáti běžců si hoši doběhli pro skvělé třetí místo (první dvě pozice obsadily sportovní školy – Kylešovice a Englišova Opava).

Za tento úspěch vděčíme sestavě: Moravec Patrik (7. místo), Moravec Ondra (19.), Pavlík Dan (27.), Bek Matěj (28.), Smolka Petr (34.) a Roháč Ondřej (60.).

Za zmínku rozhodně stojí 8. místo žáků nižšího stupně (Indrák David, Lamatschek Lukáš, Kristián Tomáš, Hučík Jakub, Ontkóc Samuel, Hučík Šimon).

Shodné umístění vybojovala mladší děvčata (Thammová Nela Sofie, Klapetková Natálie, Přečková Gabriela, Nováková Adéla, Rusňáková Nikol, Jamerová Erika).

Také v okresním finále atletického čtyřboje (běh 60m, 1500m, skok daleký/vysoký, hod míčkem/vrh koulí) se starší hoši neztratili. V konkurenci čtrnácti škol obsadili páté místo.

Skvělé výkony předvedli: Moravec Patrik, Novák Tomáš, Václavík Denis, Pavlík Dan, Hýbel Jakub.

Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy!

Za kabinet TV, I.Hasala

 

V měsíci září odcestovaly páté třídy do Oder na podzimní dopravní výuku. Většina žáků obdržela svůj cyklistický průkaz na jaře ještě jako čtvrťáci po zvládnutí teoretické části výuky a za bezchybné napsání dopravního testu z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty. Nedílnou součástí této zkoušky byla praktická část – tedy jízda zručnosti na kole a bezchybná jízda po samotném dopravním hřišti.

Všichni žáci mají k dispozici učebnu k výuce se šatnou a sociálním zařízením a samozřejmě jízdní kola a přilby různých velikostí. Výuka je vedena odborně dopravním instruktorem. Žáci procházejí jednotlivé dopravní situace krok za krokem pomocí výukových videí a vše si názorně zkoušejí a procvičují. Cvičná plocha venku obsahuje klasické průsečné křižovatky, křižovatku s kruhovým objezdem, křižovatku řízenou světelnými signály, směrové a odbočovací pruhy, chodníková tělesa, cyklistickou stezku, různé směrové uspořádání parkovacích stání, také prostor pro simulaci krizových situací. Při pohybu po hřišti na bezpečnost žáků dohlížejí třídní učitelé a dopravní instruktor. Děti vytvářejí skutečné dopravní situace, část se pohybuje jako chodci a část jako cyklisté. Učí se také reagovat na pokyny policisty v křižovatce. Na dopravním hřišti stráví naše děti z prvního stupně celkem čtyři výuková dopoledne v trvání 4-5 hodin. Poslední šanci na získání cyklistického průkazu mají páťáci na jaře při závěrečném setkání s dopravní výchovou v Odrách.

Mgr. Lenka Schleiderová

 

V pátek 22. září odjelo 39 žáků a 4 dospělí na sportovní závody do polských Kalet. Počasí bylo trochu deštivé a chladné, ale to našim závodníkům nevadilo. Největších úspěchů dosáhli žáci ve vytrvalostních bězích, kde získali celkem 10 medailí a v každé věkové kategorii to cinklo nějakým vzácným kovem. První místa si zaběhli David Indrák, Dominik Špalek, Patrik Moravec a Valérie Šavrdová, stříbrné medaile vybojovali Daniel Faldýn, Vendula Lichovníková, Adéla Nováková, Ondřej Moravec a Saša Zdráhalová, třetí místo ještě přidal Lukáš Adámek. Při slavnostním předávání diplomů a medailí od starosty města Kalety jsme celá výprava hrdě tleskala našim hrdinům. Odměnou sportovcům za předvedené výkony byl oblíbený aquapark v Tarnowskich Gorach, kde se všichni vyřádili. Odjížděli jsme opět spokojení a už nyní se těšíme na příští rok.

Sportu zdar!!!

