Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

DiplomM_JakubecMimořádného úspěchu dosáhl žák naší školy Matěj Jakubec z 9. A v okresním kole Olympiády v jazyce německém v kategorii 8. a 9. ročníků, kde ve velké konkurenci obsadil nádherné třetí místo, přičemž od místa druhého ho dělilo pouze půl bodu. Matějovi srdečně blahopřejeme k prokázání tak vynikajících lingvistických znalostí.

Kalety 2014O vánočních prázdninách se uskutečnilo v polských Kaletách setkání pedagogických sborů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet. Cílem setkání bylo vzpomenout na 20-ti letou vzájemnou spolupráci, prodiskutovat realizaci nově schváleného projektu Poznáváme řemesla moravských a slezských předků a v neposlední řadě předat 400 kg uzávěrů PET lahví.
Tyto jsme od září do prosince sbírali pro žáka polského gymnázia, kterému byla amputována levá noha. Finanční příspěvek z prodeje uzávěrů PET lahví tak přispěje k pořízení kvalitní protézy. Benjamín, tak se chlapec jmenuje, často do Vítkova přijížděl na různé sportovní závody a účastnil se společných projektů. Ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová předala do rukou ředitele gymnázia v Kaletách také obraz anděla s věnováním a popřála Benjamínovi  jménem všech žáků a pedagogů naší školy mnoho sil, optimismu a pozvala ho na návštěvu do Vítkova.

Celý příspěvek

Bez názvu

Příjemné prožití svátků, hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2014 přejí zaměstnanci Základní školy a gymnázia ve Vítkově.

Ván. laťka - fotoZákladní škola a gymnázium Vítkov může být právem hrdá na svého žáka sedmé třídy Jiřího Strakoše, který o sobě dal výrazně vědět skvělými výkony ve skoku dalekém i vysokém. V říjnu skočil na Memoriálu Mirko Fišera v Háji ve Slezsku 538 centimetrů do dálky. Vytvořil rekord memoriálu a zároveň přispěl ke třetímu místu celého družstva. V prosinci na Vánoční laťce v Opavě vyhrál soutěž ve skoku vysokém v kategorii mladších žáků výkonem 172 centimetrů. Znovu překonal rekord laťky a spolu s Markem Hanušem, Janem Kundrátem a Jakubem Pokorným zvítězili v soutěži družstev a nechali tak za sebou všechny ostatní školy okresu. Jirka se okamžitě dostal do hledáčku odborných trenérů z Opavy a bude se rozhodovat o své další atletické budoucnosti. Přejeme mu dobrou volbu a těšíme se, že o něm ještě dozajista uslyšíme.

20 let ligy sportuKaždý rok se v Opavě vyhlašuje touto dobou nejlepších 10 sportovních škol okresu. Letošní vyhlašování bylo slavnostnější, protože Liga sportu slavila 20 let. Naše škola se v historii pravidelně umisťovala mezi elitní desítkou, proto jsme byli pozváni i letos. V kulturním domě Na Rybníčku pozdravil všechny svým projevem primátor města Opavy pan Zdeněk Jirásek, mezi přítomnými nás zastupovali starosta Vítkova Ing. Pavel Smolka, ředitelka Základní školy a gymnázia Vítkov Mgr. Blanka Váňová a za tělocvikáře Mgr. Petr Molek (na snímku). Ve vestibulu jsme fotkami a diplomy prezentovali výkony, kterých jsme dosáhli za celou dvacetiletou historii a rozhodně jsme se neztratili. Upomínkou na slavnostní akci nám je stříbrný pohár, který bude vystaven ve vitrínách školy. Za toto ocenění děkujeme všem dětem, které úspěšně reprezentují školu a zároveň i jejím učitelům, kteří je na soutěže připravují.

P1120155

Na Valdštějnském náměstí v Praze jsme hledali recepci A do Jednacího sálu Senátu. Nenašli jsme pouze hlavní vchod, ale potkali jsme se tam i s dalšími „žákovskými parlamenťáky“ z celé České republiky. Nejdříve probíhala registrace účastníků, z naší školy to byl Jakub Koláček a Nikola Holubcová ze 7. A. Celou akci zahájil a moderoval Mgr. Filip Hotový Ph. D., metodik a organizátor vedení CEDU (Centrum pro demokratické učení). V devět hodin začali žáci prezentovat jednotlivé oblasti školy pro demokracii. Našim úkolem bylo zmapovat oblast nazvanou „Práce ve třídě“, kde jsme popisovali různé role a služby ve třídě.
Celý příspěvek

Ve dnech 4. – 9. 11. 2013 proběhl na ZŠ a gymnázium Vítkov Týden pro inkluzi. Jednalo se o akci, kterou společně pořádalo o. s. Rytmus a o.p.s.  Člověk v tísni. Šlo o  podpoření zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.
Celý příspěvek

Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Projekt nese  název Etický učitel – etický žák a v jeho rámci se uskuteční 5 čtyřhodinových workshopů, kterých se zúčastní 80 % pedagogických pracovníků školy. Více informací …