příspěvková organizace

Hlavní kontakty:

 

ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek tel./fax: 556 300 779 reditel@zsgvitkov.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň
zástupkyně ŘŠ pro gymnázium
Mgr. Dáša Kalužová
Mgr. Romana Fajmonová
Mgr. Lenka Zychová
tel.: 556 300 455
tel.: 556 300 777
tel.: 556 303 375
dasa.kaluzova@zsgvitkov.cz
romana.fajmonova@zsgvitkov.cz
lenka.zychova@zsgvitkov.cz
vedoucí ekonomického oddělení Ing. Iveta Janatová tel.: 556 303 395 iveta.janatova@zsgvitkov.cz
ekonomky Lenka Fojtíková
Jana Glossová
tel.: 556 303 395 lenka.fojtikova@zsgvitkov.cz
jana.glossova@zsgvitkov.cz
vedoucí školní jídelny Dana Brožová tel.: 556 300 775 dana.brozova@zsgvitkov.cz
speciální pedagog Mgr. Petra Grossmannová tel.: 556 300 455 petra.grossmannova@zsgvitkov.cz
školní psycholog Mgr. Ivona Binarová ivona.binarova@zsgvitkov.cz
výchovná poradkyně pro základní
školu a gymnázium
Mgr. Eva Janštová tel.: 556 300 779 eva.janstova@zsgvitkov.cz
vedoucí šk. klubu a družiny
družina (budova nižš. st.)
Karína Kopecká tel.: 556 300 455
tel.: 556 303 396
karina.kopecka@zsgvitkov.cz
správce haly a malé tělocvičny Václav Říčný
Miroslav Chromek
tel.: 732 833 788

Emaily všech zaměstnanců školy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsgvitkov.cz

Některé kontakty mají výjimečný tvar:

  • zuzana.peterova.drimajova@zsgvitkov.cz
  • ambrozova@zsgvitkov.cz (PhDr. Jana Ambrožová, angličtinářka)
  • pavla.maluskova.lukasikova@zsgvitkov.cz

Fotky hlavních budov školy:


Mapa školy: