Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dilny_pro_rodiceV posledních měsících proběhly na naší škole společné dílny pro rodiče a budoucí prvňáčky pod vedením školního speciálního pedagoga Mgr. Aleny Seidlerové a třídních učitelek budoucích prvních tříd. Garantem akce bylo školní poradenské pracoviště. Pedagožky předložily několik nápadů, které by mohly pomoci při přípravě dítěte na školní docházku. Nemalým přínosem pro rodiče i učitelky byla přednáška PhDr. Nory Gavendové, která seznamovala všechny zúčastněné s účinnými kroky při výchově předškolních dětí. Optimální připravenost dítěte, jeho pohybové dovednosti, matematické schopnosti a všeobecné znalosti budou tématem posledních společných dílen pro rodiče a děti, které se uskuteční 3. 6. 2014 v 15:30 hod. v prostorách školní jídelny. Při této příležitosti budou rodiče seznámeni s rozdělením dětí do tříd a taktéž se svými třídními učitelkami, vychovatelkami a výchovnou poradkyní.

Pro ty nejlepší maminky na světě je připraven ve školním klubu 16. května 2014

DEN MATEK – Maminčiny dobroty. Začátek soutěžní oslavy je v 15.30 hodin.

Přijďte společně se svými dětmi zapomenout na starosti všedních dnů. Návratky odevzdejte svým vychovatelkám do 13. 5. 2014(po tomto datu vás již nezařadíme mezi soutěžící).

Školní družina bude tento den uzavřena v 15:00 hodin.

Na společně strávené odpoledne se těší vychovatelky ŠD, ŠK a pedagogové.

Dne 12. 5. 2014 se vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvkovou organizaci,
do prvního ročníku ve školním roce 2014-2015 
na tyto obory:

  • čtyřleté gymnázium: 79-41-K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79-41-K/81 Gymnázium

Přihlášky do 2. kola posílejte do 21. května 2014 na adresu:

Základní škola a gymnázium, Vítkov, Komenského 754,  749 01 Vítkov

Přijímací zkoušky ve 2. kole se konají jen na obor 79–41–K/ 81 dne 2. června 2014 (náhradní termín 9. června 2014) formou testů z jazyka českého a matematikyKritéria a více informací zde.

MatematickyKlokan2014V březnu se žáci naší školy již tradičně zapojili do prestižní mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se každoročně účastní téměř dva a tři čtvrtě milionů mladých lidí z přibližně 30 zemí celého světa. Soutěž vznikla v osmdesátých letech minulého století v Austrálii a na evropský kontinent se rozšířila v letech devadesátých. Matematický klokan je rozdělen do pěti kategorií od nejmladšího Cvrčka (2. a 3. třída ZŠ) po nejstaršího Studenta (předmaturitní a maturitní ročník SŠ). Soutěž se nedělí na kola, všichni žáci ji absolvují v jeden den. V České republice je pořadatelem Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s UP v Olomouci. Jiří Solař z oktávy se v nejvyšší kategorii umístil, stejně jako v loňském roce, na druhém místě v okrese mezi všemi ostatními středními školami. Jirka po maturitě zamíří na vysokou školu, ale vypadá to, že nám další šikovní matematici dorůstají. V kategorii Klokánek totiž dosáhl výborného umístění Pavel Smolka ze třídy 4. A, který obsadil 3. – 6. místo v okrese. Oběma k jejich vynikajícímu výsledku blahopřejeme! Mgr. Lenka Zychová

OLYMPUS DIGITAL CAMERASoutěž Miss Roma 2014, kterou pořádá Klub Kamarád, Dům dětí a mládeže a ZŠ Štramberská v Kopřivnici, je určeno dívkám od 6 do 18 let. Vítkov letos zastupovala Renáta Kováčová, která se nakonec stala vicemiss. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Eurorebus_logoŽáci vyššího stupně a gymnázia se tradičně účastní celostátní soutěže Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné znalosti z přírodních věd (především zeměpisu). Každoročně probíhají od října do března kvalifikační kola přes internetové stránky soutěže. Do krajského finále, které se konalo v aule Slezské univerzity v Opavě 6. 4. 2014, se kvalifikovaly téměř všechny naše třídy. Úspěšné třídní kolektivy vždy reprezentovala trojce řešitelů. Z přibližně 25 škol v každé kategorii, postupovalo prvních pět do republikového finále (červen, Praha, tým 7. A – viz výsledky dále).
Celý příspěvek

V pondělí 7. dubna 2014 proběhl ve všech ročnících prvního stupně projekt s názvem „Zdravý životní styl“. Žáci se dozvěděli poutavou formou informace o zdraví, zdravé výživě, o významu pohybu a sportu, o otužování a oblékání, o ochraně svého zdraví a odpočinku. To vše velmi zábavnou formou – hrami, soutěžemi, výtvarnými projekty, divadlem i praktickými ukázkami. Celý týden jsme také zdravě svačili, sportovali a nechyběly ani ukázky relaxace, do které se zapojili všichni. V rámci mini výzkumu jsme zjistili, že náš skutečný denní příjem tekutin odpovídá doporučené míře. A abychom svá těla nejen znali, ale i potěšili, pondělí jsme zasvětili i kuchařskému umění.  Některé třídy si pro ostatní připravily zdravý pokrm spojený s ochutnávkou ve formě švédského stolu. Žákům bylo předvedeno, že i zdravé potraviny mohou být chutné. A tak jsme ten den odcházeli domů přímo „nacpaní“ vitamínovou bombou. Takže – nejen, že jsme si pochutnali, ale zároveň jsme se něco zajímavého naučili.

Přijďte si k nám zkusit přijímací test z matematiky a českého jazyka. Test z českého jazyka cvičně píšeme v úterý 1. dubna v učebně primy od 13.00 do 14.00, součástí bude také rozbor a zhodnocení testu. Cvičný test z matematiky a jeho rozbor proběhne v úterý 8. dubna v učebně primy, od 13.00 do 14.00. Přijímací zkoušky na naši školu se budou konat 22. dubna 2014.