Mgr. Petr Molek

 

17

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2017 proběhly adaptační kurzy v prvních třídách. Cílem bylo vzájemné poznávání se v jednotlivých kolektivech  tříd 1. A, 1. B, 1. C. Děti se za přítomnosti třídních učitelek, asistentek pedagoga a školní psycholožky adaptovaly na školní prostředí, zdokonalovaly se v řečových dovednostech a vzájemné komunikaci, vyzkoušely si své motorické schopnosti. Povedlo se nám  vzájemné seznámení, zkusili jsme si a testovali zručnost, zjistili jsme komunikační schopnosti a řečovou  výslovnost. Ve třídách jsme si také opakovali pravidla vzájemného soužití.

Ivona Binarová

 

 

Dne 5. 9. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního programu, který si pro ně připravila společnost Eurotopia. Zábavnou formou zde žáci společně s třídními učiteli prožívali první společné chvíle. Pracovníci Eurotopie se věnovali žákům při různých hrách, které byly zaměřeny na seznamování, týmovou spolupráci a sebepoznávání. Nejvíce se jim líbila hra Obchodník se jmény, Toaleťák a Jméno za dekou. První část se odehrávala v kmenových třídách, poté se žáci se svými lektory přesunuly na venkovní hřiště a do parku, kde probíhaly aktivity spíše týmového charakteru, například Ztracená čísla nebo Vysoké věž.  Po ukončení třídní učitelé i žáci zhodnotili dopolední aktivity velmi kladně. Největším přínosem bylo zapojení všech žáků i učitelů do programu.

 

 

Ve dnech 6. 9. 2017 jsme se zapojili do adaptačního kurzu, který pro nás připravili asistenti z Eurotopie. Nabídli nám poznávací hry, které by usnadnily novým žákům, kteří přestoupili ze ZŠ Heřmanice u Oder, vhodně se začlenit do nového třídního kolektivu.

Všichni dohromady jsme strávili příjemné čtyři hodiny. Ve třídě žáky zaujala postřehová hra “Jak se jmenuješ“ a sluchová hra „Romeo a Julie“. Společně si žáci vytvořili 10 základních pravidel třídy, podepsali se pod tato pravidla a přislíbili, že je budou plnit a respektovat.

V další části adaptačního kurzu jsme se vydali ven. Na školním hřišti jsme hráli postřehovou hru „Jméno za dekou“, kde si žáci upevňovali jména dětí ve třídě. V městském parku jsme už hráli náročnější pohybovou a postřehovou hru „Na čísla“, kde byla mezi žáky nutná aktivní komunikace.

Asistentky Jana a Eva z Eurotopie, které nás provázely a vedly celým adaptačním kurzem, byly velmi příjemné. Společné dopoledne velmi rychle uběhlo a moc se nám líbilo.

Uvítali bychom, kdyby se mohlo uskutečnit další pokračování adaptačního kurzu.

 

Zapsali žáci V. D

 

Každý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou děti poprvé do školy. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelným zážitkem. Pro 57 prvňáčků se stalo pondělí 4. září 2017 dnem slavnostním. Na svou první cestu do školy děti doprovodili rodiče i prarodiče. Děti se těšily nejen na školu, ale také na nové kamarády a na své paní učitelky. Prvňáčky nejprve přivítaly ve třech prvních třídách paní učitelky Mgr. Dagmar Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka Hauerlandová. Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunuli do kulturního domu ve Vítkově, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní ráz umocnila přítomnost zástupců města pana starosty Ing. Pavla Smolky,  místostarostky Lenky Sonnkové, tajemnice Ing. Šárky Petrtýlové, vedoucího odboru služeb Ing. Zdeňka Kuboně a předsedkyně klubu rodičů Vladislavy Sobolové. Všechny přítomné přivítala zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová a předala slovo paní ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která nastínila rodičům i prvňáčkům, co je v novém školním roce čeká a na co se mohou těšit. V krátkém projevu povzbudivá slova přidal i pan starosta. Společně předali dětem pamětní listy, upomínkové dárky a popřáli jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu. Věříme, že celý školní rok bude pro všechny prvňáčky tak hezký jako byl první školní den.

Mgr. Dagmar Lanková

 

 

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové.

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové. V loňském roce proběhl mezinárodní závod v Dračích lodích v Hranicích. Letos jsme 6. 6. 2017 uspořádali závody v netradičních sportech, které se konaly v areálu Davidova mlýnu v Kružberku. Z každé školy dorazilo 40 žáků a 4 kantoři, což bylo dohromady 120 závodníků, kteří mezi sebou soutěžili v pěti disciplínách:

  1. Golf
  2. Minikopaná
  3. Ringo
  4. Lodě
  5. Lanové dovednosti

Mezinárodní závody začaly příjezdem našich partnerských škol do areálu. Bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení v podobě sladkých koláčů, buchet a obložených chlebíčků. Po celou dobu konání závodů měli soutěžící ze všech škol zajištěn pitný režim. Samotné závody začaly v 10 hodin a probíhaly současně na všech stanovištích. Žáci byli svými učiteli rozděleni podle ročníků a kategorií na jednotlivé disciplíny. Naše 40 členná výprava měla v každém sportu zastoupení na stupni vítězů.
Po ukončení všech sportovních aktivit, jsme se posilnili skvělým obědem a už hodně nervózní čekali na vyhlášení výsledků, které pro naše sportovce dopadlo na výbornou.

Konečné pořadí bylo následující:

GOLF
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ Kalety

 

MINIKOPANÁ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ  Kalety

 

RINGO
1. místo ZŠ Vrbové
2. místo ZŠ Kalety
3. místo ZŠ a G Vítkov

 

LANOVÁ DRÁHA
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

 

LODĚ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

Nejvíce se závodníkům líbil závod na lodi kolem ostrova, kde došlo dokonce i na nechtěné koupání našich slovenských kamarádů a našeho Maxe Blahety. Na závěr si trať vyzkoušela také posádka učitelů ze Slovenska.

V příjemném prostředí Davidova mlýnu jsme strávili krásný den a odvezli si spoustu, nejen sportovních, zážitků a už teď se těšíme na příští rok. Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek ve výši 27 600kč a partnerským školám z Kalet a Vrbové za účast.

Kabinet TV

V pondělí 10. dubna 2017 se vydala skupina osmi žáků naší školy na Mezinárodní matematickou soutěž do partnerského města Kalety. Soutěž je velmi náročná. Tradičně žáci řeší osm úloh za 60 minut. Kategorie žáků sedmých – devátých tříd navíc řeší stejné zadání.  Hodnotí se nejen výsledek, ale především postup, kterým se žáci k výsledku dopracovali. Naši školu reprezentovali žáci sekundy – Valerie Šavrdová, Adam Faldýn a Denis Václavík, žáci kvarty – Karolína Daníčková, Jan Leher, Jiří Zweper a Dominik Nedzbala, žák 7.A – Pavel Smolka. Nejlépe si vedl Jan Leher, který získal 3. místo. Zvláštní ocenění získali Karolína Daníčková a Dominik Nezdbala. V první desítce se umístil Pavel Smolka a Jan Zwesper. Pochvalu ale zaslouží všichni žáci.

Pokud Vás zajímá, jaké úlohy žáci řešili, pak nabízím jednu z nich.

Dominik vymodeloval z plastelíny kvádr o rozměrech 6x5x19 cm. Potom jej znovu rozválel a vymodeloval tři různě velké krychle. Ke svému překvapení zjistil, že velikosti všech hran vyšly v centimetrech jako celá čísla. Jaké rozměry měly Dominikovy krychle?

Po náročné soutěži jsme se vydali do Muzea Chleba v Radzionkově. Shlédli jsme film o výrobě chleba v současnosti i minulosti, o tradicích spojené s chlebem, zkusili jsme si z těsta uplést housku a netrpělivě jsme čekali až se upečou a ochutnáme své výtvory.

A jaké jsou tedy rozměry Dominikových krychlí? No přece 6x5x1 cm.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy