Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové.

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové. V loňském roce proběhl mezinárodní závod v Dračích lodích v Hranicích. Letos jsme 6. 6. 2017 uspořádali závody v netradičních sportech, které se konaly v areálu Davidova mlýnu v Kružberku. Z každé školy dorazilo 40 žáků a 4 kantoři, což bylo dohromady 120 závodníků, kteří mezi sebou soutěžili v pěti disciplínách:

  1. Golf
  2. Minikopaná
  3. Ringo
  4. Lodě
  5. Lanové dovednosti

Mezinárodní závody začaly příjezdem našich partnerských škol do areálu. Bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení v podobě sladkých koláčů, buchet a obložených chlebíčků. Po celou dobu konání závodů měli soutěžící ze všech škol zajištěn pitný režim. Samotné závody začaly v 10 hodin a probíhaly současně na všech stanovištích. Žáci byli svými učiteli rozděleni podle ročníků a kategorií na jednotlivé disciplíny. Naše 40 členná výprava měla v každém sportu zastoupení na stupni vítězů.
Po ukončení všech sportovních aktivit, jsme se posilnili skvělým obědem a už hodně nervózní čekali na vyhlášení výsledků, které pro naše sportovce dopadlo na výbornou.

Konečné pořadí bylo následující:

GOLF
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ Kalety

 

MINIKOPANÁ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ  Kalety

 

RINGO
1. místo ZŠ Vrbové
2. místo ZŠ Kalety
3. místo ZŠ a G Vítkov

 

LANOVÁ DRÁHA
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

 

LODĚ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

Nejvíce se závodníkům líbil závod na lodi kolem ostrova, kde došlo dokonce i na nechtěné koupání našich slovenských kamarádů a našeho Maxe Blahety. Na závěr si trať vyzkoušela také posádka učitelů ze Slovenska.

V příjemném prostředí Davidova mlýnu jsme strávili krásný den a odvezli si spoustu, nejen sportovních, zážitků a už teď se těšíme na příští rok. Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek ve výši 27 600kč a partnerským školám z Kalet a Vrbové za účast.

Kabinet TV

Operační program Zaměstnanost,

projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_263/0007205,

Výzva MAS Opavsko – Prorodinná opatření 2017,

výzva 049/03_16_047/CLLD_15_01_263,

název projektu Příměstské tábory

Cílem projektu je realizace osmi příměstských táborů, konkrétně pro žáky prvního stupně Základní školy a gymnázia ve Vítkově a pro budoucí žáky prvních tříd, jejichž zákonní zástupci jsou v zaměstnání, vykonávají podnikatelskou činnost, zaměstnání si aktivně hledají nebo jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Celkové náklady projektu jsou 436.700,-Kč.

V rámci projektu budou v roce 2017 a 2018 realizovány tábory, které budou tematicky rozděleny na tábor hudebně – malířský, výtvarně – turistický, rukodělný a také na tábor, který seznámí předškolní děti s prostředím, které budou v novém školním roce navštěvovat, a to tábor Budu prvňáčkem.

Celý projekt je zaměřen na pomoc zákonným zástupcům dětí, kteří nemají možnost odpovídajícím způsobem zajistit dohled nad svými dětmi v době trvání hlavních prázdnin. Jednotlivé tábory budou probíhat vždy od pondělí do pátku, konkrétně od 31. 7. 2017 do 25. 8. 2017 a dále v následujícím roce od 30. 7. 2018 do 24. 8. 2018.

Z projektu budou hrazeny platy zaměstnanců, dále výtvarné, hudební a sportovní potřeby pro aktivity  jednotlivých příměstských táborů.

Projekt si dále klade za cíl přispět svou realizací k zharmonizování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Důraz je kladen na prohloubení vztahu škola rodina a na prevenci závadového chování mladých.

Mgr. Blanka Váňová
ředitelka školy

Ve středu 24. května jsme se společně s žáky sedmých ročníků a sekundy vydali do Slezského divadla v Opavě, abychom si rozšířili kulturní obzory, připomněli si dobu vlády Karla IV. a zaposlouchali se do krásných melodií hry, kterou tak proslavil filmový muzikál režiséra Zdeňka Podskalského.

Dechberoucí začátek hry, kdy se na scéně objevila doslova zlatem oděná králova žena s líbivým hlasem jen signalizoval, že celé představení bude pastvou nejen pro oči, ale zejména pak pro uši mladých diváků. Herecké a pěvecké výkony byly vskutku výtečné, zvláště pak milenecké dvojice Peška a Aleny, kteří se rázem stali pro naše žáky hvězdami. Vtipné a živé dialogy hry, moderně pojatá choreografie a vůbec celá inscenace si získaly srdce našich žáků. Žádným překvapením pro nás tedy nebylo, když již v průběhu přestávky si notovali chytlavé melodie a pohupovali se do rytmu hudby. Z jejich úsměvů a popěvků bylo zcela zřejmé, že je hra nejen zaujala či pobavila, ale dokonce i kulturně obohatila.

