příspěvková organizace

Hlavní kontakty

FunkceJméno a příjmeníTelefonE-mail
Ředitel školy,
metodik prevence pro gymnázium
Mgr. Miroslav Bučánek556 300 779reditel@zsgvitkov.cz
Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeňMgr. Dáša Kalužová556 300 455dasa.kaluzova@zsgvitkov.cz
Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň,
metodička prevence pro 2. stupeň,
koordinátorka inkluze
Mgr. Romana Fajmonová556 300 777romana.fajmonova@zsgvitkov.cz
Zástupkyně ředitele školy
pro gymnázium
Mgr. Lenka Zychová556 303 375lenka.zychova@zsgvitkov.cz
Vedoucí ekonomického odděleníIng. Iveta Janatová556 303 395iveta.janatova@zsgvitkov.cz
EkonomkyLenka Haasová556 303 395lenka.haasova@zsgvitkov.cz
Marcela Táborská556 303 395marcela.taborska@zsgvitkov.cz
Vedoucí školní jídelnyDana Brožová556 300 775dana.brozova@zsgvitkov.cz
Skladní, pokladní,
zástupkyně vedoucí školní jídelny
Martina Kosternovámartina.kosternova@zsgvitkov.cz
Speciální pedagogMgr. Petra Grossmannová556 300 455petra.grossmannova@zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň,
metodička prevence pro 1. stupeň
Mgr. Bc. Jana Špoková556 301 341jana.spokova@zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně pro 2. stupeňMgr. Petra Beková556 302 131petra.bekova@zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně pro gymnáziumMgr. Andrea Mášová556 302 131andrea.masova@zsgvitkov.cz
Vedoucí školní družiny
a školního klubu
Karína Kopecká556 303 376karina.kopecka@zsgvitkov.cz
Školní družina nad jídelnou556 300 229
Školní družina v budově
nižšího stupně
556 300 396
Školní klub556 303 376
Správce budov, školníkPavel Chromekpavel.chromek@zsgvitkov.cz
Správce haly a malé tělocvičny,
údržbář
Radim Kiššradim.kiss@zsgvitkov.cz
Miroslav Chromekmiroslav.chromek@zsgvitkov.cz
Správce informačních
a komunikačních technologií
Bc. Lukáš Váňalukas.vana@zsgvitkov.cz
Koordinátor ICTIng. Jindřich Baumann jindrich.baumann@zsgvitkov.cz

 

Poradci z projektů

FunkceJméno a příjmeníTelefonE-mail
Koordinátor inkluze
projekt IN-VIT II
Mgr. Romana Fajmonová556 300 777romana.fajmonova@zsgvitkov.cz
Kariérová poradkyně pro 1. stupeň ZŠ
projekt IN-VIT II
Mgr. Bc. Jana Špoková556 301 341jana.spokova@zsgvitkov.cz
Kariérová poradkyně pro 2. stupeň ZŠ
projekt IN-VIT II
Mgr. Petra Beková556 302 131petra.bekova@zsgvitkov.cz
Kariérová poradkyně pro gymnázium
projekt IN-VIT II
Mgr. Andrea Mášová556 302 131andrea.masova@zsgvitkov.cz
Kariérová poradkyně
projekt Šablony SŠ II
Mgr. Jana Repkovájana.repkova@zsgvitkov.cz
Speciální pedagog
projekt Šablony SŠ II
Mgr. Pavla Hümerovápavla.humerova@zsgvitkov.cz

 

