Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ván. laťka - fotoZákladní škola a gymnázium Vítkov může být právem hrdá na svého žáka sedmé třídy Jiřího Strakoše, který o sobě dal výrazně vědět skvělými výkony ve skoku dalekém i vysokém. V říjnu skočil na Memoriálu Mirko Fišera v Háji ve Slezsku 538 centimetrů do dálky. Vytvořil rekord memoriálu a zároveň přispěl ke třetímu místu celého družstva. V prosinci na Vánoční laťce v Opavě vyhrál soutěž ve skoku vysokém v kategorii mladších žáků výkonem 172 centimetrů. Znovu překonal rekord laťky a spolu s Markem Hanušem, Janem Kundrátem a Jakubem Pokorným zvítězili v soutěži družstev a nechali tak za sebou všechny ostatní školy okresu. Jirka se okamžitě dostal do hledáčku odborných trenérů z Opavy a bude se rozhodovat o své další atletické budoucnosti. Přejeme mu dobrou volbu a těšíme se, že o něm ještě dozajista uslyšíme.

20 let ligy sportuKaždý rok se v Opavě vyhlašuje touto dobou nejlepších 10 sportovních škol okresu. Letošní vyhlašování bylo slavnostnější, protože Liga sportu slavila 20 let. Naše škola se v historii pravidelně umisťovala mezi elitní desítkou, proto jsme byli pozváni i letos. V kulturním domě Na Rybníčku pozdravil všechny svým projevem primátor města Opavy pan Zdeněk Jirásek, mezi přítomnými nás zastupovali starosta Vítkova Ing. Pavel Smolka, ředitelka Základní školy a gymnázia Vítkov Mgr. Blanka Váňová a za tělocvikáře Mgr. Petr Molek (na snímku). Ve vestibulu jsme fotkami a diplomy prezentovali výkony, kterých jsme dosáhli za celou dvacetiletou historii a rozhodně jsme se neztratili. Upomínkou na slavnostní akci nám je stříbrný pohár, který bude vystaven ve vitrínách školy. Za toto ocenění děkujeme všem dětem, které úspěšně reprezentují školu a zároveň i jejím učitelům, kteří je na soutěže připravují.

P1120155

Na Valdštějnském náměstí v Praze jsme hledali recepci A do Jednacího sálu Senátu. Nenašli jsme pouze hlavní vchod, ale potkali jsme se tam i s dalšími „žákovskými parlamenťáky“ z celé České republiky. Nejdříve probíhala registrace účastníků, z naší školy to byl Jakub Koláček a Nikola Holubcová ze 7. A. Celou akci zahájil a moderoval Mgr. Filip Hotový Ph. D., metodik a organizátor vedení CEDU (Centrum pro demokratické učení). V devět hodin začali žáci prezentovat jednotlivé oblasti školy pro demokracii. Našim úkolem bylo zmapovat oblast nazvanou „Práce ve třídě“, kde jsme popisovali různé role a služby ve třídě.
Celý příspěvek

Ve dnech 4. – 9. 11. 2013 proběhl na ZŠ a gymnázium Vítkov Týden pro inkluzi. Jednalo se o akci, kterou společně pořádalo o. s. Rytmus a o.p.s.  Člověk v tísni. Šlo o  podpoření zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.
Celý příspěvek

Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Projekt nese  název Etický učitel – etický žák a v jeho rámci se uskuteční 5 čtyřhodinových workshopů, kterých se zúčastní 80 % pedagogických pracovníků školy. Více informací …

V prvních dvou týdnech nového školního roku probíhaly na naší škole adaptační programy pro žáky 1. tříd základní školy, 1. ročník víceletého gymnázia a 1. ročník čtyřletého gymnázia. Tyto programy zajišťovali pracovníci organizace EUROTOPIA Opava. Cílem bylo usnadnit žákům co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým třídním učitelem. Společně se svými třídními učitelkami byli žáci zaměstnáváni různými aktivitami: seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními.
Celý příspěvek

Ve dench 4. a 5. 9. 2013 jsme byli pozváni na Den otevřených dveří do Střediska volného času ve Vítkově, které nabízí dětem zájmové kroužky pro využití volného času. Během návštěvy jsme prošli celé středisko zábavnou, hravou formou. Některé děti se poprvé seznámily s prostředím – domečku – jak nazývají budovu, kde se scházejí na kroužky. Zde je každá místnost určena danému klubu, například klub modelářský, rybářský, šachový, keramika, divadelní atd.
Celý příspěvek

Zahájení_2013_náhledKaždý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou prvňáčci poprvé do školy. Celkem 91 prvňáčků zahájilo svůj první školní den v pondělí 2. září 2013. Děti se na školu těšily, také na své paní učitelky a na nové kamarády. Jejich třídními učitelkami jsou v 1. A třídě Mgr. Dagmar Lanková, v 1. B třídě Mgr. Jana Hanušová, v 1. C třídě Mgr. Petra Chovancová a v 1. D třídě Dagmar Snášelová. Prvňáčky, jejich rodiče, ale i babičky a dědečky přivítaly paní učitelky ve vyzdobených třídách, s dětmi si povídaly, co je ve škole čeká a popřály jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém kolektivu.
Celý příspěvek