Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve dnech 6. 9. 2017 jsme se zapojili do adaptačního kurzu, který pro nás připravili asistenti z Eurotopie. Nabídli nám poznávací hry, které by usnadnily novým žákům, kteří přestoupili ze ZŠ Heřmanice u Oder, vhodně se začlenit do nového třídního kolektivu.

Všichni dohromady jsme strávili příjemné čtyři hodiny. Ve třídě žáky zaujala postřehová hra “Jak se jmenuješ“ a sluchová hra „Romeo a Julie“. Společně si žáci vytvořili 10 základních pravidel třídy, podepsali se pod tato pravidla a přislíbili, že je budou plnit a respektovat.

V další části adaptačního kurzu jsme se vydali ven. Na školním hřišti jsme hráli postřehovou hru „Jméno za dekou“, kde si žáci upevňovali jména dětí ve třídě. V městském parku jsme už hráli náročnější pohybovou a postřehovou hru „Na čísla“, kde byla mezi žáky nutná aktivní komunikace.

Asistentky Jana a Eva z Eurotopie, které nás provázely a vedly celým adaptačním kurzem, byly velmi příjemné. Společné dopoledne velmi rychle uběhlo a moc se nám líbilo.

Uvítali bychom, kdyby se mohlo uskutečnit další pokračování adaptačního kurzu.

 

Zapsali žáci V. D

 

Každý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou děti poprvé do školy. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelným zážitkem. Pro 57 prvňáčků se stalo pondělí 4. září 2017 dnem slavnostním. Na svou první cestu do školy děti doprovodili rodiče i prarodiče. Děti se těšily nejen na školu, ale také na nové kamarády a na své paní učitelky. Prvňáčky nejprve přivítaly ve třech prvních třídách paní učitelky Mgr. Dagmar Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka Hauerlandová. Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunuli do kulturního domu ve Vítkově, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní ráz umocnila přítomnost zástupců města pana starosty Ing. Pavla Smolky,  místostarostky Lenky Sonnkové, tajemnice Ing. Šárky Petrtýlové, vedoucího odboru služeb Ing. Zdeňka Kuboně a předsedkyně klubu rodičů Vladislavy Sobolové. Všechny přítomné přivítala zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová a předala slovo paní ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která nastínila rodičům i prvňáčkům, co je v novém školním roce čeká a na co se mohou těšit. V krátkém projevu povzbudivá slova přidal i pan starosta. Společně předali dětem pamětní listy, upomínkové dárky a popřáli jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu. Věříme, že celý školní rok bude pro všechny prvňáčky tak hezký jako byl první školní den.

Mgr. Dagmar Lanková

 

 

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové.

Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich partnerských škol z Kalet a Vrbové. V loňském roce proběhl mezinárodní závod v Dračích lodích v Hranicích. Letos jsme 6. 6. 2017 uspořádali závody v netradičních sportech, které se konaly v areálu Davidova mlýnu v Kružberku. Z každé školy dorazilo 40 žáků a 4 kantoři, což bylo dohromady 120 závodníků, kteří mezi sebou soutěžili v pěti disciplínách:

 1. Golf
 2. Minikopaná
 3. Ringo
 4. Lodě
 5. Lanové dovednosti

Mezinárodní závody začaly příjezdem našich partnerských škol do areálu. Bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení v podobě sladkých koláčů, buchet a obložených chlebíčků. Po celou dobu konání závodů měli soutěžící ze všech škol zajištěn pitný režim. Samotné závody začaly v 10 hodin a probíhaly současně na všech stanovištích. Žáci byli svými učiteli rozděleni podle ročníků a kategorií na jednotlivé disciplíny. Naše 40 členná výprava měla v každém sportu zastoupení na stupni vítězů.
Po ukončení všech sportovních aktivit, jsme se posilnili skvělým obědem a už hodně nervózní čekali na vyhlášení výsledků, které pro naše sportovce dopadlo na výbornou.

Konečné pořadí bylo následující:

GOLF
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ Kalety

 

MINIKOPANÁ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Vrbové
3. místo ZŠ  Kalety

 

RINGO
1. místo ZŠ Vrbové
2. místo ZŠ Kalety
3. místo ZŠ a G Vítkov

 

LANOVÁ DRÁHA
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

 

LODĚ
1. místo ZŠ a G Vítkov
2. místo ZŠ Kalety
3. místo Gymnázium Vrbové

Nejvíce se závodníkům líbil závod na lodi kolem ostrova, kde došlo dokonce i na nechtěné koupání našich slovenských kamarádů a našeho Maxe Blahety. Na závěr si trať vyzkoušela také posádka učitelů ze Slovenska.

V příjemném prostředí Davidova mlýnu jsme strávili krásný den a odvezli si spoustu, nejen sportovních, zážitků a už teď se těšíme na příští rok. Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek ve výši 27 600kč a partnerským školám z Kalet a Vrbové za účast.

