příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Komenského 754, 749 01 Vítkov

E-mail školy: reditel@zsgvitkov.cz

Web školy: www.zsgvitkov.cz

Zřizovatel školy: Město Vítkov

 

IČ: 69987181

DIČ: CZ69987181 (jsme plátci DPH)

Bankovní spojení: KB Vítkov
č.ú.: 19-8388410247/0100

ID datové schránky: nxtmt62

Úřední hodiny podatelny:  7.30 – 15.30

 

Vyhláška o hodnocení ve 2 pololetí 2019-2020-metodika

Vyhláška o hodnocení ve 2 pololetí 2019-2020

 

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

 

Informace k lyžařskému zájezdu – pojištění, koronavirus

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Koronavirus – doporučení pro školy a školská zařízení v MSK

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2019/2020

Stipendijní řád ZŠaG Vítkov 2018-2019

 

ČŠI-protokol o kontrole 2020

ČŠI-inspekční zpráva 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o informacích 2019

Výroční zpráva o informacích 2018

Výroční zpráva o hospodaření školy 2019

Výroční zpráva o hospodaření školy 2018

Školní řád 2018

ŠVP pro I. stupeň ZŠ – od září 2020

ŠVP pro II. stupeň ZŠ – od září 2020

ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia – od září 2020

ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia – od září 2020

ŠVP pro čtyřletý stupeň gymnázia – od září 2020

ŠVP – školní družina a školní klub 2020

Vnitřní řád školy

Vnitřní řád ŠD a ŠK

Vnitřní řád Školní jídelny

ŠAP II 2019-2021-s doložkou

 

Formuláře souhlasů pro rodiče žáků, ke stažení:

Souhlas s poskytnutím osobních informací

Souhlas – odchod mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 2019

Souhlas zákonných zástupců žáka se Školním řádem 2018

Přestup žáka z jiné školy

Žádost o uvolnění před skončením školní akce

Žádost o uvolnění ze školního vyučování

Žádost o uvolnění ze školního vyučování (odpolední výuka)

Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

ODHLÁŠKA ZE ŠKOLY

 

Ostaní dokumenty:

Zřizovací listina 24 04 2013 + dodatek č 1 27 04 2016

Zřizovací listina – dodatek č 2 z 26 02 2020

Informace ke zpracování osobních údajů – GDPR

Prohlášení o přístupnosti dle zák. č. 99-2019 Sb.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022

Rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a G Vítkov 2019

Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a G Vítkov 2018

Hlášení vzniku škody

Prohlášení poškozeného nové

Zpráva od lékaře nová