Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku samostatného Československa. A ani naši žáci na 1. stupni nezůstali s rukama v klíně a aktivně, ve spolupráci se svými třídními učiteli, se zapojili v pátek 26. 10. 2018 do oslav tohoto dějinného mezníku. Seznámili jsme se s gastronomií, oblečením a automobily z období po roce 1918 a porovnali se současnou dobou. Připomněli jsme si prvního prezidenta T. G. Masaryka a posílili tím výchovu k občanství.

 

Dne 13. 11. 2018 v 16 hodin se v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, na adrese Komenského 754, 749 01 Vítkov koná členská schůze Zapsaného spolku Klubu rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588.

 

Program:

 • Výroční zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018.
 • Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018.
 • Návrh rozpočtu spolku na školní rok 2018/2019.
 • Návrh hlavních směrů činnosti spolku ve školním roce 2018/2019.
 • Volba orgánů spolku na školní rok 2018/2019.
 • Odhlasování výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019, jeho splatnost a způsob splatnosti.

 

Ve Vítkově dne 13. 11. 2018                                                Ladislava Sobolová, předsedkyně

 

Členská schůze Spolku 13 11 2018 – podklady 2018-2019

V úterý 16. října a ve středu 17. října 2018 odjelo 42 žáků devátých ročníků a kvarty do televizního studia České televize v Ostravě na natáčení soutěžního zábavného pořadu s názvem Bludiště.

Čtyřčlenný tým ve složení Luděk Kozák (9. A), Dominik Mader (9. B), Ondřej Moravec (9. C) a Adam Faldýn (4. G) se svého nelehkého úkolu zhostil se ctí.

Kluci z našeho soutěžního družstva s názvem Komeňáci museli prokázat obrovské sportovní nadání ve fyzicky velmi náročných disciplínách, např. při zdolávání visuté překážky ke zvonu umístěnému v sedmimetrové výšce, při šplhání po provazové síti k získání bludišťáků, při následném přenášení bludišťáků po různě upravených lanových drahách a nakonec při jejich umisťování do košů zavěšených ve výšce. Svou ohebnost a pružnost zase dokazovali při „vysvobozování“ bludišťáka ze zakódovaného prostoru v laserovém bludišti a osobní zkušenosti či odborné znalosti někdy také s trochou štěstí zúročili ve vědomostních částech soutěže, při odpovědích na videoukázky a při hledání závěrečné tajenky pomocí získaných indicií. Nedílnou částí soutěže je také průchod světelným bludištěm, ve kterém svému týmu mohou přinést body respektive bludišťáky také zástupci z řad pedagogů. Paní asistentka Barbora Valová v této soutěži prokázala vynikající paměť a získala tak důležité body pro náš tým.

Nutno je také vyzdvihnout povzbudivou atmosféru a sportovní chování jejich spolužáků –  fanoušků po celou dobu soutěže.

No a jak to všechno dopadlo? Naši Komeňáci předvedli, že se ani v labyrintu soutěže Bludiště neztratí, ale další podrobnosti a výsledky se dozvíte při sledování pořadu Bludiště v televizi ve dnech 17. listopadu, 24. listopadu a 1. prosince tohoto roku.

Mgr. Petra Bartoschová

 

V pondělí 15. 10. odjelo v rámci projektu Křížem krážem přírodou Jesenicka 80 žáků čtvrtých a pátých ročníků na pětidenní ozdravný pobyt do hotelu Neptun v Malé Morávce. Finanční prostředky pro vzdělávací program byly získány ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Žáci každý den absolvovali formou zážitkového učení jednu z pěti hlavních oblastí ekologie:

 1. Přírodní rozmanitost/biodiverzita
 2. Voda v krajině
 3. Klimatická změna
 4. Odpady aneb kam s ním
 5. Pěšky nebo na kole

V průběhu týdne žáci bádali, počítali, měřili, zhotovovali myšlenkové mapy, vymýšleli příběhy, diskutovali nad ekologickými problémy, popisovali jednotlivé ekosystémy a zúčastnili se hlavní soutěže Malý ekolog. Program byl velmi pestrý. Z celé řady environmentálních aktivit zmíním alespoň některé: Pozorovali jsme změny krajiny vyvolané činností člověka, mapovali přirozená místa výskytu organismů, spočítali si spotřebu vody a navrhli možnosti úspor, vyrobili jsme si kreativní zahrádku z nalezených přírodnin, vysvětlili si princip vzniku skleníkového efektu, seznámili se s uhlíkovou stopou a v terénní hře Koloběh uhlíku se proměnili v atomy, putovali po stanovištích a pochopili důsledky neekologického chování. Skládali jsme potravní řetězce a pyramidy, prováděli jednoduché chemické experimenty s oxidem uhličitým, v pohybových hrách Co do lesa nepatří a Třídíš, třídím, třídíme jsme se naučili správně zacházet s odpadem. V Plastohraní jsme vytvořili celou plejádu kreativních výrobků. Touto cestou bych ráda poděkovala všem malým badatelům za jedinečné nápady a vzorné chování. Zvláštní poděkování za skvělou spolupráci náleží celému týmu organizátorů, jmenovitě Karíně Kopecké, Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Zuzaně Víchové, Mgr. Sylvě Doleželové, Blance Sedlaříkové, Janě Tvrdé a Veronice Řehounkové.