Třídní učitelé a zastupující třídní učitelé

TřídaUčebnaTřídní učitelE-mailFunkceZastupující
třídní učitel
I. AI. AMgr. Hana Sokolová hana.sokolova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Jana Hanušová
I. BI. BMgr. Jana Hanušovájana.hanusova@
zsgvitkov.cz
Koordinátor ŠVP
pro 1. stupeň
Mgr. Jarmila Haubeltová
I. CI. CMgr. Jarmila Haubeltovájarmila.haubeltova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Hana Sokolová
II. AII. AMgr. Dagmar Lankovádagmar.lankova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Dana Štenclová
II. BII. BMgr. Dana Štenclovádana.stenclova@
zsgvitkov.cz
Vedoucí žákovského parlamentu
pro 1. stupeň
Mgr. Dagmar Lanková
III. AIII. AMgr. Štěpánka Přečkovástepanka.preckova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Jana Špoková
III. BIII. BMgr. Bc. Jana Špokovájana.spokova@
zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň,
metodička prevence pro 1. stupeň
Mgr. Lenka Hauerlandová
III. CIII. CMgr. Lenka Hauerlandoválenka.hauerlandova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Štěpánka Přečková
IV. AIV. AMgr. Lenka Schleideroválenka.schleiderova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Blanka Štolfová
IV. BIV. BMgr. Blanka Štolfováblanka.stolfova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Kristina Holáňová
IV. CIV. CMgr. Kristina Holáňovákristina.holanova@
zsgvitkov.cz
Vedoucí žákovského parlamentu
pro 1. stupeň
Mgr. Lenka Schleiderová
V. AV. AMgr. Barbora Marešovábarbora.maresova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Sylva Doleželová
V. BV. BMgr. Sylva Doleželovásylva.dolezelova@
zsgvitkov.cz
Koordinátor EVVO
pro 1. stupeň
Mgr. Zuzana Víchová
V. CV. CMgr. Zuzana Víchovázuzana.vichova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Barbora Marešová
VI. AMul2Mgr. Petra Bartoschovápetra.bartoschova@
zsgvitkov.cz
Vedoucí žákovského parlamentu
2. stupně
Mgr. Eva Janštová
VI. BMaFyMgr. Dana Kajzarovádana.kajzarova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Petra Bartoschová
VI. CVVMgr. Eva Janštováeva.janstova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Dana Kajzarová
VII. AMul1Mgr. Veronika Trlicováveronika.trlicova@
zsgvitkov.cz
Kordinátor ŠVP
pro 2. stupeň
Mgr. Zuzana
Peterová Drimajová
VII. BPC2Mgr. Jana Ambrožovájana.ambrozova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Veronika Trlicová
VII. CPC1Mgr. Zuzana
Peterová Drimajová
zuzana.peterova.
drimajova@zsgvitkov.cz
Mgr. Jana Ambrožová
VIII. AZemMgr. Blanka Váňováblanka.vanova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Kristýna Krejčí
VIII. BMatMgr, Jana Brožovájana.brozova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Blanka Váňová
VIII. CPřírMgr. Kristýna Krejčíkristyna.krejci@
zsgvitkov.cz
Mgr, Jana Brožová
IX. APří2Mgr. Ivo Hasalaivo.hasala@
zsgvitkov.cz
Mgr. Petra Beková
IX. BŠK1Mgr. Petra Bekovápetra.bekova@
zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně pro 2. stupeňMgr. Ivo Hasala
I. GHudMgr. Helena Kozlováhelena.kozlova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Jana Kravčíková
II. GJazMgr. Michaela Hasalovámichaela.hasalova@
zsgvitkov.cz
Koordinátor ŠVP
pro gymnázium,
vedoucí žákovského parlamentu
pro 2. stupeň
Mgr. Michaela Škrabalová
III. GChMgr. Jana Kravčíkovájana.kravcikova@
zsgvitkov.cz
Mgr. Helena Kozlová
IV. GŘe1Mgr. Andrea Mášováandrea.masova@
zsgvitkov.cz
Výchovná poradkyně
pro gymnázium
Mgr. Alena Grosová
V. GŠK2Tomáš Kalužatomas.kaluza@
zsgvitkov.cz
Vedoucí žákovského parlamentu
pro gymnázium
PhDr. Jana Ambrožová
VI. GFyMgr. Michaela Endlicherovámichaela.endlicherova@
zsgvitkov.cz
Vedoucí žákovského parlamentu
pro gymnázium
Mgr. Milena Mačáková
VII. GBioMgr. Milena Mačákovámilena.macakova@
zsgvitkov.cz
Koordinátor EVVO pro 2. stupeň
a gymnázium
Tomáš Kaluža
VIII.GŠK3Mgr. Miroslav Bučánekreditel@zsgvitkov.czŘeditel školy,
metodik prevence pro gymnázium
Mgr. Miroslava Chovancová

 

