příspěvková organizace

Ředitel školy
Mgr. Miroslav Bučánek

 

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Dáša Kalužová         1. stupeň
Mgr. Romana Fajmonová      2.  stupeň
Mgr. Lenka Zychová         gymnázium

 

Třídní učitelé základní školy
1. A     Mgr. Dagmar Lanková
1. B     Mgr. Jana Hanušová
1. C     Mgr. Lenka Hauerlandová
2. A     Mgr. Jana Honková
2. B     Mgr. Dana Štenclová
2. C     Mgr. Jarmila Haubeltová
3. A     Mgr. Bára Marešová
3. B     Mgr. Ivana Vičánková
3. C     Mgr. Eva Maršálková
4. A     Mgr. Štěpánka Přečková
4. B     Mgr. Jana Špoková
4. C     Mgr. Blanka Štolfová
5. A     Mgr. Zuzana Víchová
5. B     Mgr. Lenka Schleiderová
5. C     Mgr. Hana Halamíčková
5. D     Mgr. Sylva Doleželová
6. A     Mgr. Renáta Šťastná
6. B     Mgr. Jana Brožová
6.C      Mgr. Kristýna Krejčí
7. A     Mgr. Ivo Hasala
7. B     Mgr. Petra Beková
8. A     Mgr. Kamila Kokešová
8. B     Mgr. Dana Kajzarová
8. C     Mgr. Petra Bartoschová
9. A     Mgr. Jana Ambrožová
9. B     Mgr. Michaela Hasalová

 

Třídnictví ve třídách gymnázia ve školním roce 2017/2018

Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel
Prima Mgr. Jitka Složilová  Mgr. Lenka Jamnická
Sekunda Mgr. Andrea Mášová  Mgr. Helena Kozlová
Tercie Mgr. Lenka Jamnická  Tomáš Kaluža
Kvarta Mgr. Veronika Trlicová  Mgr. Jitka Složilová
Kvinta Mgr. Milena Mačáková  Mgr. Miroslav Bučánek
Sexta Mgr. Miroslav Bučánek  Mgr. Milena Mačáková
Septima Mgr. Helena Kozlová  PhDr. Jana Ambrožová
Oktáva Tomáš Kaluža  Mgr. Andrea Mášová

 

Konzultace vyučujících gymnázia ve školním roce 2017/2018

jméno konzultační hodiny
Petr Ambrož st – pá 13,30 – 13,45, dále dle dohody
PhDr. Jana Ambrožová čt 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Jana Ambrožová st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Miroslav Bučánek po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Alena Grosová st 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Michaela Hasalová út 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Miroslava Chovancová pá 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Lenka Jamnická po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Eva Janštová út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Dana Kajzarová čt, 15,30 – 16,00, dále dle dohody
Tomáš Kaluža st 13,30 – 14,30, dále dle dohody
Mgr. Kamila Kokešová út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Helena Kozlová po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Milena Mačáková po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Andrea Mášová út 14,00 – 14,30, dále dle dohody
PhDr. Marie Mikulíková út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Jitka Složilová út 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Jana Repková čt 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Daniela Přívětivá út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Martin Šrubař st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Renata Šťastná st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Veronika Trlicová st, 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Blanka Váňová st 14,00 – 15,00, dále dle dohody
Mgr. Hana Vejvodová čt 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Lenka Zychová po 14,00-15,00, dále dle dohody

 

Další vyučující
Mgr. Petr Molek
Mgr. Zuzana Peterová Drimajová
Mgr. Jitka Sokolová

 

Speciální pedagog
Mgr. Petra Grossmannová

 

Školní psycholog
Mgr. Ivona Binarová

 

Asistenti pedagoga
Mgr. Pavla Hümerová
Bc. Radka Kopecká
Květoslava Krátká
Valérie Křížová
Lukáš Latušinský
Bc. Romana Nováková
Kateřina Palyzová
Simona Přecechtělová
Veronika Řehounková
Eva Šlofová
Barbora Valová
Pavla Vymětalová
Jana Zimmerová

 

Vychovatelé školní družiny
1. oddělení    Valérie Křížová
2. oddělení    Lenka Baroňová
3. oddělení    Pavla Malušková Lukašíková
4. oddělení    Veronika Řehounková
5. oddělení    Markéta Rusňáková
6. oddělení    Bc. Romana Nováková
7. oddělení    Bc. Ludmila Šromotová
8. oddělení    Blanka Sedlaříková
9. oddělení    Jana Tvrdá
10. oddělení    Jana Franková
11. oddělení    Andrea Brijarová

 

Vychovatelé školního klubu
Karína Kopecká – vedoucí vychovatelka
Lukáš Váňa

 

Správce informačních a komunikačních technologií
Lukáš Váňa

 

Všechny výše uvedené zaměstnance lze kontaktovat na pracovním mailu, vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@zsgvitkov.cz.

Některé kontakty mají výjimečný tvar:

  • zuzana.peterova.drimajova@zsgvitkov.cz
  • ambrozova@zsgvitkov.cz (PhDr. Jana Ambrožová, angličtinářka)
  • pavla.maluskova.lukasikova@zsgvitkov.cz