 

Mgr. Jamnická Lenka

Městské kulturní centrum Fulnek, p. o., společně s občanským sdružením Comenius Fulnek a Destinačním managementem turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s., vyhlásilo v rámci projektu „ SVĚT SLOVA 2017“ letos už desátý ročník výtvarné a literární soutěže pro děti MŠ a žáky základních a speciálních škol. Již tradičně se do této soutěže se svými pracemi zapojili i žáci naší školy a v silné konkurenci byli úspěšní.

Ve výtvarné části se ve III. kategorii umístila na krásném 2. místě žákyně Veronika Adamcová ze třídy 4. A a v kategorii II. byla cenou poroty oceněna Sofie Brňáková z 2. B třídy. Obě děvčata kreslila obrázek na téma „Co se děje v lese, když se setmí“.

části literární obsadil v V. kategorii nádherné 1. místo Daniel Zeisberger z 5. A a cenu poroty získal Vojtěch Záklasník z 5. C. Chlapci psali příběhy také na téma „Co se děje v lese, když se setmí“. Z II. stupně naší školy byla za svou literární práci oceněna cenou poroty žákyně 8. A Marcela Křížová, která psala povídku na téma „Sen princezny Terezky“.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo 25. května 2017 v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Všem oceněným žákům tímto srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných a literárních úspěchů.

Mgr. Jana Hanušová

 

 

 

Aj divadlo 2

Po úspěšné podzimní návštěvě anglického divadla zorganizovala naše škola ve čtvrtek 25. 5. 2017 opět zájezd do Opavy, tentokrát na divadelní představení Henry and Six Wives. Jednalo se o vystoupení brněnských gymnazistů o životě slavného anglického krále Jindřicha VIII, celé probíhalo v angličtině a bylo pojato zábavně, humorně a s nadsázkou, aby zaujalo mladé diváky. Zároveň však všem jistě uvízly v paměti základní informace z anglické historie. Na úvod autorka textu stručně česky vysvětlila obsah díla, takže nebyl problém s porozuměním, případné neznámé výrazy diváci z kontextu odhadli.

Představení se zúčastnilo 80 žáků z 9. A, 9. B, sekundy, tercie a kvarty. Uvítali, že si mohli v praxi vyzkoušet, že jejich jazykové znalosti už jsou dostatečné, aby pochopili anglický text, a zároveň se zasmát. Vyučující ocenily, že divadlo bylo pro žáky velkou motivací pro další studium angličtiny.

 PhDr. Jana Ambrožová

Dne 9. 5. 2016 se 36 žáků z prvního a druhého stupně naší školy zúčastnilo krajského kola přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list, která se konala na ZŠ Břidličná.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích: N – nejmladší žáci 1.- 3. třída, M – mladší žáci 4.- 6. třída a S – starší žáci 7.- 9. třída. Každá kategorie byla rozdělena do dvou hlídek, které společnými silami musely zvládnout úkoly na patnácti stanovištích (Živá příroda, Ornitologie, Členovci, Voda, Myslivost, Ochrana přírody, Les, Létající savci, Botanika, Práce pro přírodu, Hydrobiologie, Odpady, Geologie, Šelmy, Plazi a obojživelníci). I přes nepříznivé počasí se všichni pustili s chutí do soutěžení.

Nejmladší žáci  kategorie N obsadili  4. a 8. místo, žáci kategorie M 9. a 12. místo a naši nejstarší soutěžící  kategorie S obsadili 8. a 9. místo.

Mgr. Kamila Kokešová

 

 

Letošních mezinárodních Globe Games v Moravských Budějovicích se zúčastnil čtyřčlenný tým, který tvořili žáci 6. ročníku – Daniel Cáb, Kristýna Sztefková, Karolína Pavlíková a žák 7. ročníku – Adam Hýl.

První den jsme se v rámci projektu zúčastnili kynologického doprovodného programu, kde jsme viděli výcvik psů i ukázku agility. Večer nás čekalo slavnostní zahájení Globe Games s hudebním i divadelním programem.