Učitelé bez třídnictví

Jméno a příjmení E.mail
Petr Ambrož petr.ambroz@zsgvitkov.cz
PhDr. Jana Ambrožováambrozova@zsgvitkov.cz
Ing. Jindřich Baumannjindrich.baumann@zsgvitkov.cz
Mgr. Marie Blaschkemarie.blaschke@zsgvitkov.cz
Mgr. Irena Collinsováirena.collinsova@zsgvitkov.cz
Mgr. Romana Fajmonováromana.fajmonova@zsgvitkov.cz
Mgr. Alena Grosováalena.grosova@zsgvitkov.cz
Mgr. Hana Halamíčkováhana.halamickova@zsgvitkov.cz
Mgr. Miroslava Chovancovámiroslava.chovancova@zsgvitkov.cz
Mgr. Dáša Kalužovádasa.kaluzova@zsgvitkov.cz
PhDr. Marie Mikulíkovámarie.mikulikova@zsgvitkov.cz
Mgr. Petr Molekpetr.molek@zsgvitkov.cz
Ing. Miloslav Pravda, Ph.D.miloslav.pravda@zsgvitkov.cz
Mgr. Daniela Přívětivádaniela.privetiva@zsgvitkov.cz
Mgr. Jana Repkovájana.repkova@zsgvitkov.cz
Mgr. Přemysl Večerekpremysl.vecerek@zsgvitkov.cz
Mgr. Lenka Zychoválenka.zychova@zsgvitkov.cz

 

Asistenti pedagoga a školní asistenti

Jméno a příjmeníE-mail
Amdrea Brijarováandrea.brijarova@zsgvitkov.cz
Mgr. Pavla Hümerovápavla.humerova@zsgvitkov.cz
Kateřina Kiššovákaterina.kissova@zsgvitkov.cz
Lukáš Latušinskýlukas.latusinsky@zsgvitkov.cz
Kateřina Palyzová, DiS.katerina.palyzova@zsgvitkov.cz
Simona Přecechtělovásimona.precechtelova@zsgvitkov.cz
Veronika Řehounkováveronika.rehounkova@zsgvitkov.cz
Mgr. Jitka Sokolovájitka.sokolova@zsgvitkov.cz
Věra Stolleovávera.stolleova@zsgvitkov.cz
Eva Šlofováeva.slofova@zsgvitkov.cz
Pavla Vymětalovápavla.vymetalova@zsgvitkov.cz
Bronislava Zifčákovábronislava.zifcakova@zsgvitkov.cz
Vendula Zifčákovávendula.zifcakova@zsgvitkov.cz
Veronika Židkováveronika.zidkova@zsgvitkov.cz

 

Vychovatelé školní družiny a školního klubu

OdděleníJméno a příjmeníE-mail
I. oddělení školní družinyBarbora Skřehotovábarbora.skrehotova@zsgvitkov.cz
II. oddělení školní družinyLenka Baroňová lenka.baronova@zsgvitkov.cz
III. oddělení školní družinyPavla Malušková Lukašíkovápavla.maluskova.lukasikova@zsgvitkov.cz
IV. oddělení školní družinyVeronika Řehounkováveronika.rehounkova@zsgvitkov.cz
V. oddělení školní družinyMarkéta Rusňákovámarketa.rusnakova@zsgvitkov.cz
VI. oddělení školní družinyBc. Romana Ďurišováromana.durisova@zsgvitkov.cz
VII. oddělení školní družinyBc. Ludmila Šromotováludmila.sromotova@zsgvitkov.cz
VIII. oddělení školní družinyBlanka Sedlaříkováblanka.sedlarikova@zsgvitkov.cz
IX. oddělení školní družinyJana Tvrdájana.tvrda@zsgvitkov.cz
X. oddělení školní družinyJana Frankovájana.frankova@zsgvitkov.cz
XI. oddělení školní družinyAndrea Brijarováandrea.brijarova@zsgvitkov.cz
Školní klubKarína Kopecká - vedoucí vychovatelkakarina.kopecka@zsgvitkov.cz
Bc. Lukáš Váňalukas.vana@zsgvitkov.cz

 

 

Fotky hlavních budov školy:


Mapa školy: