• 4.5.2022
  • Lukáš Váňa
  • 20×

Duben, měsíc bezpečnosti – Čarodějnický týden

Duben je měsícem bezpečnosti. I my jsme si společně povídali o tom, jak být bezpečni při jízdě na kole, koloběžce, při cestě do školy, jak bychom poskytli první pomoc a poznávali jsme dopravní značky. Společně jsme si vyprávěli různé dopravní situace, které jsme už zažili. Malování pastelem se věnovalo jarním květům a očím. Školní hřiště a zahrada je našim druhým domovem, takže si společně užíváme každou chvíli, jak s míčem, švihadlem, nebo si jen tak povídáme a vaříme různé lektvary. V družince teď často hrajeme hru Twister. Konec dubna patří čarodějnicím a jejich zvykům. Vyrobili jsme si je, jak na postavení, tak na pověšení. V Dovedných rukách připravujeme překvapení pro maminky ke Dni matek. A před námi je květen „Lásky čas“.

Paní vychovatelky Jana a Blanka

Fotogalerie