Kabinet TV

V pondělí 10. dubna 2017 se vydala skupina osmi žáků naší školy na Mezinárodní matematickou soutěž do partnerského města Kalety. Soutěž je velmi náročná. Tradičně žáci řeší osm úloh za 60 minut. Kategorie žáků sedmých – devátých tříd navíc řeší stejné zadání.  Hodnotí se nejen výsledek, ale především postup, kterým se žáci k výsledku dopracovali. Naši školu reprezentovali žáci sekundy – Valerie Šavrdová, Adam Faldýn a Denis Václavík, žáci kvarty – Karolína Daníčková, Jan Leher, Jiří Zweper a Dominik Nedzbala, žák 7.A – Pavel Smolka. Nejlépe si vedl Jan Leher, který získal 3. místo. Zvláštní ocenění získali Karolína Daníčková a Dominik Nezdbala. V první desítce se umístil Pavel Smolka a Jan Zwesper. Pochvalu ale zaslouží všichni žáci.

Pokud Vás zajímá, jaké úlohy žáci řešili, pak nabízím jednu z nich.

Dominik vymodeloval z plastelíny kvádr o rozměrech 6x5x19 cm. Potom jej znovu rozválel a vymodeloval tři různě velké krychle. Ke svému překvapení zjistil, že velikosti všech hran vyšly v centimetrech jako celá čísla. Jaké rozměry měly Dominikovy krychle?

Po náročné soutěži jsme se vydali do Muzea Chleba v Radzionkově. Shlédli jsme film o výrobě chleba v současnosti i minulosti, o tradicích spojené s chlebem, zkusili jsme si z těsta uplést housku a netrpělivě jsme čekali až se upečou a ochutnáme své výtvory.

A jaké jsou tedy rozměry Dominikových krychlí? No přece 6x5x1 cm.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

dscf9371V úterý 27. září jsme byli pozváni do partnerského města v polských Kaletách. Hlavní náplní sportovního pobytu byly běžecké závody, které se nekonaly v aleji Zlatý Dub, ale na nové běžecké dráze místního stadionu. Běhalo se podle ročníků narození a naše 48 členná výprava měla v každé věkové kategorii medailové zastoupení. Nejvíce v ročníku 2007 (Alice Zouharová 1., Beatrice Moretti 2., Lukáš Lamatschek 3.) a 2004 (Adam Faldýn 1., Luděk Kozák 2., Magdaléna Tomešová 3.). V dalších bězích skončily Veronika Mikulenková 1., Eliška „Elvíra“ Kosterová 2. a Adéla Nováková 2. Po skvělém obědě došlo také na očekávané nákupy i přátelský fotbálek na umělém hřišti vedle místní školy. Za sladkou odměnu pak všichni brali asi hodinu a půl dlouhý čas strávený v krásném aquaparku v Tarnowskich Górach, kde se vyřádili na tobogánech i v mořských vlnách. Po malé svačince všichni řádně usedli na svá sedadla a s pěknými zážitky se vydali směr Vítkov. Už teď se těšíme na příští rok a na pozvání do Polska. Sportu zdar!!!

a16Každoročně pořádáme sportovní akce pro naše partnerské školy (Kalety – Polsko, Vrbové – Slovensko). V loňském roce proběhl mezinárodní orientační běh. Letos jsme 17. června vycestovali do Hranic na Moravě, kde na řece Bečvě proběhly závody dračích lodí. Každá škola vytvořila dvě posádky, které čítaly 20 žáků (10 děvčat a 10 hochů). Také bylo třeba zvolit „bubeníka“, jehož úkolem je udávat rytmus pádlování pomocí úderů do bubnu.

Každá posádka využila možnost tréninkové plavby. V samotném závodu musely jednotlivé týmy dopádlovat k mostu, obeplout pilíř a zase zpět. Jednalo se o vzdálenost kolem 600 m. Tuto trať všichni absolvovali dvakrát a lepší čas rozhodoval o celkovém pořadí. Vzhledem k náročným povětrnostním podmínkám, byl závod dosti náročný. Ale všechny posádky závod úspešně dokončily.

Konečné pořadí bylo následující:

 1. Vrbovské vrby (gymnázium Vrbové) – 4:36
 2. Vrbovský vichor (ZŠ Vrbové) – 4:58
 3. Gymnázium Vítkov – 5:06
 4. ZŠ Vítkov – 5:08
 5. Czarny koń – 6:18
 6. Dzikie kotky – 7:20

Na závěr si trať vyzkoušela smíšená posádka učitelů a žáků v čase 5:10.

V příjemném prostředí loděnice v Hranicích jsme strávili krásný den a odvezli si plno zážitků. I ve větrném počasí, díky němuž nezůstala žádná posádka suchá, všichni bojovali ze všech sil.

Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek, partnerským školám za účast a organizátorům z klubu Hranice Dragon’s.

Kabinet TV

5. místo v mezinárodní konkurenci

Třída V. A se v letošním školním roce zúčastnila Poháru vědy ROJKO 2016. Tato fyzikální soutěž letos uctila památku doc. Milana Rojka, předního českého fyzika, který byl čestným prezidentem Asociace mladých debrujárů, jež celý pohár organizuje. Letošní ročník proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a mnohých dalších organizací. Soutěž má mezinárodní rozměr, jelikož se jí účastní také Alžírsko, Egypt, Turecko, Tunisko, Irán, Libye, Malajsie, Slovensko a Německo. Každý z přihlášených týmů musel projít celkem čtyřmi koly, která se vždy skládala ze tří částí – kreativity žáků, teorie a výzkumu, praxe a projektu. Během jednotlivých kol jsme tak vytvořili např. přístroj na přelévání vody, Archimédův šroub či kuličkodráhu. V konkurenci zhruba 5.000 týmů jsme ziskem 395 bodů (ze 400 možných) obsadili v rámci České republiky 5. místo v naší kategorii (1. stupeň základních škol) a postoupili tak do mezinárodního finále. To se uskutečnilo ve dnech 17. – 19. 6. 2016 v hotelu Pramen v Praze a probojovalo se do něj celkem 21 týmů z České republiky, Slovenska, Německa a Turecka, rozdělených do tří kategorií (1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy). Naši školu reprezentovali Václav Stec, Martina Kristiánová, Martina Jochcová a Lucie Konečná. V pátek proběhla pódiová vystoupení jednotlivých týmů, kdy měli  žáci za úkol během pěti minut představit svůj tým a vlastní vybraný pokus z oblasti fyziky. V sobotu dopoledne proběhla prezentace na stáncích, kde jednotlivé týmy představily své výrobky, pokusy apod., které vytvářely během jednotlivých školních kol. Odpoledne bylo volno určené k individuální prohlídce Prahy. Večer se konalo vyhodnocení celé soutěže spojené s předáním pohárů, diplomů a věcných odměn. Celou soutěž zakončil kulturní program s živou hudbou pro děti, zatímco vedoucí jednotlivých týmů měli možnost na společné schůzce zhodnotit letošní ročník Poháru vědy a dát organizátorům zpětnou vazbu. V naší kategorii jsme obsadili 5. místo, což je v mezinárodní konkurenci obrovský úspěch.

Mgr. Hana Halamíčková, vedoucí týmu

img514 img510 img511 img512 img513

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOd ledna do dubna se celá třída 5. A zúčastnila mezinárodní soutěže POHÁR VĚDY SCIENCE CUP ROJKO 2016. Této soutěže se kromě České republiky účastní také Alžírsko, Egypt, Írán, Libye, Malajsie, Německo, Slovenská republika, Tunisko a Turecko.

Celá soutěž byla zaměřena na fyzikální pokusy a experimenty. Každé ze čtyř kol se skládalo vždy ze 3 částí.

První část představovala kreativitu žáků. Žáci měli např. nakreslit své logo, představit se pomocí rýmů v básni, atd.

Druhá část byla zaměřena na teorii a výzkum. V této části museli žáci podle popisu vytvořit pokus a z něj odvodit teorii a odpovědět na dané otázky, např. měli vytvořit raketu na vzduchový pohon z PET láhve.

Třetí část nazvaná praxe a projekt byla vždy nejsložitější. Žáci museli vymyslet na dané téma svůj vlastní vynález, který musel splňovat určité parametry a také musel fungovat. Vymýšleli jsme např. kuličkodráhu nebo přístroj na přelévání  a dopravu vody.

Z 91 přihlášených družstev jsme obsadili v naší kategorii krásné 5. místo v České republice. Chyběl nám jen jeden bod k postupu do mezinárodního finále. Z celkových možných 400 bodů jsme získali 395 bodů.

Mgr. Hana Halamíčková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA oslík

V pátek 15. dubna 2016 odjela osmičlenná skupina žáků Ondřej Šamárek 2. G, David Jirout 2. G, Karolína Daníčková 3. G, Jan Leher 3. G, Dominik Nedzbala 3. G, René Kristián 3. G, Kryštof Wojnarovský 7.A a Beáta Vodičková 5. G za doprovodu Mgr. Dany Kajzarové, vyučující matematiky a Mgr. Petra Molka do partnerské školy v polských Kaletách na Matematickou soutěž.  Po příjezdu do Kalet nás vyučující zavedli do haly, kde jsme si odložili věci a vylosovali si číslo stolu, u kterého jsme řešili samostatně jednu hodinu příklady z matematické olympiády. Po dopsání pro nás bylo připraveno občerstvení. Následující hodinu jsme čekali na výsledky. Umístili jsme se celkem dobře. Ondřej Šamárek se umístil na 2. místě, o pouhé 3 body za místem prvním, na 4. místě David Jirout a  Karolína Daníčková se shodným počtem bodů, na 5. místě Jan Leher z celkového počtu 16 řešitelů v naší kategorii.

Po vyhlášení výsledků, převzetí diplomů a věcných odměn byl pro nás připraven oběd.  Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce z polské školy Mgr. Dorotě Manczak, starostovi Města Kalety Mgr. Klaudiuszovi Kandziovi a hlavnímu organizátorovi celé soutěže Dr. Josefu Kalinowskému za pozvání do Kalet a přípravu soutěže.

Ondřej Šamárek,  sekunda

img450 img451 img452 img453