Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Jednou z tradičních sportovních soutěží je šplh. Žáci mají za úkol vyšplhat po tyči do výše 4,5 metru. Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů. Sčítají se nejlepší časy prvních tří sportovců.   

Okresní kolo každoročně organizuje ZŠ Šrámkova, Opava. Bylo vypsáno 6 kategorií.

Naše výsledky v okresním kole:

Ve II. kategorii – 4.-5. třídy (17 škol):

  1. místo – Thammová Julie, Dragonová Arleta, Daříčková Natálie, Kožaná Adéla
  2. místo – Strakoš Joseph, Demel Václav, Dobeš Adam, Šustr Miroslav

Ve III. kategorii – 6.-7. třídy (18 škol):

  1. místo – Beníšek Karel, Roháč Přemysl, Adámek Lukáš
  2. místo – Beranová Adéla, Vašíčková Vanessa, Trnková Lucie, Košťálová Viktorie

Ve IV. kategorii – 8.-9. třídy (20 škol):

  1. místo – Roháč Ondřej, Smolka Pavel, Smolka Petr, Černín Radek
  2. místo – Halamíčková Apolena, Šavrdová Valerie, Sobolová Kateřina, Kosterová Karolína

Je třeba vyzdvihnout výkony jednotlivců: Pavel Smolka vyhrál svou kategorii v konkurenci osmdesáti žáků! Vanessa Vašíčková se umístila na třetí příčce ze sedmdesáti žákyň.

Z nižšího stupně předvedl vynikající výkony Adam Dobeš (9. místo ze 70) a taktéž Natálie Daříčková (6. místo ze 70). 

 

Do krajského kola ve Frýdku-Místku postupovaly dvě nejúspěšnější školy v každé kategorii. Starší hoši měli stejný celkový čas jako ZŠ Kylešovice na druhém místě (v tomto případě nás posunul na třetí místo součet umístění všech čtyř závodníků). Základní škola z Kylešovic se nemohla zúčastnit krajského finále, tudíž okres Opava reprezentovala v kraji naše škola a ZŠ Englišova.  

Náš tým jsme museli z důvodu nemoci pozměnit. Vyslali jsme Pavla a Petra Smolkovi, Jakuba Hýbela a  Tomáše Rause. Hoši i v kraji předvedli skvělé výkony a vybojovali bronzové medaile! Navíc Pavel Smolka měl druhý nejlepší čas ze všech soutěžících!

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Kabinet TV  

 

Školní parlament 1. stupně vyhlásil ve škole akci nazvanou Valentýnská pošta. Mohli se zapojit všichni žáci školy. Měli tak možnost dát najevo kamarádovi či kamarádce svoji náklonnost ve formě valentýnského přáníčka. Děti svá přáníčka vhazovaly do valentýnské schránky, která byla umístěna ve vestibulu školy.  Celkem Valentýnská pošta obdržela 295 přáníček, které odevzdali adresátům členové parlamentu v první vyučovací hodině ve čtvrtek 14. února. Všechna přáníčka byla jedinečným originálem, neboť byla napsána a ručně vyrobena z lásky. Chceme pochválit a poděkovat všem, kteří chtěli udělat radost svým kamarádům.

Mgr. Jana Honková

 

 

Ve středu 13. února 2019 ovládla výuku ruštiny ve škole rodilá mluvčí paní Anastasia Spinu. Všichni žáci, kteří se učí jako druhý cizí jazyk ruštinu, absolvovali s ní po jedné vyučovací hodině. Seznámila žáky s pamětihodnostmi Moskvy a Sankt – Peterburgu, s tradičními svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce včetně rozdílných způsobů slavení. Žáci se naučili novou slovní zásobu a došlo i na ústní projevy žáků. Od sedmé třídy po oktávu se učí na naší škole ruštinu 145 žáků.

 

Soutěž SPEED MAT probíhá průběžně během celého pololetí v počítačové učebně pod dohledem vyučujícího. Žákům se po testu výsledky vyhodnotí a po zapsání do výsledkových tabulek lze ihned zjistit aktuální pořadí soutěžících. Soutěž neprobíhá jednokolově, ale žáci si mohou průběžně své výkony vylepšovat a dosáhnout tak maximálního výkonu, který je oceněn tričkem nebo diplomy. V soutěži je k dispozici 23 obtížností testů určených pro žáky 2. až 9. ročníků základní školy a víceletého gymnázia.

V tomto pololetí získali diplomy za vynikající výkon a reprezentaci školy v 19. kole mezinárodní matematické soutěže žáci V.A Daniel Faldýn a Jindřich Kulhánek v kategorii Speedmat 1. Žákům za jejich kvalitní výkony blahopřejeme.

Mgr. Dáša Kalužová

Ve dnech 4. – 8. 2. 2019 jsme pro žáky 1. – 5. ročníků uspořádali lyžařskou školičku v lyžařském areálu Vaňkův kopec, kam jsme se dopravovali každý den dvěma autobusy. Celé pětidenní akce se zúčastnilo 91 dětí, které byly rozděleny do družstev podle lyžařských schopností. Na svahu byl dostatek instruktorů, družstva začátečníků měla dva až tři lyžařské instruktory, aby se mohli dětem lépe věnovat při samotné výuce. Během celého týdne bylo velmi pěkné počasí a výborné sněhové podmínky s přírodním sněhem. Součástí školičky bylo i vzpomínkové focení. V pátek celá akce vyvrcholila závodem ve slalomu, vyhodnocením, rozdáním diplomů a medailí za přítomnosti mnoha rodičů. Před odjezdem z Vaňkova kopce se vrátilo vypůjčené lyžařské vybavení a všichni ostatní lyžaři si vše odvezli autobusem zpět do Vítkova. Děkujeme těm ochotným, kteří neváhají nabídnout pomocnou ruku při přenášení lyžařského vybavení od autobusů do školy. Velká pochvala patří všem našim dětem za prokázanou snahu a lyžařské výkony. Sportu a lyžování zdar!

 

 

V pondělí dne 21.12. 2019 jsme se s devátými třídami vydali uctít památku rodáku Janu Zajíci, na počest jeho hrdinského činu a s ním souvisejícího únorového výročí. Za mrazivého počasí a padajícího sněhu jsme udělali krátkou zastávku u rodinného domu na Skřivančím poli, kde Jan Zajíc žil a poté na místním hřbitově u jeho hrobu pronesli smuteční řeč, vzdali díky za pomoc v boji proti komunismu a uctili minutou ticha. Dojem zvýšili zvony z místního kostela. Téměř každý žák se pokusil zapálit svíčku, ale mráz nám moc nedovoloval. Po návratu do školy jsme s červenými líčky zhodnotili, že hodina dějepisu byla naplněná pro mnohé dle představ.

Pro letošní lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd a sekundy jsme zvolili Hotel Sněžník na Dolní Moravě a udělali jsme dobře. Po příjezdu jsme si šli prohlídnout lyžařský areál a bylo znát, že se děti nemohou dočkat, kdy budou moci začít s výcvikem. Dočkali se. Na perfektně upravených sjezdovkách jsme strávili, jen s jedním úrazem a jednou nemocí, čtyři prosluněné (s výjimkou čtvrtka), ale hodně studené dny. Ve středu jedna skupina vyrazila na stezku v oblacích a těch pár odvážnějších v desetistupňovém mrazu na bobovou dráhu. Myslím, že si všichni lyžařský kurz užili, některé děti se naučily lyžovat a snowboardovat, ty, které to už uměly, se určitě zdokonalily. Nezbývá než účastníky lyžařského kurzu pochválit, protože nám dělali radost jak na sjezdovkách, tak na hotelu, kde si je pochvaloval celý personál. Takže nic nebrání tomu, aby se žáci nynějších šestých tříd, mohli začít těšit na lyžařský kurz na Dolní Moravě v příštím školním roce.                                                 

Děkujeme městu Vítkov za příspěvek 2000,- Kč na žáka.           

Mgr. Renáta Šťastná

 

 

Dne 19. ledna 2019 se Kulturním domem ve Vítkově nesla hudba a spousta dětského smíchu. Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace a Zapsaný spolek Klub rodičů tradičně pořádaly maškarní ples.

Po zahájení plesu panem ředitelem Mgr. Miroslavem Bučánkem se nám představila Ája a její Maxipes Fík, kteří nás po celé odpoledne provázeli.

Nesměla nám zde chybět promenáda masek, kdy jsme jistě všichni ocenili fantazii některých kreativních rodičů. Zcela určitě měly paní učitelky těžký úkol vyhodnotit 20 nejlepších masek, kterým pan ředitel následně předal pěkné odměny.

Velký úspěch mělo vystoupení skupiny FunTime Athletics z Nového Jičína, která nám předvedla ukázku cheerleadingu. Následoval „Souboj talentů“, ve kterém předvedli svá vystoupení žáci z V. C a žák z VI. B. Mohli jsme vidět atletiku, parkour a Freestyle scootering na koloběžkách.

Děti zcela jistě potěšila bohatá tombola, všem sponzorům za ni patří velké poděkování.  Nechybělo také občerstvení, cukrová vata, kolo štěstí a fotokoutek. Malování na obličej a tvorbu účesů v malém sále předváděla na dětech i dospělých Střední škola Odry, přísp. organizace.

Na výzdobě sálu se podíleli žáci 1. stupně, kteří se snažili ve výtvarných výchovách ztvárnit pomocí různých technik postavy z pohádky Maxipes Fík.

Celé odpoledne nás provázela živá hudba RK Band z Hranic, která bezvadně hrála k tanci i k poslechu a ve spolupráci s Ájou a Maxipsem Fíkem dokázala rodiče i jejich děti vyburcovat k úžasným tanečním kreacím.

Zcela určitě se letošní maškarní ples vydařil a my se už těšíme na ten následující.

 

Mgr. Hana Halamíčková

 

Dne 8. ledna se čtyři vybraní zástupci žákovského parlamentu II. stupně ZŠ zúčastnili setkání koordinátorů a členů žákovského parlamentu. Koordinátor městského parlamentu v Karviné a zároveň školitel akce, pan Petr Kantor, žáky postupně seznamoval s různými aktivitami, které mohou být použity jako náplň činnosti v žákovském parlamentu. Zároveň došlo k setkání se členy parlamentu ze základní školy v Melči, kdy si žáci navzájem vyměnili své praktické zkušenosti z různých akcí svého žákovského parlamentu a mohli se tak inspirovat k dalším aktivitám.  Celá akce proběhla pod záštitou pana Milana Freiberga z MAP Vítkovsko.