Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Dne 2.10.2017 jsme na naší škole uvítali vzácného hosta – pana mykologa Ing. Leoše Váňu, který nám připravil prezentaci a besedu s názvem Houby a hřiby našich lesů. Besedy se zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku a vybraní zástupci Ekotýmu. Pan mykolog prezentoval nejen své bezbřehé vědomosti o houbách, ale také svůj ranní úlovek v podobě několika desítek druhů hub a hřibů. Také žáci se pochlubili svými víkendovými houbovými sběry. Na závěr jsme uspořádali výstavku všech nasbíraných plodnic doplněnou o správné rodové a druhové názvy včetně určení jedovatosti. Celkem se nám podařilo určit přes 50 druhů hřibů a hub z našich okolních lesů. Děkujeme panu Ing. Váňovi za to, že nám věnoval svůj čas a obohatil naši mysl zajímavými informacemi za tak jedinečného světa lesních plodů. Budeme se těšit na další shledání.

Jako nositelé statusu EKOŠKOLA pořádáme v rámci šíření osvěty několik ekologicky laděných akcí ročně. Jedním z takových počinů je již tradiční DEN ČINU, který je určen primárně pro naše budoucí školáky.

Ani letos jsme nezaháleli a ve dnech 26. a 27. září 2017 nás přijelo navštívit více než 200 děti z okolních a místních mateřských škol. Žáci pátých ročníků společně s organizačním týmem připravili pro děti soutěžní dopoledne s názvem MICKEYHO ZAMILOVANÝ KLUBÍK.  Děti plnily nejrůznější úkoly přírodního a ekologického zaměření. Vyzkoušely si například jak správně třídit odpad, vyrobit ovocný džus, posbírat dešťové kapky či postavit bazének z ledových kostek. Po celou dobu byl přítomen myšák Mickey a myška Minnie. Akce proběhla v prostorách školní družiny a školní jídelny. Děti byly odměněny sladkou dobrotou, obrázkem a vyznamenáním.

Děkujeme všem dětem za účast, jejich doprovodu za trpělivost a budeme se těšit příští rok opět na viděnou.

 

 

Již v první sportovní soutěži tohoto školního roku naši žáci uspěli. Každý rok se účastníme přespolního běhu v Opavě na Stříbrném jezeře. Kategorie starších hochů běží náročných 3000m! V cíli nehraje roli čas, ale jednotlivé pořadí běžců, které se sčítá za každou školu. Za účasti patnácti škol a devadesáti běžců si hoši doběhli pro skvělé třetí místo (první dvě pozice obsadily sportovní školy – Kylešovice a Englišova Opava).

Za tento úspěch vděčíme sestavě: Moravec Patrik (7. místo), Moravec Ondra (19.), Pavlík Dan (27.), Bek Matěj (28.), Smolka Petr (34.) a Roháč Ondřej (60.).

Za zmínku rozhodně stojí 8. místo žáků nižšího stupně (Indrák David, Lamatschek Lukáš, Kristián Tomáš, Hučík Jakub, Ontkóc Samuel, Hučík Šimon).

Shodné umístění vybojovala mladší děvčata (Thammová Nela Sofie, Klapetková Natálie, Přečková Gabriela, Nováková Adéla, Rusňáková Nikol, Jamerová Erika).

Také v okresním finále atletického čtyřboje (běh 60m, 1500m, skok daleký/vysoký, hod míčkem/vrh koulí) se starší hoši neztratili. V konkurenci čtrnácti škol obsadili páté místo.

Skvělé výkony předvedli: Moravec Patrik, Novák Tomáš, Václavík Denis, Pavlík Dan, Hýbel Jakub.

Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy!

Za kabinet TV, I.Hasala

 

V měsíci září odcestovaly páté třídy do Oder na podzimní dopravní výuku. Většina žáků obdržela svůj cyklistický průkaz na jaře ještě jako čtvrťáci po zvládnutí teoretické části výuky a za bezchybné napsání dopravního testu z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty. Nedílnou součástí této zkoušky byla praktická část – tedy jízda zručnosti na kole a bezchybná jízda po samotném dopravním hřišti.

Všichni žáci mají k dispozici učebnu k výuce se šatnou a sociálním zařízením a samozřejmě jízdní kola a přilby různých velikostí. Výuka je vedena odborně dopravním instruktorem. Žáci procházejí jednotlivé dopravní situace krok za krokem pomocí výukových videí a vše si názorně zkoušejí a procvičují. Cvičná plocha venku obsahuje klasické průsečné křižovatky, křižovatku s kruhovým objezdem, křižovatku řízenou světelnými signály, směrové a odbočovací pruhy, chodníková tělesa, cyklistickou stezku, různé směrové uspořádání parkovacích stání, také prostor pro simulaci krizových situací. Při pohybu po hřišti na bezpečnost žáků dohlížejí třídní učitelé a dopravní instruktor. Děti vytvářejí skutečné dopravní situace, část se pohybuje jako chodci a část jako cyklisté. Učí se také reagovat na pokyny policisty v křižovatce. Na dopravním hřišti stráví naše děti z prvního stupně celkem čtyři výuková dopoledne v trvání 4-5 hodin. Poslední šanci na získání cyklistického průkazu mají páťáci na jaře při závěrečném setkání s dopravní výchovou v Odrách.

Mgr. Lenka Schleiderová

 

Mgr. Sylva Doleželová

Mgr. Barbora Marešová

 

Schůzky: 3. středa v měsíci, od 18. 1. 2018 pak každý 3. čtvrtek v měsíci

 

II. A Barbora Sovová, Karolína Staňková
II. B Eliška Kadlčíková, Tadeáš Mareš
II. C Judita Samková, Veronika Zahradníková
III. A Sabastián Přikryl, Ulrika Neuwirtová
III. B Vítek Helísek, Julie Thamová
III. C Václav Stránský, Karolína Mikulenková
IV. A Ema Martínková, Radim Kugler
IV. B Viktorie Mýlková, Jindřich Kulhánek
IV. C Adam Loch, Beáta Jonáková
V. A Jana Burdíková, Barbora Řehulková
V. B Anna Majerová, Nikola Gintarová
V. C Vanesa Malá, Natálie Mikulenková
V. D Veronika Čigašová, Jakub Hučík

 

V pátek 22. září odjelo 39 žáků a 4 dospělí na sportovní závody do polských Kalet. Počasí bylo trochu deštivé a chladné, ale to našim závodníkům nevadilo. Největších úspěchů dosáhli žáci ve vytrvalostních bězích, kde získali celkem 10 medailí a v každé věkové kategorii to cinklo nějakým vzácným kovem. První místa si zaběhli David Indrák, Dominik Špalek, Patrik Moravec a Valérie Šavrdová, stříbrné medaile vybojovali Daniel Faldýn, Vendula Lichovníková, Adéla Nováková, Ondřej Moravec a Saša Zdráhalová, třetí místo ještě přidal Lukáš Adámek. Při slavnostním předávání diplomů a medailí od starosty města Kalety jsme celá výprava hrdě tleskala našim hrdinům. Odměnou sportovcům za předvedené výkony byl oblíbený aquapark v Tarnowskich Gorach, kde se všichni vyřádili. Odjížděli jsme opět spokojení a už nyní se těšíme na příští rok.

Sportu zdar!!!

Mgr. Petr Molek

 

17

Ve školním roce 2017/2018 jsme vytvořili tři Ekotýmy – Ekotým 1. stupně základní školy, Ekotým 2. stupně základní školy a Ekotým gymnázia. Během pravidelných schůzek budeme pracovat na úkolech Ekoškoly z okruhů voda, biodiverzita, doprava, energie, šetrný spotřebitel a jídlo. Pro velký zájem pokračujeme v loňském celoškolním projektu Víš, co jíš? i v tomto školním roce. Schůzky probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci a dále dle potřeby.

Přehled schůzek Ekotýmu 2. a 3. stupně ve školním roce 2017/2018

Schůzky budou probíhat každý 3. čtvrtek v měsíci v 7.15:

21.9., 19.10., 16.11., 21.12., 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. a 21.6.

Ekotým ZŠ: Mgr. Kamila Kokešová  a Kristýna Krejčí– učebna biologie

Ekotým SŠ: Mgr. Milena Mačáková – učebna chemie

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2017 proběhly adaptační kurzy v prvních třídách. Cílem bylo vzájemné poznávání se v jednotlivých kolektivech  tříd 1. A, 1. B, 1. C. Děti se za přítomnosti třídních učitelek, asistentek pedagoga a školní psycholožky adaptovaly na školní prostředí, zdokonalovaly se v řečových dovednostech a vzájemné komunikaci, vyzkoušely si své motorické schopnosti. Povedlo se nám  vzájemné seznámení, zkusili jsme si a testovali zručnost, zjistili jsme komunikační schopnosti a řečovou  výslovnost. Ve třídách jsme si také opakovali pravidla vzájemného soužití.

Ivona Binarová

 

 

Dne 5. 9. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního programu, který si pro ně připravila společnost Eurotopia. Zábavnou formou zde žáci společně s třídními učiteli prožívali první společné chvíle. Pracovníci Eurotopie se věnovali žákům při různých hrách, které byly zaměřeny na seznamování, týmovou spolupráci a sebepoznávání. Nejvíce se jim líbila hra Obchodník se jmény, Toaleťák a Jméno za dekou. První část se odehrávala v kmenových třídách, poté se žáci se svými lektory přesunuly na venkovní hřiště a do parku, kde probíhaly aktivity spíše týmového charakteru, například Ztracená čísla nebo Vysoké věž.  Po ukončení třídní učitelé i žáci zhodnotili dopolední aktivity velmi kladně. Největším přínosem bylo zapojení všech žáků i učitelů do programu.