Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 24. května se konalo v Opavě na ZŠ Englišova okresní finále v atletickém trojboji žáků 4. a 5. tříd. Skončilo krásným úspěchem našeho družstva, protože z celkového počtu 33 škol skončilo na 2. místě hned za domácí sportovní školou a vybojovalo si postup do krajského finále. V trojboji soutěžily vždy 2 dívky (Kateřina Kolbová, Adéla Kožaná) a 2 chlapci (Adam Dobeš, Martin Sobol) ve sprintu na 50 metrů, skoku dalekém a v hodu míčkem. V závěru si pak všechny týmy vyzkoušely štafetu na 4×60 metrů. Úspěch dovršil ještě 3. místem Adam Dobeš v jednotlivcích. Děkujeme za skvělé výkony a přejeme v krajském kole hodně štěstí.     

Žáci 5. až 7. ročníků se ve dnech 20. a 21. května 2019 zúčastnili výchovného programu Etiketa a školní řád. Lektorka žáky zapojila interakčně do programu, díky praktickému nácviku si žáci zopakovali a osvojili chování ve škole, chování nejen k učitelům, ale i k ostatním lidem. Dále si žáci vyzkoušeli situace, které mohou nastat ve školním prostředí, a vhodně je řešili. Celý program probíhal v prostorách školy a žáci si u něj nejen sami vyzkoušeli a upevnili své znalosti z etikety, ale také se zdokonalili v nových dovednostech, které mohli ihned ve škole začít využívat.

Mgr. Petra Beková

 

V pondělí 27. 5. 2019 se žáci 8. ročníků vydali na exkurzi do SOU stavebního do Opavy. V této škole pro ně mistři odborných výcviků připravili zajímavý program. Nejprve žáky přivítali ve školní jídelně, kde se žáci dozvěděli o učebních a studijních oborech, které tato škola nabízí a o možnosti stipendií. Po této úvodní schůzce se žáci rozdělili do tří skupin a postupně absolvovali všechna pracoviště odborných výcviků, která SOU nabízí. Osmáci si vyzkoušeli zedničinu, truhlařinu, práci na CNC stroji, svařování instalatérských materiálů a zapojení elektrické zásuvky. Myslím, že praktický nácvik některých řemesel žákům přiblížil představu o povoláních, která v současné době na trhu práce chybějí.

Mgr. Petra Beková

 

Město Fulnek společně s Městským kulturním centrem Fulnek, p. o., občanským sdružením Comenius Fulnek a Destinačním managementem turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s., vyhlásilo v rámci projektu „SVĚT SLOVA 2019“ již dvanáctý ročník výtvarné a literární soutěže. Tento projekt je zaměřen na rozvoj pozitivního vztahu mladé generace a dětí k četbě, literatuře, dramatické tvorbě a výtvarnému umění. Svými pracemi se do této soutěže zapojili i žáci naší školy a opět byli úspěšní.

literární části v I. kategorii obsadil nádherné 1. místo Vojtěch Máša ze 4. A třídy, který psal práci na téma „Místo, kde bych chtěl žít“. Ve stejné kategorii obsadila 3. místo Ema Martinková z V. A, jejíž vypravování bylo na téma „Zatoulaný střevíček princezny Terezky“. Ve III. kategorii se na 3. místě se svou literární prací umístila Nikola Machulová ze třídy VIII. A.

Ve výtvarné části získala ve III. kategorii 2. místo žákyně třídy II. B Lucie Daříčková, která výtvarně zpracovala „Místo, kde bych chtěla žít“.  Ve IV. kategorii 2. místo obsadil Jakub Greško z V. C, který kreslil obrázek na téma „Skřítek a časová skříňka“.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo 16. května 2019 v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Všem oceněným žákům tímto srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných a literárních úspěchů. 

Mgr. Jana Hanušová

 

UKÁZKA Z VÍTĚZNÉ LITERÁRNÍ PRÁCE SVĚT SLOVA 2019

Téma: Místo, kde bych chtěl žít.

V cukrovinkovém světě by byly také hrůzové bubliny, které by mě, moji rodinu a přátele, do tohoto světa přenášely ze světa lidského. Bubliny se jmenují hrůzové proto, protože je bublá hrůzový bublifuk, který je velmi nemotorný a proto bubliny stále do něčeho HROZNĚ narážejí. Například do želatinových domů, které se jednou za rok roztékají nebo do čokoládových sloupů, na kterých sedí modré opice. Do tohoto světa bych cestoval se svými kamarády a rodiči tak často, jak by mne napadlo. Přespávali bychom v želatinových domech a krmili se sladkostmi, které by rostly všude kolem. Pendreky by rostly místo trávy, bonbony by pršely místo kapek a místo větru by foukala cukrová vata. Také by tam byla škola, kde bych chodil jednou za týden, a místo známek by se rozdávala zmrzlina. Vyučovaly by se tyto předměty: lízátkování, čokoládování, cukrocvik, bonbonka, vatovka.

Vojtěch Máša, IV. A

 

V pátek 10. května proběhlo okresní kolo tradiční počítačové soutěže Bajtík. Zájemce o počítače hostila opět Základní škola Boženy Němcové v Opavě. Letošní téma Odpadky kolem nás zpracovávali zájemci o počítačové umění. V programu malování nakreslili účastníci obrázky na toto téma. Odborná porota složená z učitelů informačních technologií vybrala dvanáct prací do finálového klání. Mezi dvanácti úspěšnými žáky byl také žák naší školy Kryštof Kořenek z V. B třídy.

Mgr. Jana Špoková

V pátek 17. května 2019 jsme v areálu Davidova mlýna uspořádali tradiční „Mezinárodní závody“ za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbového. Z každé školy dorazilo 40 žáků (celkem 120 sportovců), kteří mezi sebou soutěžili ve volejbale a ve třech netradičních sportech – putting golf, curling, kubb.

Akce začala příjezdem našich partnerských škol do areálu, kde měli žáci připraveno občerstvení a pitný režim. Po poradě vedoucích proběhlo slavnostní zahájení. Na jednotlivých stanovištích se začalo soutěžit v 10 hodin. Učitelé vyslali desetičlenné týmy reprezentovat své školy na čtyři sportoviště.

Po třech hodinách nepřetržitých bojů na stanovištích byly známy tyto výsledky:     

Putting golf

 1. ZŠaG Vítkov
 2. ZŠ Kalety
 3. ZŠ Vrbové

Kubb

 1. ZŠ Vrbové
 2. ZŠaG Vítkov
 3. ZŠ Kalety

Curling

 1. ZŠ Kalety
 2. ZŠaG Vítkov
 3. ZŠ Vrbové

Volejbal

 1. ZŠ Vrbové
 2. ZŠ Kalety
 3. ZŠaG Vítkov

Celkové pořadí měl určit součet jednotlivých umístění. Tento součet byl u všech škol stejný, tudíž se musela přidat ještě jedna disciplína. Domluvili jsme se, že žáci poběží štafetu 30 x 40 m (30 žáků, každý 40 metrů). Naší běžecké skupině upadl několikrát štafetový kolík, tudíž byl náš výsledný čas nejpomalejší – 4:41,41. Naši sportovci si převzali bronzový pohár. Slovenská štafeta doběhla v čase 4:35,63 a získala stříbrný pohár. Polskou štafetu čas 4:32,95 posunul na zlatou pozici.

V příjemném prostředí jsme prožili krásný sportovní den, který jsme zakončili společným obědem v naší školní jídelně.

Děkujeme MÚ Vítkov za finanční podporu!  

Mgr. Ivo Hasala

 

Letos poprvé jsme se stali součástí Hello Games, soutěže, tradičně pořádané bilingvní Základní školou v Ostravě. Předpokladem a podmínkou soutěže bylo složit pětičlenný tým z žáků třetích, čtvrtých a pátých ročníků tak, aby jednotliví reprezentanti byli všestranně nadaní. Takovou výzvu jsme nemohli odmítnout.

Soutěžní premiérový tým tvořili tito žáci: Tadeáš Mareš z 3. B, Štěpán Zouhar ze 4. A, Kateřina Ďuríčková z 4. C, Martin Sobol z 5. A, Jindřich Kulhánek z 5. A.

Osmý ročník Hello Games odstartoval dne 15. 5. 2019 soutěžemi jednotlivců v logických úlohách z matematiky, přírodovědy, vlastivědy a tzv.spelling race (soutěž v hláskování anglických slov). Další soutěžní klání probíhalo v prostorách chemické laboratoře, kde vybraná dvojice z týmu sestavovala chemickou aparaturu a zpracovávala chemický pokus. Hodnotila se nejen rychlost, ale rovněž přesnost, zručnost, kooperace, nápaditost a dovednost manipulace s chemickým náčiním. Závěrečné dvě disciplíny byly ryze týmové. Odyssea mysli, založena na logickém myšlení, schopnosti spolupracovat a respektovat se navzájem, byla zajímavou inspirací nejen pro samotné soutěžící. V poslední sportovní týmové disciplíně, kde reprezentanti vyzkoušeli svou hbitost, rychlost a týmového ducha v prostorách tělocvičny, skončili žáci naší školy na nádherném druhém místě ze zúčastněných 20 škol. Blahopřejeme a děkujeme! Celkově se naši soutěžící umístili na desátém místě, což je napoprvé krásný výsledek. Větší motivací než samotné umístění byla ovšem pro žáky opakovaná pochvala tamních lektorů za projevený důvtip, bystrost a  snahu v herních soutěžích.

Hello Games byly nejen velmi náročné, ale také inspirující. Měli jsme možnost nahlédnout do všech prostor cizojazyčné školy, setkat se s tamními učiteli a studenty, předat si zkušenosti a popovídat si nejen o výuce anglického jazyka. Obzvlášť se nám líbila možnost zahrát si v relaxační chvilce některou z neskutečného množství deskových her a konstruování robotického lega. Zaujala nás skutečnost, že žáci a studenti této školy se dobrovolně vzdali svých mobilních telefonů výměnou za možnost využívat tyto deskové hry a stavebnice během i po vyučování.

Každý tým dostal svého průvodce, který se staral o veškerý komfort a hladký průběh her (pitný režim, svačiny, oběd, organizační záležitosti, psychická podpora). Jelikož jsme neměli možnost se s naším průvodcem Tomem rozloučit a poděkovat mu za skvělou péči, tímto tak činíme a těšíme se na další ročník Hello Games s celým organizačním týmem!

Za soutěžní tým Barbora Marešová, Mgr.

 

    

Letos jsme uspořádali první výlet zástupců žákovského parlamentu 1. stupně, který byl odměnou za odvedenou celoroční práci. Navštívili jsme Minizoo v Opavě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvířatech, která se mohou chovat jako domácí mazlíčci (morčata, myši, potkani, pískomilové, fretky, křečci, hadi, želvy, papoušci aj.). Také jsme si na ně mohli sáhnout. Vyzkoušeli jsme jejich váhu, hebkost. Také jsme jim přinesli něco dobrého na zub (staré suché pečivo, mrkev, jablko).  Počasí nám přálo a po celou dobu nám svítilo sluníčko.  V centru Opavy jsme měli rozchod na nákup suvenýrů a občerstvení. Výlet jsme si opravdu užili.

Mgr. Jana Honková

 

Dne 13. 5. si deset žáků třídy 5. A užilo návštěvu základní školy v nedaleké obci Březová. Tato škola má krásně zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku, kde nás pozvali v rámci projektu sdílení cvičné kuchyňky. Ráno jsme vyrazili autobusem do Březové s plánem uvařit si opravdový oběd včetně polévky, hlavního jídla a dezertu. Plán se vydařil dokonale. Menu bylo: hráškový krém, kuřecí přírodní plátek a dezert valašský frgál. Odjížděli jsme s plnými bříšky a spokojeni, že něco již opravdu zvládneme sami.

Mgr. Štěpánka Přečková