Mgr. Milena Mačáková

 

V pátek 21. září 2018 navštívili žáci 1. stupně Den komunální techniky v městském parku ve Vítkově. Výstavu pořádaly Technické služby města Vítkova. Pořadatelé atraktivní formou nejen žákům, ale také veřejnosti předvedli ukázky práce štěpkovačů, sekaček, pil, zametacích a úklidových strojů a svozové techniky. Žáci si vše zblízka prohlédli, vyzkoušeli si sezení v těchto strojích a ptali se na technické záležitosti vystavovaných modelů.  Dále byl pro žáky připraven skákací hrad a soutěže o ceny, vše se týkalo tématiky správného třídění odpadu.

 

Nezisková organizace Eurotopia pořádá pro žáky Moravskoslezského kraje uměleckou soutěž, která se letos uskutečnila 16. října 2018 v krásných prostorách kostela sv. Václava v Opavě, kde se konají koncerty a výstavy. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let. Ve výtvarné části tvořily na téma „Jak se dělá radost“ ve třech věkových kategoriích. Téma pěvecké části je volné, děti mohou soutěžit navíc také v duetech a v kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“.

Naše děti z Vítkova byly v letošním ročníku velmi úspěšné jak ve výtvarné, tak v pěvecké části. Ve výtvarné části se umístily takto: I. kategorie – 3. místo (Veronika Glubišová, 2. B), II. kategorie – 2. místo (Veronika Adamcová, 1. G) a III. kategorie – 1. místo (Nela Sofie Thammová, 7. C). V pěvecké části bodovaly v sólových vystoupeních takto: I. kategorie – 3. místo (Nina Šromotová, 3. B), II. kategorie – 3. místo (Michaela Danielová, 5. A), 1. místo (Michal Trojanowský, 6. A), III. kategorie – 3. místo (Natálie Hrubá, 2. G), 1. místo (Anna Mužíková, 3. G).

V kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“ (Ondřej Ječmenek – 8. A, Zdeňka Drimajová, Apolena Halamíčková, Vojtěch Jakubík, Anna Mužíková – 3. G, Dominika Veselá, Eliška Halamíčková a Natálie Vavrošová – 5. G) jsme s tříhlasou písní získali krásné 2. místo hned za Základní školou Ilji Hurníka, která má rozšířenou výuku hudební výchovy.

Vystoupení dětí z ostatních škol bylo nejen krásným uměleckým zážitkem, ale také inspirací pro nás. V umění jde totiž spíše než o soupeření o vzájemné sdílení. Gratulujeme všem našim dětem, které nás skvěle reprezentovaly, ať už získaly ocenění nebo ho získají příště.

Mgr. Helena Kozlová

 

 

Již tradiční environmentálně-zábavný projekt Den činu, navštívilo ve dnech 10. a 11. října 2018 přes 200 dětí z místních i okolních mateřských škol. Organizační tým připravil pro děti nejrůznějších věkových kategorií bohatý program. Předškoláci si prověřili své znalosti a dovednosti v pohybových, smyslových, vědomostních a koordinačních soutěžích. Za své úspěchy byli náležitě odměněni vyznamenáním a sladkou odměnou. Rovněž mladším dětem byl zajištěn soutěžní program, kterého se mohli dobrovolně zúčastnit se svým pedagogickým doprovodem.

Hlavním cílem soutěžního klání bylo podpořit v dětech kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Nedílnou součástí dopoledne byla také zábavná a relaxační programová část, kterou provázely postavy šmouly Koumáka a trolí princezny Poppy. Děti za jejich asistence tancovaly, malovaly, vybarvovaly omalovánky, cvičily, fotografovaly se a zhlédly šmoulí pohádku.

Zaměstnanci školní jídelny připravili výtečné pohoštění pro děti i jejich pedagogický doprovod, za což jim náleží velké poděkování. Všichni návštěvníci opouštěli budovu školy ve Vítkově velmi neradi a se spokojeným úsměvem, což je největší odměnou pro organizační tým tohoto náročného projektu. Speciální pochvalu si zaslouží žáci 5. A a 5. B třídy, kteří zajišťovali pomocné práce při přípravách na tyto dny, soutěžní stanoviště a doprovod předškolním dětem. Na naše další setkání a budoucí prvňáčky se budeme velmi těšit!

Za organizační tým, Mgr. Bára Marešová

 

Kolikrát už jsme slyšeli a četli o rozmarech anglického počasí, anglickém džentlmenství, anglických jídlech bez chuti a dynamičnosti Londýna! 8. října 2018 ráno jsme se vydali přesvědčit, jestli učebnice, filmy (a učitelé) nelžou.

Únavnou noční cestu autobusem přes Německo, Belgii, Francii a Eurotunel nám pomohli překonat pohodoví a zkušení řidiči. 9. 10. časně ráno jsme dorazili do Londýna a začal první den prohlídky této metropole. Big Ben si sice hrál na schovávanou (pod lešením), zato další památky se skvěly v plné kráse: shlédli jsme například vyhlídkové kolo London Eye, sídlo královny Buckinghamský palác, Národní galerii na Trafalgarském náměstí, Piccadilly s neustále se měnícími reklamami a tržnici v Covent Garden. Sympatický pan průvodce nám nejen sdělil spoustu faktů a zajímavostí, ale měl pochopení i pro nákupní horečku nejen dámské části výpravy (proslulé Oxford Street mnozí neodolali). Vzhledem k obvyklé londýnské dopravní zácpě jsme do rodin, které nám na 3 noci poskytly azyl, dorazili pořádně unavení až za tmy. Vděčně jsme snědli připravené teplé jídlo, prakticky vyzkoušeli komplikované anglické sprchy a po krátké konverzaci s opravdovými Angličany ulehli na pohodlné (pro některé až příliš měkké) postele.

Následující 2 dny jsme vyrazili mimo Londýn. Nejprve nás ohromila majestátní katedrála v Salisbury nejvyšší kostelní věží v Anglii a originálem Magny Charty (taky jsme byli napůl v žertu ujištěni, že novičoku už se v tomto městě obávat nemusíme). Dále jsme se přesvědčili, že Stonehenge stále stojí, a na simulátoru jsme si vyzkoušeli, jak těžké bylo pro tehdejší obyvatele mohutné kvádry na místo dopravit. Katedrála v bývalém hlavním městě země Wichesteru nás udivila svým technickým mistrovstvím – mohutná stavba stojí na velmi podmáčeném povrchu a bylo třeba opakovaného zásahu potápěčů, aby se nezřítila. Ve Windsoru jsme viděli přípravu na královskou svatbu a nedočkavé paparazzi, jež si zabírali nejlepší místa a dolaďovali techniku již den před slavnou událostí. V Oxfordu na nás dýchla atmosféra z filmů o Harrym Potterovi, zvláště v jídelně koleje Christ Church.

12. října ráno jsme se rozloučili s našimi hostiteli (a často i jejich čtyřnohými kamarády) a vybaveni typickým anglickým obědovým balíčkem (2 sendviče, sladkost, malý sáček brambůrků, ovoce a pití) se vydali objevovat další pamětihodnosti Londýna: symbol Londýna otvírací most Tower Bridge, hrad Tower s královskými klenoty a repliku Shakespearova divadla Globe. Viděli jsme i nejvyšší evropskou budovu The Shard (střep) a prošli se po mostě Millennimum Bridge – dalším místě, které jsme znali z filmu o našem oblíbeném kouzelnickém hrdinovi. Na vrcholu katedrály svatého Pavla (více než 100 metrů nad zemí) nás málem odfoukl svěží anglický vítr, ale výhled rozhodně stál zato. Následně jsme se přepravili  ke kulturnímu centru Royal Albert Hall – už samotná jízda nejstarším metrem na světě (a to ve špičce) byl nezapomenutelný zážitek – v tu chvíli jsme si vděčně vzpomněli na Vítkov, kde nám na všechny přesuny stačí vlastní nohy. Přesto se většině z nás nechtělo opustit rušnou anglickou metropili, zvláště s vidinou další noci strávené v autobuse, jelikož jsme se ani přes četná setkání s Harrym Potterem nedověděli tajemství letaxu.

Domů jsme tedy dorazili v sobotu 13. října večer plní nových cestovatelských dojmů.

A jak je to tedy se zmíněnými stereotypy podle našich vlastních zkušeností? Anglie (a hlavně Londýn) je zemí kontrastů: staré dobré cihlové a hrázděné domy sousedí s hypermoderními mrakodrapy v centru hlavního města, mlhy a déšť (zažili jsme jich naštěstí málo) rychle střídá slunce a modrá obloha, na ulicích potkáte starší pravou anglickou lady vedle teenagerů oblečených v roztodivných kreacích. V jídle máte nepřeberný výběr od fastfoodových řetězců, přes národní kuchyně z celého světa až po tradiční rybu s hranolkami (a octem). Lidé jsou velmi milí a zdvořilí, ale najdu se i nepříjemně obtěžující výrostci. Zkrátka tahle země je všechno, jen ne nuda. Mnozí z nás se jistě ještě někdy vydají o tom znova přesvědčit.

Za účastníky zájezdu J. A.