Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 11. května 2018 se konala tři vystoupení žáků 2. stupně základní školy a gymnázia v rámci akademie, která nesla název „Letem světem“.  V dopoledních hodinách se uskutečnily pro žáky školy a odpoledne pro rodičovskou a vítkovskou veřejnost. Zcela zaplněné sály potěšily všechny organizátory akademie.

Děkuji všem třídním učitelům za nesmírné úsilí spojené s nácviky jednotlivých vystoupení. Jedná se o Mgr. Danu Kajzarovou, Mgr. Janu Brožovou, Mgr. Janu Ambrožovou, Mgr. Iva Hasalu, Mgr. Renátu Šťastnou, Mgr. Petru Bartoschovou, Mgr. Michaelu Hasalovou, Mgr. Jitku Složilovou, Mgr. Milenu Mačákovou, Mgr. Kamilu Kokešovou, Mgr. Kristýnu Krejčí, Mgr. Andreu Mášovou, Mgr. Petru Bekovou, Mgr. Miroslava Bučánka, Mgr. Lenku Jamnickou, Mgr. Helenu Kozlovou a Mgr. Veroniku Trlicovou. Děkuji rovněž netřídním pedagogickým pracovníkům Barboře Valové, Lukáši Váňovi, Mgr. Lence Schleiderové a Mgr. Romaně Fajmonové.

Zvláštní poděkování pak patří Karíně Kopecké, Tomáši Kalužovi, Mgr. Martinu Šrubařovi, Blance Sedlaříkové a Mgr. Petru Molkovi za režii, moderování a práci za mixážním pultem.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Kamila Šustková, Anna a Marie Lichovníkovy, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Jan Leher, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu a další práce v zákulisí postupně zajišťovali Pavel Chromek, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Lenka Baroňová, Markéta Rusňáková, Mgr. Eva Janštová, Jana Franková, Petr Ambrož, Radka Kopecká a Mgr. Dáša Kalužová.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

V pondělí  7. 5. se výběr padesáti žáků gymnázia a ZŠ se zájmem o přírodní vědy a historii vydal do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa. Tato výstava má v Evropě svou premiéru. Je umístěna v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v pražských Holešovicích. Vznikla ve vzájemné spolupráci  předních  renomovaných vědců, archeologů, lékařů a kulturních antropologů. Představila nám fascinující mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Nahlédli jsme do života lidí z různých epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky a starověkého Egypta. Měli jsme možnost odhalit nečekaná tajemství  dávných kultur a civilizací. Asi nejvíce ohlasů mezi žáky získala tzv. Burnsova sbírka. Allen Burns – skotský profesor anatomie, lékař a patolog vytvořil tuto sbírku dosud neznámou metodou mumifikace. Preparáty však zůstaly zcela zachovány. Neméně úžasu vyvolaly i mumie rodiny Orlovits z maďarského Vácu,  která podlehla tuberkulóze. Těla byla nalezena v roce 1994 v zapomenuté podzemní kryptě. Právě díky shodě náhod a správnému proudění vzduchu zůstala v perfektním stavu. Obdivovali jsme rovněž sbírku zmenšených hlav bojovníků tzv. tsantsy, které byly používány jako rituální předměty přinášející svému nositeli sílu. Zvláštní  rituál prováděl amazonský kmen Chívarové. Proces zmenšování hlavy znali jen zasvěcení. Bojovník odsekl hlavu svého nepřítele, odřízl z lebky skalp s vlasy i kůží z obličeje. Pod vedením šamana ponořil skalp do vroucí vody se šťávou z listů bylin, aby se zabránilo odpadnutí vlasů.  Kůže se scvrkla na poloviční velikost. Následovalo tvarování v kouři do podoby nepřátelského válečníka. Celý proces trval cca týden. Seznámili jsme se s detaily přírodní mumifikace i chemickými postupy, které používali již ve starověkém Egyptě. Zajímavé byly i poutavé příběhy z egyptské mytologie o Esetě a Usirovi. Po výstavě následoval rozchod a pro zájemce procházka historickým centrem Prahy. Radost z exkurze nepokazilo ani  40 minutové zpoždění vlaku a konec naší expedice v Hranicích na Moravě. Děkujeme všem obětavým rodičům za pomoc s rozvozem žáků.

 

Mgr. Milena Mačáková

 

 

Z pestré nabídky nejrůznějších soutěží, jsme se rozhodli zúčastnit se fotografické soutěže společnosti KEV. Vybírat si můžeme ze dvou témat – Lípa, národní strom nebo Propagujeme kulturní a přírodní dědictví naší obce. Členové  Ekotýmu  se rozhodli zpracovat obě témata.

Dne 3.5. vyrazili zástupci Ekotýmu, vyzbrojeni svými fotoaparáty, do terénu. Důležitým úkolem bylo vybrat nejpoutavější a zároveň nejdůležitější místa Vítkova a vyfotografovat kvalitní snímek. Navštívili jsme Arboretum Lesní správy, místní park, renovující se koupaliště, sportoviště u TJ Sokol, stadion a hřiště, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov- hrob Jana Zajíce, náměstí s kašnou, sochu Pestalozziho, prastarou lípu u parčíku a další zajímavá zákoutí našeho města.

Výběr těch nejpovedenějších děl poputuje až do Prahy. Tak nám držte pěsti!

 

Oslavy Dne Země, 30. 5. 2018, využily ročníky 1. stupně k plnění celoškolního tradičního projektu Les ve škole- škola v lese. Hlavní náplní tohoto projektového dne bylo realizování tematické vycházky, vycházející z platných metodik Les ve škole- škola v lese. Všechny třídy prvního stupně tento úkol aktivně plnily. V rámci vycházky plnili žáci nejrůznější kvízy, úkoly, dozvěděli se mnoho zajímavého a důležitého o lese a okolní krajině. Mnohé třídy pokračovaly s projektem po návratu do tříd, kde žáci zpracovávali pracovní listy.

Mgr. Bára Marešová

Svátek naší planety Země, 30. 5. 2018, oslavili žáci 3. A. tematickou vycházkou do přírody s názvem Putování lesem s vodou (součást celoškolního projektu Les ve škole, škola v lese). Jak již sám název napovídá, objevovali jsme nepostradatelnost lesa jako vodního zdroje. Žáci se seznámili s tajemstvím lesního vodního cyklu, plnili vědomostní kvíz, proplétali se lesním bludištěm a pomáhali lesu zbavit se Vodomorů. Po návratu do školy si své poznatky upevnili zpracováním pracovních listů na dané téma.

 

V sobotu 28. 4. 2018 uspořádalo Středisko volného času Opava okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Za základní školu se soutěže účastnila Kristýna Jochimová ze 6. B v odbornosti Psi a získala 1. místo. Dále se účastnil Lukáš Blažek z 5. D, který v odbornosti Hlodavci obsadil 2. místo. Ještě před olympiádou si žáci museli připravit písemnou práci, ve které sepsali své poznatky z pozorování chovu svého domácího mazlíčka. Na olympiádě se soutěžilo v prověřování chovatelských znalostí a poznávání plemen zvířat v dané kategorii, poté žáci před členy poroty obhajovali svou písemnou práci.

Kristýně Jochimové a Lukáši Blažkovi děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme za úspěch.

Mgr. Sylva Doleželová, Mgr. Kristýna Krejčí

Rok se s rokem sešel a my jsme měli možnost ve dnech 26. a 27. dubna 2018 shlédnout další akademii žáků 1. stupně základní školy tentokrát s názvem „Před kamerou za kamerou“. 

Uskutečnilo se pět představení, které vidělo na 1200 návštěvníků z řad žáků školy, mateřských škol, základní školy z náměstí, rodičovské a vítkovské veřejnosti.   

Velké poděkování zaslouží všichni žáci a pedagogové, kteří se na vzniku jarní akademie prvního stupně podíleli.

Režie se ujala Mgr. Blanka Štolfová, pomocné režie Bc. Radka Kopecká, za mixážní pult usedl Mgr. Martin Šrubař. Slovem akademii provázeli Sára Staňková a Martin Michálek.

Postupně se nám představili žáci pod vedením Mgr. Jany Hanušové, Mgr. Zuzany Víchové, Mgr. Štěpánky Přečkové, Mgr. Jany Honkové, Mgr. Dany Štenclové, Mgr. Hany Halamíčkové, Mgr. Jany Špokové, Mgr. Sylvy Doleželové, Mgr. Jarmily Haubeltové, Mgr. Dagmar Lankové, Mgr. Evy Maršálkové, Mgr. Lenky Hauerlandové, Mgr. Lenky Schleiderové, Mgr. Alexandry Kořízkové, Mgr. Báry Marešové a Mgr. Blanky Štolfové.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Anna a Marie Lichovníkovy, Iveta Stoklásková, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Mgr. Petr Molek, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu postupně zajišťovali Pavel Chromek, Miroslav Chromek, Lukáš Váňa, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Andrea Brijarová a Jana Franková.

Ve vestibulu kulturního domu prezentovali své výtvarné vlohy žáci prvního stupně a školní družiny malou výstavou svých prací.

Poděkování patří rovněž Městu Vítkov, které podpořilo školní akademii 1. stupně základní školy částkou 5.000 Kč a rovněž Vám rodičům a dalším hostům, kteří jste přispěli vstupným nebo finančním příspěvkem do pokladny v celkové výši 20.351,- Kč. Finanční prostředky budou použity na zaplacení pronájmu sálu a přilehlých prostor v kulturním domě, zaplacení půjčovného kostýmů, náklady na výtvarné potřeby na kulisy a kostýmy.

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy

 

  

Škola požádala o dotaci z 3. výzvy MAS Opavsko–IROP-Vzdělávání 2017 na projekt „Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887), který je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky. Dotaci jsme získali v celkové výši 1.471.518,-Kč.  Z projektu vzniknou tři nové odborné učebny – polytechnická učebna na 1. stupni základní školy, přírodovědná učebna a matematicko – fyzikální učebna na 2. stupni základní školy. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity žáků školy.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

Matematická soutěž Pythagoriáda, která je pojmenována po řeckém matematikovi, byla letos zahájena dubnovým školním kolem.  Úspěšnými  řešiteli  se stali tradičně ti žáci, kteří obdrželi z 15 možných bodů minimálně 10. V pátých třídách naší školy získali tento titul žákyně  Zouharová Alice (5. A) a Mikulčák Ondřej (5. B).
Mezi šestými ročníky a osmými ročníky jsme letos úspěšné řešitele neměli, o to plodnější však byla kategorie 7 tříd, kde letos s nejvyšším počtem bodů postoupí do okresního kola jako úspěšný řešitel Aleš Till z 2. G, hned za ním David Raus ze 7. A a s pomyslnou třetí příčkou Dan Juroška z 2. G. Také dvě žákyně Gabriela Přečková a Isabella Štencelová z 2. G a Ondřej Lichovník ze 7. A dosáhli s 10 body na titul úspěšný řešitel školního kola a budou nás spolu s ostatními reprezentovat v květnu na okresním kole, které se uskuteční na Slezské univerzitě v Opavě.

Mgr. Helena Kozlová

 

Od 11. dubna do 17. dubna 2018 se postupně zúčastnily všechny páté ročníky ZŠ a G Vítkov dopravní výchovy, která se již několikátý rok po sobě konala na Dopravním hřišti v Odrách.  Žáci na toto hřiště jezdí ve čtvrtých a pátých ročnících jednou na podzim a jednou na jaře.

Výuka se dělí na dvě části. V první části (cca 2 hodiny) si žáci opakují ve vybudované učebně silniční pravidla a následně z nich píší test. Poté se přesunou na dopravní hřiště, kde je nejprve čeká jízda zručnosti. Na kolech musí zvládnout slalom, zatáčky, ale i jízdu na kole pomocí jedné ruky, protože druhou rukou musí ukázat změnu směru jízdy. Poté, co zkoušku složí, se přesunou na velké hřiště, kde musí jezdit podle dopravních značek a semaforů, dávat přednost chodcům na přechodech, ale také dbát pokynů policisty, který řídí křižovatku. Pokud i tuto část úspěšně zvládnou, dostanou žáci svůj vysněný „cyklistický průkaz“.

Mgr. Hana Halamíčková