Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Během letošního podzimu se Žákovský parlament 1. stupně zúčastnil charitativní sbírky Fond Sidus na pomoc nemocným dětem. Všichni žáci prvního stupně si tak mohli zakoupit originální náramky s krásnými obrázky, čímž nemocným finančně přispěli. Nejen o tyto náramky byl ze stran žáků a učitelů obrovský zájem. Děti si kupovaly i obrázky navíc, které si mohly připevnit třeba na boty. A to vše pro dobrou věc.

Prodalo se 153 náramků za celkovou cenu 8 600 Kč. Jsme moc rádi, že charitativní sbírka sklidila takový úspěch. Ještě více nás však těší, že můžeme potřebným touto krásnou částkou přispět právě teď před Vánoci.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem lidem dobré vůle, co si náramek s obrázky zakoupili.

Mgr. Kristina Holáňová

43 recitátorů z řad 2. – 5. ročníků ZŠaG ve Vítkově se může pochlubit účastí v prvním ročníku anglické recitační soutěže ENGLISH RHYMES. Tři nejlepší účastníci z každé kategorie postupují do oblastního kola, které proběhne dne 13. ledna 2020  za účasti reprezentantů okolních základních škol. V první kategorii (2. + 3. ročníky) budeme držet pěsti Nelince Ondřejové ze třídy 2. B, Kristýnce Richterové z 2. A třídy a Simonce Vránové z 3. A. V kategorii druhé budou naši školu reprezentovat Laura Šrámková, Štěpánek Zouhar a Daneček Mokruš, všichni ze třídy 5. A. Všichni soutěžící byli oceněni pamětním listem a postoupivší také malým dárečkem. Vzhledem k velkému počtu soutěžících a extrémně vynikajícím a vyrovnaným výkonům nebylo jednoduché vybrat vítězné recitátory. Všem zúčastněným náleží zasloužená pochvala za jejich odvahu vystoupit před obecenstvem s cizojazyčným projevem a za chuť naučit se něco navíc, což již v dnešní době nebývá běžné. Díky si zaslouží také paní učitelky, které se svými žáky jednotlivá vystoupení nacvičily. Těšíme se na další kolo soutěže a věříme, že výkony našich žáků budou patřit k těm nejlepším.

Mgr. Bára Marešová, organizátor soutěže

 

Fotbalová asociace FAČR pořádá celostátní futsalový turnaj v rámci projektu „Fotbal ANO, drogy NE“, kterého se pravidelně účastníme. Výrazného úspěchu dosáhli mladší hoši v kategorii 6. – 7. tříd. V prvním kole jsme byli nalosováni do skupiny – ZŠ Město Albrechtice (pořadatel), ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Velké Heraltice. Hoši o gól podlehli ve vyrovnaném zápase pouze domácímu týmu. Postoupili tak z druhého místa do dalšího kola, které se hrálo v Hlučíně. Díky bojovným a zodpovědným výkonům jsme přehráli domácí ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín 3:1 a poradili si také s druhým soupeřem ZŠ Gen. Píky Ostrava 4:3. Zajistili jsme  si postup do lednového krajského semifinále v Ostravě!

Další každoroční futsalová soutěž se hraje v Opavě pod názvem Halová kopaná. Základní školy okresu Opava byly rozlosovány do šesti skupin. Naše skupina odehrála turnaj ve sportovní hale v areálu SFC Opava. Téměř identická sestava s futsalové ligy přehrála všechny soupeře. Náš tým jednoznačně vyhrál skupinu a v lednu odehrajeme okresní finále!

Výsledky: ZŠaG Vítkov – ZŠ T.G.M. Opava 8:2; ZŠ Šrámkova Opava 4:0; ZŠ B.Němcové Opava 6:0; ZŠ Štítina 8:1.      

Reprezentovali nás: Hučík Jakub a Šimon, Šustr Jiří, Horvát Julius, Soukup Vojtěch, Lamatschek Lukáš, Erben Vojtěch, Kubala Šimon, Cáb Patrik, Kulhánek Jindřich, Mikloš Matěj.

Děkuji za příkladnou reprezentaci školy, Mgr. Ivo Hasala 

 

„Přišla zima, přišel mráz, pojďte čerti mezi nás…“ A tak tomu bylo v pátek 6. prosince 2019, kdy naši školu navštívil Mikuláš se svou družinou – anděly a čerty. Postupně se podívali do všech tříd naší školy. Mikuláš hodné děti pochválil, ty zlobivější musely slíbit polepšení. Po zazpívání písničky nebo básničky rozdali andělé všem dětem sladké balíčky. Velké poděkování patří členům Zapsaného spolku Klub rodičů, kteří se podíleli na organizaci této akce. Doufáme, že se mikulášská nadílka povedla a děti na ni budou rády vzpomínat.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

   

Mikulášská nadílka na děti ve Vítkově nečekala jen doma, ale obdarovány za své výkony byly i přímo ve škole, kde probíhalo čtvrteční dopoledne v ďábelském stylu.  Po školních chodbách se od samého rána rozléhalo cinkání řetězů, blekotání čertů, andělské zvonění a tiché recitování básniček. Čertovské převleky nezapomněli ani učitelé a společně se svými žáky si užili spoustu legrace. Převlečení andílci, čerti a nejeden Mikuláš porovnali své síly v přetahování lanem, skákání v pytli a soutěžilo se i v tanci. Za Mikulášské dovádění si nejšikovnější žáci odnesli sladké odměny.

Mgr. Dana Štenclová

 

Žáci z 2. B se svými staršími kamarády z 3. B navštívili 4. 12. 2019 Svaz postižených civilizačními chorobami. Pro babičky a dědečky si připravili vystoupení plné písniček a básniček. Nechyběla hra na orffovy nástroje a dva tanečky. Společně se seniory si zazpívali vánoční koledy. Děti obdarovaly přítomné malým dárečkem v podobě vánočních přáníček a popřály každému veselé Vánoce. To vyčarovalo nejeden úsměv na tvářích.

Mgr. Dana Štenclová

 

Organizace Nebuď oběť, zabývající se riziky internetu, pořádala již 6. ročník žákovského  sympozia na téma Nebezpečí virtuální sítě. Tento rok se poprvé zúčastnila i naše škola. 4. prosince  se tedy na cestu do Ostravy vydalo celkem deset žáků z žákovského parlamentu základní školy i gymnázia. Akce se konala v krásných prostorách Krajského úřadu. Úkolem žáků bylo vytvořit prezentaci týkající se nebezpečí virtuálních sítí. Tohoto závazku se se ctí zhostili gymnazisté Jan Leher a Jiří Zwesper. Zvolená témata našich žáků byla kyberbezpečnost a problematika hoaxu. Celkem jsme mohli zhlédnout deset prezentací z různých škol Moravskoslezského kraje a všechny byly velmi zajímavé, užitečné i poučné. Účastníci získali informace například o kyberbezpečnosti, kyberšikaně, digitální demenci, hoaxech a fake news, ale třeba i o Cambridge analytice a mnoho dalších. Po každém příspěvku následovala diskuze. Všichni účastníci projevili velké znalosti uvedené problematiky. Tato akce byla opravdu zdařilá a žáci ji hodnotili jako velmi přínosnou. 

Mgr. Michaela Hasalová

 

Dne 2. 12. uspořádala MAS Opavsko workshop pro žáky 7. ročníku. Setkání neslo název Komunikace a vztahy. V rámci dvou vyučovacích hodin lektoři pracovali se žáky, zadávali jim úkoly, stavěli je do různých rolí a simulovali situace, se kterými se žáci mohou ve svém životě setkat. Už samotný název akce napovídá, že všechny aktivity měly dětem ukázat, jak důležitá je správná a dostatečná komunikace mezi lidmi, jak lze díky ní předejít mnohým konfliktům a jak moc mohou slova ublížit nebo potěšit. Dle mínění samotných sedmáků si s sebou z tohoto workshopu odnášeli kromě dobré nálady také spoustu dobrých rad do budoucna.

Mgr. Veronika Trlicová

 

Stalo se již tradicí, že se žáci za doprovodu vyučujících němčiny, vypraví do předvánoční Vídně za poučením i zábavou. Skupina 50 žáků a 3 pedagogických pracovníků tak učinila  v pátek 29. listopadu 2019. Po pěší prohlídce historického centra města následovala návštěva Hofburgu, dnes sídla rakouského prezidenta, ale v době Rakouska – Uherska sídla císaře. Nejprve jsme navštívili prostory, ve kterých je vystaveno nádobí a porcelán, který byl používán na císařském dvoře. Poté jsme se vydali na prohlídku královských apartmá, ve kterých žila císařovna Alžběta Bavorska, nazývaná – Sisi, se svým manželem císařem Františkem Josefem I..  Všichni žáci obdrželi českého audio průvodce, a tak si mohl každý sám, podle svého vlastního tempa a zájmu, expozici prohlédnout. Poté jsme se vypravili na zámek Schönbrunn, kde jsme si prohlédli zahrady zámku, prošli si nádherný adventní jarmark a ochutnali různé speciality. Tečkou za naši exkurzi byla návštěva Primarku.

Mgr. Blanka Váňová

 

  

Dne 26. 11. 2019 odjelo 5 zástupců z naší školy (Vítek Helísek, 5. B, Ulrika Neuwirtová, 5. A, Kateřina Kolbová, 6. A, a z tercie Daniel Zeisberger, Adam Karlík) na slavnostní vyhlášení 10 nejaktivnějších škol Moravskoslezského kraje ve sběru drobných elektrozařízení do Ostravy.  Sami jsme nevěděli, jak se umístíme. Bylo pro nás překvapení, když jsme si při vyhlašování kráčeli pro krásné 1. místo mezi školami v Moravskoslezském kraji. Obdrželi jsme diplom a krásný dort. Nasbírali jsme 793 kg vytříděných elektrozařízení za období leden až říjen 2019. Pro nás soutěžící byl připravený zábavný kvíz s ekologickou tématikou. Obdrželi jsme drobné odměny a velmi chutné občerstvení, které sponzorovaly firmy Asekol, Moravskoslezský kraj, Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Tato společenská akce byla velmi zajímavá a povzbudila nás, abychom pokračovali  ve sběru nepotřebných elektrických přístrojů. Pan učitel Petr Ambrož je hlavním organizátorem sběru a zajišťování odvozu vysloužilých elektrospotřebičů na naší škole. Za jeho práci mu velmi děkujeme. V příštím roce se pokusíme nasbírat ještě více kilogramů nepotřebných elektrospotřebičů, abychom i nadále ulehčovali přírodě.

Adam Karlík a Daniel Zeisberger