Druhý den žáci prezentovali náš projekt s názvem „RAČÍ S.O.S.“ před školami z celé ČR. Pro celý tým to byla zcela nová zkušenost. Všichni čtyři členové i přes velkou nervozitu ukázali své kvality – nadšení pro naši práci, schopnost improvizovat a vzájemně si pomáhat. Náš projekt „RAČÍ S.O.S.“ sklidil velký úspěch, především pro svůj praktický dopad. Bylo nám doporučeno v projektu pokračovat i v nadcházejícím roce. Odpoledne druhého dne se neslo v duchu festivalu, oslav a trhů Globe Games. Večer pro nás byl připraven opět zajímavý doprovodný program – prohlídka místního hradu.

Třetí den jsme na krásné Vysočině zakončili terénní hrou, po které nás čekal šestihodinový návrat domů.

Globe Games 2017 bylo velmi vydařené, poznali jsme krásnou přírodu a okolí Moravských Budějovic, seznámili jsme se s novými lidmi a nabyli spoustu příjemných zážitků. I přes náročnost zdlouhavého cestování a nabitého programu, jsou žáci odhodláni v projektu pokračovat. Pokud by i Vás zajímalo něco více o našem projektu, budete mít možnost se informace dozvědět – plánujeme pořádat veřejnou přednášku na téma ,,Račí S.O.S.“

 


V pátek 12. května 2017 zcela zaplněný sál kulturního domu ve Vítkově shlédl Jarní akademii žáků 2. stupně základní školy a primy – septimy víceletého gymnázia na téma Ten dělá to a ten zas tohle.
Režie se tentokráte ujali Karína Kopecká a Tomáš Kaluža, za mixážní pult opět usedl Mgr. Martin Šrubař, slovem provázeli Mgr. Petr Molek, Karína Kopecká a Blanka Sedlaříková.
Poděkování patří třídním učitelům Mgr. Andrei Mášové – prima, Mgr. Petře Bekové – 6.B, Mgr. Jitce Sokolové – 9.A, Mgr. Janě Ambrožové – 8.A, Mgr. Renátě Šťastné – 9.B, Mgr. Janě Kajzarové – 7.B, Mgr. Petře Bartoschové – 7.C, Mgr. Kamila Kokešová – 7.A.
Zvláštní poděkování patří třídním učitelům, kteří odvážně se svými žáky na jevišti vystupovali – Mgr. Michaele Hasalové – 8.B, Mgr. Ivo Hasalovi – 6.A, Mgr. Michaele Škrábalové – tercie, Mgr. Heleně Kozlové – sexta, Tomáši Kalužovi – septima, Mgr. Mileně Mačákové – kvarta, Mgr. Lence Jamnické – sekunda.
Děkujeme rovněž osvětlovačům Alexandru Pisanimu a Patriku Lamatschkovi, za videoprojekci Janu Duškovi, za fotodokumentaci Bc. Radce Kopecké, pomocníkům v zákulisí Petru Ambrožovi a žákům kvinty, za práci na sále Pavle Maluškové, Veronice Řehounkové, Daniele Bartákové, Janě Frankové a Věře Burdíkové.
Školní akademii podpořil rovněž zřizovatel školy Město Vítkov částkou 9 000,- Kč.
Na dobrovolném vstupném byla vybrána částka 6 928,- Kč, která bude použita na zaplacení pronájmu sálu, rekvizit a kostýmů. Finanční zůstatek bude převeden do Klubu rodičů.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

2017 05-12 Slovanský den v Archeoparku Chotěbuz (1)V pátek 12. 5. 2017 se žáci kvarty, sedmých ročníků, sekundy a tercie zúčastnili Slovanského dne v Archeoparku Chotěbuz-Podobora, kde se mohli seznámit se životem Slovanů na jednom z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých nalezišť v Moravskoslezském kraji. Exkurze tak byla završením naší účasti v soutěži „Postav si své středověké hradisko“, které se zúčastnily již zmíněné třídy, a kterou vyhrála třída kvarta.
Skupina historie a šermu Tizon naše žáky nejprve zavedla přímo do doby starých Slovanů sehráním legendy o sv. Václavovi a následně je provedla jednotlivými stanovišti, kde je seznámili se způsoby odívání a stravování (žáci si na vlastní kůži mohli např. vyzkoušet mletí obilí), základními typy zbraní, které naši předci mohli používat (zde si mohli vyzkoušet lukostřelbu), a náboženstvím Slovanů.
Řada účastníků exkurze by pravděpodobně v minulosti zahynula hlady, neboť poznat některá semena známých rostlin a jednotlivé živočichy, které naši předci lovili, či umlít si obilí a trefit se při lukostřelbě do terče řadě z nich činilo problémy. Takže řada z nich určitě byla ráda, když jsme opět sedli do autobusu a vydali se vstříc jejich současným životům.

Mgr. Miroslav Bučánek